Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بسته بودن مرز پُل ابریشم شهروندان کشور را با دشواری روبه‌رو ساخته است

بسته بودن مرز پُل ابریشم میان ولایت نیمروز و کشور ایران، شهروندان کشور را با دشواری روبه‌رو ساخته است.

شماری از شهروندان کشور که روزها است برای باز شدن این مرز انتظار می‌کشند از مسوولان محلی می‌خواهند که آنان را از سرگردانی نجات دهند.

عبدالشکور و غلام‌ علی دو شهروند افغانستان در میان کسانی استند که از سه روز بدینسو در انتظار باز شدن مرز پُل ابریشم استند. آنان با وجود داشتن اقامت و ویزای ایران تاکنون اجازه نیافته اند که از مرز بگذرند.

عبدالشکور، باشنده هرات، گفت:«دو روز می‌شود که اینجا در مرز منتظر استم؛ پاسپورت دارم، ویزا دارم و می‌خواهم به ایران برای دیدن فامیل ام بروم.»

غلام‌ علی، باشنده نیمروز، میگوید:«من اقامت ایران را دارم؛ اگر مرا اجازه ندهند اقامت ام خراب می‌شود که زیان زیاد برایم خواهد رسید.»

در همین حال شماری از مهاجران افغانستان که به گونه اجباری از ایران اخراج شده اند از بد رفتاری مرزبانان ایران سخت انتقاد میکنند.

نور رحمان، اخراج شده از ایران گفت:«کارت های که برای ما می‌دهند هیچ فایده ندارند اما میلیون ها پول می‌گیرند و مسافرانی که می‌روند زیاد اذیت می‌شوند.»

پس از تیر اندازی مرزبانان ایرانی بر یک کودک افغان، نزدیک به‌ ده روز می شود که این مرز از سوی افغانستان بسته شده است.

مفتی حبیب الله الهام، رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز در این باره گفت:«نیروهای ایرانی در روزهای اخیر بر چندین تن از افغانان به شمول کودکان شلیک کرده اند که بدبختانه یک کودک شهید شد و چندین تن دیگر زخمی شده اند؛ به همین خاطر این راه بسته است و امیدوار استیم که از راه گفت‌وگو دوباره باز شود.»

این گذرگاه در ماه های پسین چندین بار گواه تنش ها میان مرزبانان هر دو کشور بوده است و اما این نخستین بار است که این مرز از سوی افغانستان به روی رفت و آمد بسته شده است.

بسته بودن مرز پُل ابریشم شهروندان کشور را با دشواری روبه‌رو ساخته است

در همین حال، شماری از مهاجران افغانستان که به گونه اجباری از ایران اخراج شده اند، از بدرفتاری مرزبانان ایران سخت انتقاد می‌کنند.

Thumbnail

بسته بودن مرز پُل ابریشم میان ولایت نیمروز و کشور ایران، شهروندان کشور را با دشواری روبه‌رو ساخته است.

شماری از شهروندان کشور که روزها است برای باز شدن این مرز انتظار می‌کشند از مسوولان محلی می‌خواهند که آنان را از سرگردانی نجات دهند.

عبدالشکور و غلام‌ علی دو شهروند افغانستان در میان کسانی استند که از سه روز بدینسو در انتظار باز شدن مرز پُل ابریشم استند. آنان با وجود داشتن اقامت و ویزای ایران تاکنون اجازه نیافته اند که از مرز بگذرند.

عبدالشکور، باشنده هرات، گفت:«دو روز می‌شود که اینجا در مرز منتظر استم؛ پاسپورت دارم، ویزا دارم و می‌خواهم به ایران برای دیدن فامیل ام بروم.»

غلام‌ علی، باشنده نیمروز، میگوید:«من اقامت ایران را دارم؛ اگر مرا اجازه ندهند اقامت ام خراب می‌شود که زیان زیاد برایم خواهد رسید.»

در همین حال شماری از مهاجران افغانستان که به گونه اجباری از ایران اخراج شده اند از بد رفتاری مرزبانان ایران سخت انتقاد میکنند.

نور رحمان، اخراج شده از ایران گفت:«کارت های که برای ما می‌دهند هیچ فایده ندارند اما میلیون ها پول می‌گیرند و مسافرانی که می‌روند زیاد اذیت می‌شوند.»

پس از تیر اندازی مرزبانان ایرانی بر یک کودک افغان، نزدیک به‌ ده روز می شود که این مرز از سوی افغانستان بسته شده است.

مفتی حبیب الله الهام، رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز در این باره گفت:«نیروهای ایرانی در روزهای اخیر بر چندین تن از افغانان به شمول کودکان شلیک کرده اند که بدبختانه یک کودک شهید شد و چندین تن دیگر زخمی شده اند؛ به همین خاطر این راه بسته است و امیدوار استیم که از راه گفت‌وگو دوباره باز شود.»

این گذرگاه در ماه های پسین چندین بار گواه تنش ها میان مرزبانان هر دو کشور بوده است و اما این نخستین بار است که این مرز از سوی افغانستان به روی رفت و آمد بسته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره