Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد برخی از کشورها برای کمک به آسیب دیده‌گان زمین لرزه در افغانستان

برخی از کشورها و نهادهای گونه گون جهانی کمک هایی را به آسیب دیده گان زمین لرزه مرگبار پسین در جنوب شرق افغانستان، تعهد کرده اند.

وزارت خارجه بریتانیا میگوید که در حال حاضر افغانستان به کمک های بیشتر جامعه جهانی نیاز دارد و کشورش به آسیب دیده گان زمین لرزه پسین دو و نیم میلیون پوند کمک میکند.

از این میان دو میلیون آن از طریق فدراسیون بین المللی صلیب سرخ هزینه خواهد و پنجصد هزار پوند دیگر آن به شورای مهاجران ناروی پرداخته خواهد شد.

لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا در اعلامیه یی، گفت:«زمین لرزه اخیر یک فاجعه برای مردم افغانستان است. میزان نیازها قبل از زمین لرزه نیز شدید بود و بیش از نیمی جمیعت این کشور به کمک‌های بشر دوستانه نیاز داشتند.»

در همین حال ازبیکستان یک محموله کمک های غذایی و غیر غذایی را با هواپیما به افغانستان فرستاد.

این نخستین محموله از کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی ازبیکستان برای آسیب دیده گان زمین لرزه اخیر در افغانستان است.

نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان می‌گوید که محموله دیگری از کمک های تاشکند به افغانستان نیز در روزهای آینده خواهد رسید.

عصمت الله ارگاشف، نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان، گفت:«امروز ما یک قسمت این کمک بشردوستان را آوردیم. اینجا در طیاره اول بیست تن آرد، یازده تن روغن، ادویه‌جات، البسه و بوت آورده شد.»

خیرالله خیر خواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، می گوید:«از تحول بدینسو، کشور ازبکستان همیشه در کنار افغان‌ها مانده است. ما این را درک کرده ایم که آنان به غم افغان‌ها غمگین و به خوشحالی افغان‌ها خوشحال می‌شوند.» 

پس از زمین لرزه در ولایت های پکتیکا، خوست و پکتیا میدان هوایی کابل شاهد ترافیک کمک های منطقه یی بوده است.

ترکمنستان نیز یک محموله‌ از کمک هایش را به افغانستان فرستاد.

عوضوف، سفیر ترکمنستان در کابل، گفت:«امروز یک طیاره کمک های بشردوستانه ترکمنستان به مردم افغانستان به کابل رسید. تقریبا بیست تُن است؛ این کمک ها که شامل البسه، دارو و خوراک استند.»

در همین حال مسوولان صلیب سرخ افغانستان می‌گویند که آنان برای بیش از یک هزار خانواده آسیب دیده در ولایت های پکتیکا و خوست کمک های غذایی و غیر غدایی فراهم ساخته اند.

الیاس، یک مقام صلیب سرخ، گفت:«کمک‌های فوری را که مردم ضرورت دارند، حال به همه خانواده‌ها آغاز می‌کنیم.»

اما آیا کمک ها به آسیب دیده گان این زمین لرزه به گونه شفاف توزیع خواهند شد؟

دولت خان، باشنده پکتیکا، گفت:«ما با مشکل شدید روبرو استیم. ما به هر گونه کمک ضرورت داریم.»

از سوی هم یک هواپیمای کمک‌های بشردوستانه پاکستان به میدان هوایی خوست رسیده است.

این کمک‌های امدادی توسط یک افسر سفارت پاکستان در کابل به وزیر مهاجران افغانستان تسلیم داده شده است.

تاکنون ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، تایوان، کوریای جنوبی، جاپان و شماری از کشورهای دیگر کمک های شان را به افغانستان اعلام کرده اند.

تعهد برخی از کشورها برای کمک به آسیب دیده‌گان زمین لرزه در افغانستان

این نخستین محموله از کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی ازبیکستان برای آسیب دیده گان زمین لرزه اخیر در افغانستان است.

Thumbnail

برخی از کشورها و نهادهای گونه گون جهانی کمک هایی را به آسیب دیده گان زمین لرزه مرگبار پسین در جنوب شرق افغانستان، تعهد کرده اند.

وزارت خارجه بریتانیا میگوید که در حال حاضر افغانستان به کمک های بیشتر جامعه جهانی نیاز دارد و کشورش به آسیب دیده گان زمین لرزه پسین دو و نیم میلیون پوند کمک میکند.

از این میان دو میلیون آن از طریق فدراسیون بین المللی صلیب سرخ هزینه خواهد و پنجصد هزار پوند دیگر آن به شورای مهاجران ناروی پرداخته خواهد شد.

لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا در اعلامیه یی، گفت:«زمین لرزه اخیر یک فاجعه برای مردم افغانستان است. میزان نیازها قبل از زمین لرزه نیز شدید بود و بیش از نیمی جمیعت این کشور به کمک‌های بشر دوستانه نیاز داشتند.»

در همین حال ازبیکستان یک محموله کمک های غذایی و غیر غذایی را با هواپیما به افغانستان فرستاد.

این نخستین محموله از کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی ازبیکستان برای آسیب دیده گان زمین لرزه اخیر در افغانستان است.

نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان می‌گوید که محموله دیگری از کمک های تاشکند به افغانستان نیز در روزهای آینده خواهد رسید.

عصمت الله ارگاشف، نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان، گفت:«امروز ما یک قسمت این کمک بشردوستان را آوردیم. اینجا در طیاره اول بیست تن آرد، یازده تن روغن، ادویه‌جات، البسه و بوت آورده شد.»

خیرالله خیر خواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، می گوید:«از تحول بدینسو، کشور ازبکستان همیشه در کنار افغان‌ها مانده است. ما این را درک کرده ایم که آنان به غم افغان‌ها غمگین و به خوشحالی افغان‌ها خوشحال می‌شوند.» 

پس از زمین لرزه در ولایت های پکتیکا، خوست و پکتیا میدان هوایی کابل شاهد ترافیک کمک های منطقه یی بوده است.

ترکمنستان نیز یک محموله‌ از کمک هایش را به افغانستان فرستاد.

عوضوف، سفیر ترکمنستان در کابل، گفت:«امروز یک طیاره کمک های بشردوستانه ترکمنستان به مردم افغانستان به کابل رسید. تقریبا بیست تُن است؛ این کمک ها که شامل البسه، دارو و خوراک استند.»

در همین حال مسوولان صلیب سرخ افغانستان می‌گویند که آنان برای بیش از یک هزار خانواده آسیب دیده در ولایت های پکتیکا و خوست کمک های غذایی و غیر غدایی فراهم ساخته اند.

الیاس، یک مقام صلیب سرخ، گفت:«کمک‌های فوری را که مردم ضرورت دارند، حال به همه خانواده‌ها آغاز می‌کنیم.»

اما آیا کمک ها به آسیب دیده گان این زمین لرزه به گونه شفاف توزیع خواهند شد؟

دولت خان، باشنده پکتیکا، گفت:«ما با مشکل شدید روبرو استیم. ما به هر گونه کمک ضرورت داریم.»

از سوی هم یک هواپیمای کمک‌های بشردوستانه پاکستان به میدان هوایی خوست رسیده است.

این کمک‌های امدادی توسط یک افسر سفارت پاکستان در کابل به وزیر مهاجران افغانستان تسلیم داده شده است.

تاکنون ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، تایوان، کوریای جنوبی، جاپان و شماری از کشورهای دیگر کمک های شان را به افغانستان اعلام کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره