Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشاورزان: حکومت بدیل کشت خشخاش را فراهم سازد

با آنکه نزدیک به سه ماه از فرمان امارت اسلامی از بهر منع قرار دادن تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر در کشور می‌گذرد، اما هنوزهم خشخاش در بخش‌های دوردست کشور کشت می‌شود.

برخی از کشاورزان که هزینه‌های زندگی شان را از کشت خشخاش و تولید مواد مخدر تامین می‌کنند، از امارت اسلامی می‌خواهند تا بدیل کشت خشخاش را برای شان فراهم بسازد.

آنان می‌گویند که اگر حکومت بدیلی را بجای کشت خشخاش پیدا کند، آنان از این کار دست بر می‌دارند.

کشاورزگفت:«دولت باید باما همکاری بکند به ما باید انبار بدهند ویا همکاری بکنند در بدیل خشخاش.»

از سویی دیگر، معینیت مبارزه با مواد مخدر از افزایش شمار معتادان مواد مخدر در کشور سخن می‌زند. به گفته مسوولان، شمار معتادان در کشور به چهار میلیون تن رسیده است.

مولوی حسیب‌الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر، گفت: «این معتادان نزدیک به چهار میلیون نفوس را در کشور تشکیل می‌دهند، از این جمع، امارت اسلامی بیست هزار تن را تداوی کرده که این روند در مرکز و لایت‌ها جریان دارد.»

معتادان مواد مخدر از مسوولان نیز خواست‌هایی دارند.

یک معتاد زن به طلوع‌نیوز گفت: «امارت به ما یک سرپناه بدهد که زندگی خود را ادامه بدهیم، بس است دگه، زیاد رنج برده‌ام. من هم یک افغان و یک زن استم.»

یک معتاد مرد به خبرنگار طلوع‌نیوز گفته است: «شفاخانه ۴۵ روز بالای تان می‌گذراند؛ یک کارت می‌دهد که این کارت تعقیبی است، وقتی برای شان زنگ می‌زنید که یک مشکل دارم، می‌گویند وقت نداریم.»

افغانستان یکی از بزرگترین تولید کننده‌گان مواد مخدر در جهان شناخته شده می‌شود.

کشاورزان: حکومت بدیل کشت خشخاش را فراهم سازد

از سویی دیگر، معینیت مبارزه با مواد مخدر از افزایش شمار معتادان مواد مخدر در کشور سخن می‌زند. به گفته مسوولان، شمار معتادان در کشور به چهار میلیون تن رسیده است.

تصویر بندانگشتی

با آنکه نزدیک به سه ماه از فرمان امارت اسلامی از بهر منع قرار دادن تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر در کشور می‌گذرد، اما هنوزهم خشخاش در بخش‌های دوردست کشور کشت می‌شود.

برخی از کشاورزان که هزینه‌های زندگی شان را از کشت خشخاش و تولید مواد مخدر تامین می‌کنند، از امارت اسلامی می‌خواهند تا بدیل کشت خشخاش را برای شان فراهم بسازد.

آنان می‌گویند که اگر حکومت بدیلی را بجای کشت خشخاش پیدا کند، آنان از این کار دست بر می‌دارند.

کشاورزگفت:«دولت باید باما همکاری بکند به ما باید انبار بدهند ویا همکاری بکنند در بدیل خشخاش.»

از سویی دیگر، معینیت مبارزه با مواد مخدر از افزایش شمار معتادان مواد مخدر در کشور سخن می‌زند. به گفته مسوولان، شمار معتادان در کشور به چهار میلیون تن رسیده است.

مولوی حسیب‌الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر، گفت: «این معتادان نزدیک به چهار میلیون نفوس را در کشور تشکیل می‌دهند، از این جمع، امارت اسلامی بیست هزار تن را تداوی کرده که این روند در مرکز و لایت‌ها جریان دارد.»

معتادان مواد مخدر از مسوولان نیز خواست‌هایی دارند.

یک معتاد زن به طلوع‌نیوز گفت: «امارت به ما یک سرپناه بدهد که زندگی خود را ادامه بدهیم، بس است دگه، زیاد رنج برده‌ام. من هم یک افغان و یک زن استم.»

یک معتاد مرد به خبرنگار طلوع‌نیوز گفته است: «شفاخانه ۴۵ روز بالای تان می‌گذراند؛ یک کارت می‌دهد که این کارت تعقیبی است، وقتی برای شان زنگ می‌زنید که یک مشکل دارم، می‌گویند وقت نداریم.»

افغانستان یکی از بزرگترین تولید کننده‌گان مواد مخدر در جهان شناخته شده می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره