Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احتمال برگزاری نشستی زیرنام شورای علما در کابل

گفته می‌شود که در هفته روان نشستی زیرنام شورای علما در تالار لویه جرگه در کابل برگزار خواهد شد.

هرچند مسوولان حکومتی تاکنون در این باره جزییات نداده اند، اما در مکتوبی که احتمالا از سوی دفتر رییس الوزرا پخش شده است هدف این نشست بسیج ساختن افغانان از سرتاسر کشور گفته شده است.

مسوولان حکومت کنونی این مکتوب را رد و یا تایید نمی‌کنند، اما عالمان دینی برگزاری این نشست را برای از میان برداشتن چالش‌های کنونی سودمند می‌دانند.

این در حالی‌ست که پیش از این مقام‌های گونه‌گون حکومت سرپرست امارت اسلامی از برگزاری نشستی شبیه لویه جرگه سخن گفته اند.

عبدالمبين ماهر، امام مسجد جامع حاجی عبدالرحمان، گفت: «در این حالت که ما در چند پارچه‌گی قرار داریم امید است این نشست بتواند ما را به سوی یک پارچه‌گی سوق داده و دلهای هموطنان ما را گرم کند تا مردم ما دو باره به کشور بیایند.»

در باره شرکت کننده‌گان و زمان دقیق برگزاری نشست در این مکتوب چیزی گفته نشده است، اما گفته می‌شود که از هر ولسوالی سه تن یعنی دو عالم دین و یک بزرگ قوم شرکت خواهند کرد.

جمیله افغانی، عالم دین، گفت: «امیدواریم این نشست سبمولیک نباشد و زمینه شرکت همه اقوام به ویژه علمان دین زن فراهم شود و نیز شرکت زنان در این نشست و مسایل حقوق زنان از دید اسلام باید در نظر گرفته شوند.»

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، میگوید:«بعید است که نشست آتی قادر باشد تا طالبان را قانع کند که خشونت را کنار بگذارند، حقوق بشر حرمت بدارند و مردم را در سیاست سهیم بسازند.»

در همین حال، ریاست دانشگاه پولی تخنیک کابل نیز به علت برگزاری این نشست در تالار لویه جرگه دانشجویان را تا هفته آینده رخصت کرده است و خوابگاه این دانشگاه را به مهمانان ویژه این نشست اختصاص داده است.

شفیع امین زی، دانشجوی دانشگاه پلی تخنیک، گفت: «برای ما یک هفته رخصتی داده شده است و این رخصتی بخاطر برگزاری یک نشست در تالار لویه جرگه است و این رخصتی چه اکنون و چه در زمان جمهوریت به دانشجویان مشکل ساز بوده است.»

این در حالی‌ست که پیش از این نصیر احمد فایق، نماینده همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که ویژه افغانستان بود از این سازمان خواست که برای رسیده‌گی و حل مشکلات جاری در افغانستان یک گفتمان ملی را به راه اندازد.

احتمال برگزاری نشستی زیرنام شورای علما در کابل

ریاست دانشگاه پولی تخنیک کابل نیز به علت برگزاری این نشست در تالار لویه جرگه، دانشجویان را تا هفته آینده رخصت کرده است.

تصویر بندانگشتی

گفته می‌شود که در هفته روان نشستی زیرنام شورای علما در تالار لویه جرگه در کابل برگزار خواهد شد.

هرچند مسوولان حکومتی تاکنون در این باره جزییات نداده اند، اما در مکتوبی که احتمالا از سوی دفتر رییس الوزرا پخش شده است هدف این نشست بسیج ساختن افغانان از سرتاسر کشور گفته شده است.

مسوولان حکومت کنونی این مکتوب را رد و یا تایید نمی‌کنند، اما عالمان دینی برگزاری این نشست را برای از میان برداشتن چالش‌های کنونی سودمند می‌دانند.

این در حالی‌ست که پیش از این مقام‌های گونه‌گون حکومت سرپرست امارت اسلامی از برگزاری نشستی شبیه لویه جرگه سخن گفته اند.

عبدالمبين ماهر، امام مسجد جامع حاجی عبدالرحمان، گفت: «در این حالت که ما در چند پارچه‌گی قرار داریم امید است این نشست بتواند ما را به سوی یک پارچه‌گی سوق داده و دلهای هموطنان ما را گرم کند تا مردم ما دو باره به کشور بیایند.»

در باره شرکت کننده‌گان و زمان دقیق برگزاری نشست در این مکتوب چیزی گفته نشده است، اما گفته می‌شود که از هر ولسوالی سه تن یعنی دو عالم دین و یک بزرگ قوم شرکت خواهند کرد.

جمیله افغانی، عالم دین، گفت: «امیدواریم این نشست سبمولیک نباشد و زمینه شرکت همه اقوام به ویژه علمان دین زن فراهم شود و نیز شرکت زنان در این نشست و مسایل حقوق زنان از دید اسلام باید در نظر گرفته شوند.»

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، میگوید:«بعید است که نشست آتی قادر باشد تا طالبان را قانع کند که خشونت را کنار بگذارند، حقوق بشر حرمت بدارند و مردم را در سیاست سهیم بسازند.»

در همین حال، ریاست دانشگاه پولی تخنیک کابل نیز به علت برگزاری این نشست در تالار لویه جرگه دانشجویان را تا هفته آینده رخصت کرده است و خوابگاه این دانشگاه را به مهمانان ویژه این نشست اختصاص داده است.

شفیع امین زی، دانشجوی دانشگاه پلی تخنیک، گفت: «برای ما یک هفته رخصتی داده شده است و این رخصتی بخاطر برگزاری یک نشست در تالار لویه جرگه است و این رخصتی چه اکنون و چه در زمان جمهوریت به دانشجویان مشکل ساز بوده است.»

این در حالی‌ست که پیش از این نصیر احمد فایق، نماینده همیشه‌گی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که ویژه افغانستان بود از این سازمان خواست که برای رسیده‌گی و حل مشکلات جاری در افغانستان یک گفتمان ملی را به راه اندازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره