Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وضعیت بحرانی رسانه‌ها در ولایت بادغیس

مسوولان شماری از رسانه‌ها در ولایت بادغیس می‌گویند که بحران اقتصادی و بیکاری به وجود آمده پس از سقوط نظام پیشین در کشور، به شدت روی وضعیت رسانه‌ها اثر گذاشته و رسانه‌های بادغیس را نیز در وضعیت بد اقتصادی قرار داده است.

آنان می‌افزایند که اگر به مشکلات شان رسیده‌گی نشود، رسانه‌های شنیداری و دیداری در این ولایت با آینده مبهمی روبه‌رو خواهند شد.

به گفته مسوولان، آنان در حال حاضر به علت مشکلات اقتصادی با شمار اندک از همکاران شان آنهم به صورت افتخاری کار می‌کنند.

محمد نعیم ناظم، صاحب امتیاز تلویزیون عبور، گفت: «از امارت اسلامی خواهش ما همین است که یک سلسله سهولت‌ها را فراهم سازد تا رسانه‌ها بهتر کار و فعالیت بکنند.»

وزیر احمد انوری، مدیر مسوول رادیو حنظله، گفت: «در قسمت برق رسانه‌ها یک تخفیف بدهند یا این که برق تجارتی که رسانه‌ها دارند، تبدیل به برق رهایشی بکنند.» 

عبدالرازق صدیقی، صاحب امتیاز رادیو صدای بادغیس به طلوع‌نیوز می‌گوید: «در سال گذشته تعداد زیادی کارمند داشتیم از طبقه اناث و ذکور، آنها با ما نیستند، تعداد اندک هستند.»  

در همین حال، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که با تحولات سیاسی اخیر، چهل درصد از رسانه‌ها در کشور به علت اوضاع بد اقتصادی از فعالیت باز مانده اند که در نتیجه تعداد زیادی از خبرنگاران زن و خبرنگاران و کارمندان مرد در رسانه‌ها بیکار شده اند.

حجت الله مجددی، مسوول انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، به طلوع نیوز گفت: «ما چهل فیصد از رسانه‌های خود را از دست دادیم و در شصت درصد طبقه اناث و هشتاد درصد ذکور، که در مجموع بیش از شش هزار تن از کارکنان رسانه‌یی می‌شوند، کار خود را از دست دادند.» 

از سوی هم، ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس می‌گوید که حکومت سرپرست برای حمایت از رسانه‌های محلی از هیچ نوع کوشش دریغ نخواهد کرد.

باز محمد سروری، رییس اطلاعات و فرهنگ بادغیس، گفت: «در ولایت ما با بعضی از رسانه‌ها همکاری صورت نگرفته است. از لحاظ اقتصادی، بزرگان امارت اسلامی پلان دارند که تا برای آنها نیز زمینه برابر کنند و همکاری کنند.»

در حال حاضر، شش رسانه شنیداری و یک رسانه دیداری در ولایت بادغیس فعالیت دارند.

وضعیت بحرانی رسانه‌ها در ولایت بادغیس

از سوی هم، ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس می‌گوید که حکومت سرپرست برای حمایت از رسانه‌های محلی از هیچ نوع کوشش دریغ نخواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شماری از رسانه‌ها در ولایت بادغیس می‌گویند که بحران اقتصادی و بیکاری به وجود آمده پس از سقوط نظام پیشین در کشور، به شدت روی وضعیت رسانه‌ها اثر گذاشته و رسانه‌های بادغیس را نیز در وضعیت بد اقتصادی قرار داده است.

آنان می‌افزایند که اگر به مشکلات شان رسیده‌گی نشود، رسانه‌های شنیداری و دیداری در این ولایت با آینده مبهمی روبه‌رو خواهند شد.

به گفته مسوولان، آنان در حال حاضر به علت مشکلات اقتصادی با شمار اندک از همکاران شان آنهم به صورت افتخاری کار می‌کنند.

محمد نعیم ناظم، صاحب امتیاز تلویزیون عبور، گفت: «از امارت اسلامی خواهش ما همین است که یک سلسله سهولت‌ها را فراهم سازد تا رسانه‌ها بهتر کار و فعالیت بکنند.»

وزیر احمد انوری، مدیر مسوول رادیو حنظله، گفت: «در قسمت برق رسانه‌ها یک تخفیف بدهند یا این که برق تجارتی که رسانه‌ها دارند، تبدیل به برق رهایشی بکنند.» 

عبدالرازق صدیقی، صاحب امتیاز رادیو صدای بادغیس به طلوع‌نیوز می‌گوید: «در سال گذشته تعداد زیادی کارمند داشتیم از طبقه اناث و ذکور، آنها با ما نیستند، تعداد اندک هستند.»  

در همین حال، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که با تحولات سیاسی اخیر، چهل درصد از رسانه‌ها در کشور به علت اوضاع بد اقتصادی از فعالیت باز مانده اند که در نتیجه تعداد زیادی از خبرنگاران زن و خبرنگاران و کارمندان مرد در رسانه‌ها بیکار شده اند.

حجت الله مجددی، مسوول انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، به طلوع نیوز گفت: «ما چهل فیصد از رسانه‌های خود را از دست دادیم و در شصت درصد طبقه اناث و هشتاد درصد ذکور، که در مجموع بیش از شش هزار تن از کارکنان رسانه‌یی می‌شوند، کار خود را از دست دادند.» 

از سوی هم، ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس می‌گوید که حکومت سرپرست برای حمایت از رسانه‌های محلی از هیچ نوع کوشش دریغ نخواهد کرد.

باز محمد سروری، رییس اطلاعات و فرهنگ بادغیس، گفت: «در ولایت ما با بعضی از رسانه‌ها همکاری صورت نگرفته است. از لحاظ اقتصادی، بزرگان امارت اسلامی پلان دارند که تا برای آنها نیز زمینه برابر کنند و همکاری کنند.»

در حال حاضر، شش رسانه شنیداری و یک رسانه دیداری در ولایت بادغیس فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره