Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کرزی: نشست عالمان دین نشست خودمانی و همایش داخلی طالبان بود

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور در گفت‌وگو با شبکه العربیه نشست علمای دین را در کابل یک‌ همایش داخلی طالبان می‌داند و می‌گوید، مسأله به رسمیت شناخته شدن تنها با برگزاری لویه جرگهٔ می‌توان مطرح کرد که در آن نماینده‌گان تمامی اقوام و رده‌های گوناگون کشور به ویژه زنان حضور داشته باشند.

حامد کرزی گفت: «نشست پسین طالبان بیشتر یک همایش داخلی طالبان بود که درآن شماری زیادی از مقام‌های طالبان حضور داشتند، آنچه که من چند ماه پیش در خواست کردم لویه جرگه است، اما این نشست عالمان مذهبی بود، عالمان قابل احترام استند، اما در لویه جرگه نماینده‌گان تمامی بخش‌های افغانستان مردان و زنان حضور داشته باشند.»

آقای کرزی با ابراز نگرانی از بسته ماندن دارایی‌های ارزی افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا، محمد اشرف غنی را مسوول فروپاشی نظام جمهوریت درکشور می‌گوید.

آقای کرزی گفت: «رفتن [فرار] اشرف غنی از کشور سبب فروپاشی دولت، ارتش، پولیس و نهاد‌های دیگر شد و این کار زمینه را فراهم کرد تا کشورهای دیگر هر گونه که خواستند با ما رفتار کنند. ما ذخایر ارزی خود را از دست دادیم، بیش از هفت میلیارد دالر را امریکا از ما گرفت، من دوره خود را چهارده سال همچون رییس جمهور افغانستان تکمیل کردیم و بربنیاد قانون اساسی در انتخابات قدرت را به رییس جمهور بعدی سپردم و دیگر به قدرت به هیچ شکل و شیوه باز نخواهم گشت.»

حکومت کنونی در هفتهٔ پیش نشست عالمان دین را در تالار لویه جرگه برگزار کرد، در این نشست افزون به مسایل دیگر از جامعه جهانی خواسته شد تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.

کرزی: نشست عالمان دین نشست خودمانی و همایش داخلی طالبان بود

آقای کرزی با ابراز نگرانی از بسته ماندن دارایی‌های ارزی افغانستان از سوی امریکا، محمد اشرف غنی را مسوول فروپاشی نظام جمهوریت در کشور می‌گوید.

تصویر بندانگشتی

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور در گفت‌وگو با شبکه العربیه نشست علمای دین را در کابل یک‌ همایش داخلی طالبان می‌داند و می‌گوید، مسأله به رسمیت شناخته شدن تنها با برگزاری لویه جرگهٔ می‌توان مطرح کرد که در آن نماینده‌گان تمامی اقوام و رده‌های گوناگون کشور به ویژه زنان حضور داشته باشند.

حامد کرزی گفت: «نشست پسین طالبان بیشتر یک همایش داخلی طالبان بود که درآن شماری زیادی از مقام‌های طالبان حضور داشتند، آنچه که من چند ماه پیش در خواست کردم لویه جرگه است، اما این نشست عالمان مذهبی بود، عالمان قابل احترام استند، اما در لویه جرگه نماینده‌گان تمامی بخش‌های افغانستان مردان و زنان حضور داشته باشند.»

آقای کرزی با ابراز نگرانی از بسته ماندن دارایی‌های ارزی افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا، محمد اشرف غنی را مسوول فروپاشی نظام جمهوریت درکشور می‌گوید.

آقای کرزی گفت: «رفتن [فرار] اشرف غنی از کشور سبب فروپاشی دولت، ارتش، پولیس و نهاد‌های دیگر شد و این کار زمینه را فراهم کرد تا کشورهای دیگر هر گونه که خواستند با ما رفتار کنند. ما ذخایر ارزی خود را از دست دادیم، بیش از هفت میلیارد دالر را امریکا از ما گرفت، من دوره خود را چهارده سال همچون رییس جمهور افغانستان تکمیل کردیم و بربنیاد قانون اساسی در انتخابات قدرت را به رییس جمهور بعدی سپردم و دیگر به قدرت به هیچ شکل و شیوه باز نخواهم گشت.»

حکومت کنونی در هفتهٔ پیش نشست عالمان دین را در تالار لویه جرگه برگزار کرد، در این نشست افزون به مسایل دیگر از جامعه جهانی خواسته شد تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره