Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اوچا: نزدیک به ۲۷ هزار تن در ناآرامی‌های بلخاب آواره شدند

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گفته است که نزدیک به ۲۷ هزار تن در جریان ناآرامی‌های پسین در ولسوالی بلخاب آواره شده‌اند.

در اعلامیه اوچا آمده است که این نهاد برای به بیش از ۱۰ هزار تن از آواره‌گان در ولایت سرپل و برای ۶ هزار تن آواره دیگر که به بامیان رفته‌اند، کمک‌های بشری توزیع خواهد کرد.

در بخشی از این علامیه آمده است: «همکاران ما در حال آماده سازی مواد غذایی و سایر کمک‌ها به بیش از ۱۰ هزار نفر در بلخاب هستند. خانواده‌های زیادی به ولایت‌های همجوار در شمال کشور و به ولایت بامیان بیجا شده‌اند. تیم‌های ما در بامیان می‌گویند که بیش از ۶۰۰۰ بیجا شده داخلی وجود دارد.»

عزیز ستانکزی، آگاه نظامی، گفت: «هرگاه یک کسی بر علیه حکومت اقدام می‌کند باید با آنها اول صحبت شود که چه می‌خواهند، اگر کدام پیشنهاد درست داشتند و قانونی و شرعی بود، درست، اگر نبود دیگه خو است ولی در جنگ باید کوشش شود که جان افراد ملکی به خطر نیافتند.»

عزیز معارج، آگاه سیاسی، می‌گوید: «طالبان باید هر دو طرف را در نظر بگیرند، بالای بغاوت گر جنگ و عملیات را طوری باید عیار بسازد که افراد ملکی صدمه نبیند و اگر افراد ملکی بی‌جا می‌شوند، دولت مسولیت دارد که در حصه مساعدت با آنها اقدام نماید.»

در همین حال، اما مسوولان محلی ولایت سرپل می‌گویند که درگیری در این ولایت خاتمه یافته است و اوضاع در بلخاب و سرپل به حالت عادی برگشته است.

محمد یعقوب عبدالرحمن اکه، والی ولایت سرپل، گفت: «هیچ مشکلی در بلخاب وجود ندارد. بازهم اگر کشورها دلسوزی می‌کنند، به بلخاب کمک می‌کنند، ما در تماس استیم کمک‌ها میاید.»

در سوی دیگر، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان جابجایی باشندگان ولایت سرپل به ویژه ولسوالی بلخاب را به این ولایت، رد می‌کند.

صیف الرحمن محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان، گفت: «والی صاحب، نهادهای امیتی و قومدان صاحب امنیه خودشان از ساحات مختلف ولسوالی یکاولنگ یک و ولسوالی یکاولنگ دو و مرکز بازدید نمودند، هیچ گونه کدام بیجا شده‌ای از ولسوالی بلخاب، ما در بامیان نداریم. این تبلیغات است و همه‌ی اینها بی‌اساس است.»

این در حالی‌ست که رییس کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها و روستانشین‌ها روز گذشته در یک نشست خبری گفت که صد تن در جریان درگیری‌ها میان دوطرف کشته و یا زخمی شده‌اند.

اوچا: نزدیک به ۲۷ هزار تن در ناآرامی‌های بلخاب آواره شدند

در همین حال، اما مسوولان محلی ولایت سرپل می‌گویند که درگیری در این ولایت خاتمه یافته است و اوضاع در بلخاب و سرپل به حالت عادی برگشته است.

تصویر بندانگشتی

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گفته است که نزدیک به ۲۷ هزار تن در جریان ناآرامی‌های پسین در ولسوالی بلخاب آواره شده‌اند.

در اعلامیه اوچا آمده است که این نهاد برای به بیش از ۱۰ هزار تن از آواره‌گان در ولایت سرپل و برای ۶ هزار تن آواره دیگر که به بامیان رفته‌اند، کمک‌های بشری توزیع خواهد کرد.

در بخشی از این علامیه آمده است: «همکاران ما در حال آماده سازی مواد غذایی و سایر کمک‌ها به بیش از ۱۰ هزار نفر در بلخاب هستند. خانواده‌های زیادی به ولایت‌های همجوار در شمال کشور و به ولایت بامیان بیجا شده‌اند. تیم‌های ما در بامیان می‌گویند که بیش از ۶۰۰۰ بیجا شده داخلی وجود دارد.»

عزیز ستانکزی، آگاه نظامی، گفت: «هرگاه یک کسی بر علیه حکومت اقدام می‌کند باید با آنها اول صحبت شود که چه می‌خواهند، اگر کدام پیشنهاد درست داشتند و قانونی و شرعی بود، درست، اگر نبود دیگه خو است ولی در جنگ باید کوشش شود که جان افراد ملکی به خطر نیافتند.»

عزیز معارج، آگاه سیاسی، می‌گوید: «طالبان باید هر دو طرف را در نظر بگیرند، بالای بغاوت گر جنگ و عملیات را طوری باید عیار بسازد که افراد ملکی صدمه نبیند و اگر افراد ملکی بی‌جا می‌شوند، دولت مسولیت دارد که در حصه مساعدت با آنها اقدام نماید.»

در همین حال، اما مسوولان محلی ولایت سرپل می‌گویند که درگیری در این ولایت خاتمه یافته است و اوضاع در بلخاب و سرپل به حالت عادی برگشته است.

محمد یعقوب عبدالرحمن اکه، والی ولایت سرپل، گفت: «هیچ مشکلی در بلخاب وجود ندارد. بازهم اگر کشورها دلسوزی می‌کنند، به بلخاب کمک می‌کنند، ما در تماس استیم کمک‌ها میاید.»

در سوی دیگر، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان جابجایی باشندگان ولایت سرپل به ویژه ولسوالی بلخاب را به این ولایت، رد می‌کند.

صیف الرحمن محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان، گفت: «والی صاحب، نهادهای امیتی و قومدان صاحب امنیه خودشان از ساحات مختلف ولسوالی یکاولنگ یک و ولسوالی یکاولنگ دو و مرکز بازدید نمودند، هیچ گونه کدام بیجا شده‌ای از ولسوالی بلخاب، ما در بامیان نداریم. این تبلیغات است و همه‌ی اینها بی‌اساس است.»

این در حالی‌ست که رییس کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها و روستانشین‌ها روز گذشته در یک نشست خبری گفت که صد تن در جریان درگیری‌ها میان دوطرف کشته و یا زخمی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره