Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت خارجه: امریکا باید راه تعامل را با امارت اسلامی در پیش گیرد

سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که امیر خان متقی، در دیدار با توماس ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، از واشنگتن خواسته است تا به بجای کاری گیری از گزینه فشار، راه تعامل را با امارت اسلامی در پیش بگیرد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه در صفحه تویترش نگاشته است که در این دیدار در باره بهبود روابط میان کابل و واشنگتن، اوضاع سیاسی و مسایل دیگر گفت‌وگو شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه واشنگتن خواهان ثبات در افغانستان است.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه نوشته است: «توماس ویست نیز در این دیدار گفت که خواهان تعامل با حکومت کنونی و ثبات در افغانستان هستیم ما از هیچ گروهی مخالف حکومت کنونی حمایت نمی‌کنیم.»

از سویی هم، شماری از سیاستگران، تعامل میان کابل و واشنگتن را به سود افغانستان می‌دانند.

سیدهارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «مذاکرات یک گام مثبت است، اما خواست‌های که جامعه جهانی از امارت اسلامی دارد مانند کار و تحصیل زنان، رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت همه شمول، مشروعیت داخلی، آزادی‌های فردی و مراعات کردن حقوق اقلیت‌ها، اگر در این راستا پیشرفتی صورت نگیرد به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی امریکا یک کار مشکل و ناممکن است.»

همزمان با این، سرپرست وزارت  خارجه در دوحه با  کاردارسفارت بریتانیا برای افغانستان نیز دیدار کرده و در باره کمک‌های بشری، آموزش و پرورش و مسایل دیگر گفت‌وگو کرده است. 

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه گفت: «آقای متقی از کمک‌های بشردوستانه بریتانیا سپاس‌گزاری کرد و بر نیاز  تمرکز بر پروژه‌های زیربنایی برای رفاه و توسعهٔ مردم افغانستان تاکید کرد.»

کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته است که در این دیدار در باره فرستادن کمک‌های بشردوستانه بریتانیا به آسیب دیده‌گان زمین لرزه اخیر و نیز حکومت همه شمول، رعایت حقوق بشر و بازگشایی مکتب‌های دختران گفت‌وگو کرده است.

هوگوشورتر،کاردار سفارت بریتانیا گفت: «در باره ارسال کمک‌های بشردوستانه بریتانیا به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه و همچنان در باره حکومت همه شمول، رعایت حقوق بشری و بازگشایی مکاتب برروی دختران بحث و گفت‌وگو کردیم.»

وزارت خارجه: امریکا باید راه تعامل را با امارت اسلامی در پیش گیرد

همزمان با این، سرپرست وزارت  خارجه در دوحه با  کاردارسفارت بریتانیا برای افغانستان نیز دیدار کرده و در باره کمک‌های بشری، آموزش و پرورش و مسایل دیگر گفت‌وگو کرده است. 

Thumbnail

سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که امیر خان متقی، در دیدار با توماس ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، از واشنگتن خواسته است تا به بجای کاری گیری از گزینه فشار، راه تعامل را با امارت اسلامی در پیش بگیرد.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه در صفحه تویترش نگاشته است که در این دیدار در باره بهبود روابط میان کابل و واشنگتن، اوضاع سیاسی و مسایل دیگر گفت‌وگو شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه واشنگتن خواهان ثبات در افغانستان است.

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه نوشته است: «توماس ویست نیز در این دیدار گفت که خواهان تعامل با حکومت کنونی و ثبات در افغانستان هستیم ما از هیچ گروهی مخالف حکومت کنونی حمایت نمی‌کنیم.»

از سویی هم، شماری از سیاستگران، تعامل میان کابل و واشنگتن را به سود افغانستان می‌دانند.

سیدهارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «مذاکرات یک گام مثبت است، اما خواست‌های که جامعه جهانی از امارت اسلامی دارد مانند کار و تحصیل زنان، رعایت حقوق بشر، ایجاد حکومت همه شمول، مشروعیت داخلی، آزادی‌های فردی و مراعات کردن حقوق اقلیت‌ها، اگر در این راستا پیشرفتی صورت نگیرد به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی امریکا یک کار مشکل و ناممکن است.»

همزمان با این، سرپرست وزارت  خارجه در دوحه با  کاردارسفارت بریتانیا برای افغانستان نیز دیدار کرده و در باره کمک‌های بشری، آموزش و پرورش و مسایل دیگر گفت‌وگو کرده است. 

ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه گفت: «آقای متقی از کمک‌های بشردوستانه بریتانیا سپاس‌گزاری کرد و بر نیاز  تمرکز بر پروژه‌های زیربنایی برای رفاه و توسعهٔ مردم افغانستان تاکید کرد.»

کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته است که در این دیدار در باره فرستادن کمک‌های بشردوستانه بریتانیا به آسیب دیده‌گان زمین لرزه اخیر و نیز حکومت همه شمول، رعایت حقوق بشر و بازگشایی مکتب‌های دختران گفت‌وگو کرده است.

هوگوشورتر،کاردار سفارت بریتانیا گفت: «در باره ارسال کمک‌های بشردوستانه بریتانیا به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه و همچنان در باره حکومت همه شمول، رعایت حقوق بشری و بازگشایی مکاتب برروی دختران بحث و گفت‌وگو کردیم.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره