Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پشتیبانی نکردن بریتانیا از خشونت برای تغییر سیاسی در افغانستان

بریتانیا می‌گوید از شخصی که از راه خشونت به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان باشد، پشتیبانی نمی‌کند.

دولت بریتانیا در یک بیانیه رسمی تاکید می‌ورزد، از کسانی که خشونت را برای اهداف سیاسی در افغانستان تحریک می‌کنند، پشتیبانی نکرده و اجازه نمی‌دهد که خاک بریتانیا برای چنین برنامه‌ها کار گرفته شود.

در این بیانیه دولت بریتانیا آمده است: «دولت بریتانیا از هیچ شخصی به شمول شهروندان افغانستان که از راه خشونت به دنبال تغییرات سیاسی و یا هم از فعالیت‌های که خشونت را برای اهداف سیاسی در افغانستان تحریک می‌کنند، پشتیبانی نکرده و اجازه نمی‌دهد که خاک بریتانیا برای چنین برنامه‌ها استفاده شود. برای تامین صلح و ثبات، ارائه حمایت‌های بشردوستانه اساسی به مردم افغانستان و رسیده‌گی به نگرانی‌های مشترک در باره امنیت هیچ جایگزینی به غیر از تعامل عملی با اداره کنونی افغانستان وجود ندارد.»

در بیانیه آمده است که هر گونه خشونت به سود افغانستان و جامعه جهانی نیست و هر گونه حمله هراس‌افگنانه را محکوم می‌کند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «به معنای از این نیست که کسی همراه طالبان اختلاف نظر نداشته باشد و این به معنای این نیست که بریتانیا حکومت را در کابل به رسمیت می‌شناسد.»

نورالله راغی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «این اظهارات می رساند که انگلیسها تا هنوز به دنبال تعامل صلح آمیز با طالبان اند و راه‌های فراتر از آن تاهنوز روی میز مقامات انگلیسی قرار ندارند.»

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی گفت: «این اعلامیه مستقیماً حمایت دولت بریتانیا از طالبان را نشان می‌دهد. یعنی به طور کامل اعضای دپلوماتیک و اعضای رسمی از طالبان حمایت می‌کند و هرنوع مقابله با طالبان را در حقیقت نمی پسندد، محکوم می‌کند و پشتبانی نمی‌کند.»  

در همین حال، کابل موضع تازه بریتانیا را در برابر افغانستان می‌ستاید. سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که دوام ثبات در افغانستان به سود تمامی کشورهای منطقه و جهان است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «موقف بریتانیا را تایید می‌کنم که هیچ کس را که در پی آشوب و تلاش نظامی باشد، حمایت نکنند. خواهان استیم از تمام کشورها، که از کسانی که اراده شوم در افغانستان دارند، ناامنی را دامن می‌زنند یا به گونه دست به اسلحه می‌زنند، با آنان هیچ نوع تعامل نداشته باشند و آنان را تحریم کنند.»

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را در افغانستان به رسمیت نشناخته است.

پشتیبانی نکردن بریتانیا از خشونت برای تغییر سیاسی در افغانستان

کابل موضع تازه بریتانیا را در برابر افغانستان می‌ستاید. سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که دوام ثبات در افغانستان به سود تمامی کشورهای منطقه و جهان است.

Thumbnail

بریتانیا می‌گوید از شخصی که از راه خشونت به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان باشد، پشتیبانی نمی‌کند.

دولت بریتانیا در یک بیانیه رسمی تاکید می‌ورزد، از کسانی که خشونت را برای اهداف سیاسی در افغانستان تحریک می‌کنند، پشتیبانی نکرده و اجازه نمی‌دهد که خاک بریتانیا برای چنین برنامه‌ها کار گرفته شود.

در این بیانیه دولت بریتانیا آمده است: «دولت بریتانیا از هیچ شخصی به شمول شهروندان افغانستان که از راه خشونت به دنبال تغییرات سیاسی و یا هم از فعالیت‌های که خشونت را برای اهداف سیاسی در افغانستان تحریک می‌کنند، پشتیبانی نکرده و اجازه نمی‌دهد که خاک بریتانیا برای چنین برنامه‌ها استفاده شود. برای تامین صلح و ثبات، ارائه حمایت‌های بشردوستانه اساسی به مردم افغانستان و رسیده‌گی به نگرانی‌های مشترک در باره امنیت هیچ جایگزینی به غیر از تعامل عملی با اداره کنونی افغانستان وجود ندارد.»

در بیانیه آمده است که هر گونه خشونت به سود افغانستان و جامعه جهانی نیست و هر گونه حمله هراس‌افگنانه را محکوم می‌کند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «به معنای از این نیست که کسی همراه طالبان اختلاف نظر نداشته باشد و این به معنای این نیست که بریتانیا حکومت را در کابل به رسمیت می‌شناسد.»

نورالله راغی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «این اظهارات می رساند که انگلیسها تا هنوز به دنبال تعامل صلح آمیز با طالبان اند و راه‌های فراتر از آن تاهنوز روی میز مقامات انگلیسی قرار ندارند.»

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی گفت: «این اعلامیه مستقیماً حمایت دولت بریتانیا از طالبان را نشان می‌دهد. یعنی به طور کامل اعضای دپلوماتیک و اعضای رسمی از طالبان حمایت می‌کند و هرنوع مقابله با طالبان را در حقیقت نمی پسندد، محکوم می‌کند و پشتبانی نمی‌کند.»  

در همین حال، کابل موضع تازه بریتانیا را در برابر افغانستان می‌ستاید. سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که دوام ثبات در افغانستان به سود تمامی کشورهای منطقه و جهان است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «موقف بریتانیا را تایید می‌کنم که هیچ کس را که در پی آشوب و تلاش نظامی باشد، حمایت نکنند. خواهان استیم از تمام کشورها، که از کسانی که اراده شوم در افغانستان دارند، ناامنی را دامن می‌زنند یا به گونه دست به اسلحه می‌زنند، با آنان هیچ نوع تعامل نداشته باشند و آنان را تحریم کنند.»

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را در افغانستان به رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره