Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستانکزی: همکاری کشورهای همسایه و منطقه برای ثبات افغانستان مهم است

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه همکاری کشورهای همسایه و منطقه را برای ثبات افغانستان مهم می‌داند.

آقای ستانکزی در نشست زیر نام «آینده روابط افغانستان با کشورهای همسایه» می‌گوید که کابل خواهان روابط خوب و دیپلوماتیک با کشورهای همسایه و جهان است. او تاکید می‌ورزد که اگر کشورهای همسایه حکومت سرپرست امارت اسلامی را همکاری نکنند، چالش‌های کنونی افغانستان دو برابر خواهند شد.

آقای ستانکزی می‌گوید که هیچ تهدیدی از افغانستان در برابر کشورهای جهان وجود نخواهد داشت.

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، گفت: «امارت اسلامی متعهد به این است که با همسایه‌گان خود، با کشورهای منطقه و با تمام دنیا روابط مثبت و فعال سیاسی داشته باشد.»

وی اتحاد میان کشورهای منطقه را برای جلوگیری از مداخله کشورهای دیگر مهم می‌داند.

شیر محمد عباس ستانکزی می‌گوید: «باید افغانستان و کشورهای همسایه به این کوشش نمایند که مانند اروپا یک نظام واحد را در این منطقه اینجاد کنیم؛ وقتی این کار را اروپاییان می‌توانند ما چرا نمی‌توانیم.»

در همین حال، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقه‌یی در این نشست از امارت اسلامی می‌خواهد که روابط‌‌اش را با کشورهای همسایه بازنگری نماید.

شاهرخ رووفی، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقه‌یی، گفت: «واقعیت که باید منطقه آن را بپذیرد این است که افغانستان بعد از گذر از جهاد و مبارزه علیه استعمار پا به عرصه جدیدی گذاشته است و تغییراتی در تعاملات و روابط هویدا گشته است؛ پس مبرهن است که همسایه‌گان افغانستان نیز بر نحوه تعامل و روابط شان در روشنی این وضعیت تغییراتی را پذیرا گردند.»

از سوی هم، محمد اقبال خلیل، رییس انستیتیوت مطالعات استراتیژیک و منطقه‌یی بخش پشاور، می‌گوید: «پول‌های ملت افغانستان را که کشورهای دیگر غصب کرده اند باید آزاد نمایند.»

این در حالی‌ست که بیش از ده ماه از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است.

ستانکزی: همکاری کشورهای همسایه و منطقه برای ثبات افغانستان مهم است

آقای ستانکزی می‌گوید که هیچ تهدیدی از افغانستان در برابر کشورهای جهان وجود نخواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه همکاری کشورهای همسایه و منطقه را برای ثبات افغانستان مهم می‌داند.

آقای ستانکزی در نشست زیر نام «آینده روابط افغانستان با کشورهای همسایه» می‌گوید که کابل خواهان روابط خوب و دیپلوماتیک با کشورهای همسایه و جهان است. او تاکید می‌ورزد که اگر کشورهای همسایه حکومت سرپرست امارت اسلامی را همکاری نکنند، چالش‌های کنونی افغانستان دو برابر خواهند شد.

آقای ستانکزی می‌گوید که هیچ تهدیدی از افغانستان در برابر کشورهای جهان وجود نخواهد داشت.

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، گفت: «امارت اسلامی متعهد به این است که با همسایه‌گان خود، با کشورهای منطقه و با تمام دنیا روابط مثبت و فعال سیاسی داشته باشد.»

وی اتحاد میان کشورهای منطقه را برای جلوگیری از مداخله کشورهای دیگر مهم می‌داند.

شیر محمد عباس ستانکزی می‌گوید: «باید افغانستان و کشورهای همسایه به این کوشش نمایند که مانند اروپا یک نظام واحد را در این منطقه اینجاد کنیم؛ وقتی این کار را اروپاییان می‌توانند ما چرا نمی‌توانیم.»

در همین حال، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقه‌یی در این نشست از امارت اسلامی می‌خواهد که روابط‌‌اش را با کشورهای همسایه بازنگری نماید.

شاهرخ رووفی، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقه‌یی، گفت: «واقعیت که باید منطقه آن را بپذیرد این است که افغانستان بعد از گذر از جهاد و مبارزه علیه استعمار پا به عرصه جدیدی گذاشته است و تغییراتی در تعاملات و روابط هویدا گشته است؛ پس مبرهن است که همسایه‌گان افغانستان نیز بر نحوه تعامل و روابط شان در روشنی این وضعیت تغییراتی را پذیرا گردند.»

از سوی هم، محمد اقبال خلیل، رییس انستیتیوت مطالعات استراتیژیک و منطقه‌یی بخش پشاور، می‌گوید: «پول‌های ملت افغانستان را که کشورهای دیگر غصب کرده اند باید آزاد نمایند.»

این در حالی‌ست که بیش از ده ماه از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره