Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: طالبان باید به وعده شان درباره مکتب‌های دختران عمل نمایند

سرپرست نماینده‌گی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که طالبان باید به وعده شان در باره بازگشایی مکتب‌های دختران عمل نمایند.

رامز الکبروف، سرپرست نماینده‌گی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت: «زمانیکه ما با آنان «طالبان» گفت‌وگو می‌کنیم همواره می‌شنویم که می‌گویند مکتب‌ها در دوازده ولایت باز استند و به زودی در ولایت‌های دیگر نیز باز خواهند شد؛ برخی از مشکلات فنی وجود دارند و سیاست مخالف در برابر بازگشایی مکتب‌ها وجود ندارد؛ چیزی که می‌شنویم این است که می‌گویند آموزش حق انسانی است و مقام‌ها مخالف آن نیستند، اما من می‌خواهم همه این مسایل را در عمل ببینم زیرا می‌خواهم دختران را دوباره در مکتب‌ها ببینم.»

این مقام سازمان ملل که هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل به افغانستان نیز است، در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌گوید که بحران بشری در افغانستان پایان پذیر نیست و کمک‌های جهانی برای افغانستان نمی‌توانند مشکل افغانستان را به زودی حل بسازند و این بحران را مهار نمایند.

رامز الکبروف می‌گوید: «صادقانه بگویم زمانیکه به اوضاع افغانستان نگاه می‌کنم‌، این بحران بشری هیچ زمانی به پایان نخواهد رسید اما اینکه کارهای داومدار را برای مردم ایجاد کنیم تا عایدی داشته باشند و مشکلات شان را حل کنند باید به گونه متفاوت بیاندیشیم.»

در همین حال، وی می‌گوید که مسوولیت سازمان ملل متحد در افغانستان رساندن کمک‌های بشری به مردم آسیب دیده است نه مساله به رسمیت شناختن حکومت.

نزدیک به ده ما از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد اما تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشاخته است.

سازمان ملل: طالبان باید به وعده شان درباره مکتب‌های دختران عمل نمایند

در همین حال، وی می‌گوید که مسوولیت سازمان ملل متحد در افغانستان رساندن کمک‌های بشری به مردم آسیب دیده است نه مساله به رسمیت شناختن حکومت.

تصویر بندانگشتی

سرپرست نماینده‌گی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که طالبان باید به وعده شان در باره بازگشایی مکتب‌های دختران عمل نمایند.

رامز الکبروف، سرپرست نماینده‌گی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت: «زمانیکه ما با آنان «طالبان» گفت‌وگو می‌کنیم همواره می‌شنویم که می‌گویند مکتب‌ها در دوازده ولایت باز استند و به زودی در ولایت‌های دیگر نیز باز خواهند شد؛ برخی از مشکلات فنی وجود دارند و سیاست مخالف در برابر بازگشایی مکتب‌ها وجود ندارد؛ چیزی که می‌شنویم این است که می‌گویند آموزش حق انسانی است و مقام‌ها مخالف آن نیستند، اما من می‌خواهم همه این مسایل را در عمل ببینم زیرا می‌خواهم دختران را دوباره در مکتب‌ها ببینم.»

این مقام سازمان ملل که هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل به افغانستان نیز است، در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز می‌گوید که بحران بشری در افغانستان پایان پذیر نیست و کمک‌های جهانی برای افغانستان نمی‌توانند مشکل افغانستان را به زودی حل بسازند و این بحران را مهار نمایند.

رامز الکبروف می‌گوید: «صادقانه بگویم زمانیکه به اوضاع افغانستان نگاه می‌کنم‌، این بحران بشری هیچ زمانی به پایان نخواهد رسید اما اینکه کارهای داومدار را برای مردم ایجاد کنیم تا عایدی داشته باشند و مشکلات شان را حل کنند باید به گونه متفاوت بیاندیشیم.»

در همین حال، وی می‌گوید که مسوولیت سازمان ملل متحد در افغانستان رساندن کمک‌های بشری به مردم آسیب دیده است نه مساله به رسمیت شناختن حکومت.

نزدیک به ده ما از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد اما تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشاخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره