Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد سرپرست وزارت تحصیلات از لغو معافیت سفر دو مقام امارت اسلامی

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در واکنش به تصمیم پسین شورای امنیت سازمان ملل در باره لغو معافیت سفر دو مقام امارت اسلامی، انتقاد می‌کند. 

به گفته او سفرهای مقام‌های حکومتی از بهر فراهم‌سازی زمینه‌های آموزشی برای شهروندان است و جهان باید با نهاد‌های آموزشی افغانستان همکار باشد. 

این در حالی‌ست که شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ سی‌ام جوزا معافیت سفر دو مقام امارت اسلامی به شمول سرپرست وزارت تحصیلات عالی را تمدید نکرد.

اکنون عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، با انتقاد از این کار سازمان ملل، می‌گوید که جهان باید در بخش آموزش افغانستان را یاری رساند. 

آقای حقانی گفت: «ما اگر بشکل نسبی از کشور‌های جهان عقب مانده‌ایم، یکی از دلایل آن این است که معیارهای تحصیلی ما برابر با کشورهای جهان نیست.»

عبدالباقی حقانی می‌افزاید که کشورهای جهان باید در بخش‌های گونه‌گون با افغانستان در تعامل مثبت باشد. 

او فزود: «اگر به واقعیت کشورهای خارجی خواهان همکاری با ما استند، با این ممانعت‌ها نمی‌توانند با افغان‌ها همکاری کنند به مشکلات افغان‌ها اضافه می‌شوند.»

سید هارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «دلیل معاف نشدن دو مقام امارت اسلامی این است که می‌خواهند به این‌ها پیام برسانند که با جامعه جهانی عدم اعتبار در تعامل راه‌های دیگر از فشار آوردن نیز وجود دارد.»

این در حالی‌ست که معافیت سفر سیزده عضو دیگر امارت اسلامی برای دوماه از سوی شورای امنیت سازمان ملل تمدید شده است.

انتقاد سرپرست وزارت تحصیلات از لغو معافیت سفر دو مقام امارت اسلامی

این در حالی‌ست که شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ سی‌ام جوزا معافیت سفر دو مقام امارت اسلامی به شمول سرپرست وزارت تحصیلات عالی را تمدید نکرد.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در واکنش به تصمیم پسین شورای امنیت سازمان ملل در باره لغو معافیت سفر دو مقام امارت اسلامی، انتقاد می‌کند. 

به گفته او سفرهای مقام‌های حکومتی از بهر فراهم‌سازی زمینه‌های آموزشی برای شهروندان است و جهان باید با نهاد‌های آموزشی افغانستان همکار باشد. 

این در حالی‌ست که شورای امنیت سازمان ملل به تاریخ سی‌ام جوزا معافیت سفر دو مقام امارت اسلامی به شمول سرپرست وزارت تحصیلات عالی را تمدید نکرد.

اکنون عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، با انتقاد از این کار سازمان ملل، می‌گوید که جهان باید در بخش آموزش افغانستان را یاری رساند. 

آقای حقانی گفت: «ما اگر بشکل نسبی از کشور‌های جهان عقب مانده‌ایم، یکی از دلایل آن این است که معیارهای تحصیلی ما برابر با کشورهای جهان نیست.»

عبدالباقی حقانی می‌افزاید که کشورهای جهان باید در بخش‌های گونه‌گون با افغانستان در تعامل مثبت باشد. 

او فزود: «اگر به واقعیت کشورهای خارجی خواهان همکاری با ما استند، با این ممانعت‌ها نمی‌توانند با افغان‌ها همکاری کنند به مشکلات افغان‌ها اضافه می‌شوند.»

سید هارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «دلیل معاف نشدن دو مقام امارت اسلامی این است که می‌خواهند به این‌ها پیام برسانند که با جامعه جهانی عدم اعتبار در تعامل راه‌های دیگر از فشار آوردن نیز وجود دارد.»

این در حالی‌ست که معافیت سفر سیزده عضو دیگر امارت اسلامی برای دوماه از سوی شورای امنیت سازمان ملل تمدید شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره