Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خروج امریکا از افغانستان؛ مقام‌های امریکایی: چگونه‌گی خروج زیر بررسی است

مقام‌های ایالات متحده امریکا می‌گویند که بررسی‌های استخباراتی این کشور در باره چگونه‌گی خروج امریکا از افغانستان و نیز حضور بیست ساله امریکا در افغانستان در حال تکمیل شدن است.

یک رسانه امریکایی گزارش می‌دهد که احتمال می‌رود بخش بزرگ این گزارش محرمانه باشد و پنهان بماند. بر بنیاد گزارش این رسانه، بررسی‌های وزارت‌های دفاع و خارجه ایالات متحده امریکا در این باره هنوز هم ادامه دارند.

خروج شتابان و بی قیدوشرط ایالات متحده امریکا از افغانستان در آستانه یک ساله‌گی است.

کورتنی کیوبی، خبرنگار ان بی سی در وزارت دفاع امریکا، گفته است: «خروج از افغانستان در تابستان گذشته یک داستان تلخ برای اداره بایدن بود. اگرچه جان کربی مامور این عملیات از سوی وزارت دفاع گماشته شده بود که در باره چگونه‌گی این عملیات صحبت کند؛ بعضی از چیزها خیلی ساده است مانند صادر کردن اعلامیه ها از سوی وزارت‌ها و مقام‌ها؛ دادن ارقام و بعضی از معلومات که کاخ سفید آن را مثبت اعلام خواهد کرد.»

در همین حال، بر بنیاد گزارش رسانه‌های امریکایی، بررسی‌های وزارت دفاع و خارجه ایالات متحده در باره حضور بیست ساله نیروهای امریکایی در افغانستان هنوز هم ادامه دارند.

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «در سالگرد خروج یا تهیه گزارش و گزارش دهی، کوشش می‌کند که خروج از افغانستان توجیه بکند.»

پیش از این خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در داخل ایالات متحده امریکا نیز با موجی از انتقادهای گونه‌گون روبه‌رو شده است و اما دولت بایدن با این ارزیابی مشخص به دنبال چیست؟

امریکا در حالی بار دیگر بر بررسی خروج نیروهایش از افغانستان تمرکز می‌کند که سال گذشته بر بنیاد توافق این کشور با طالبان در دوحه، افغانستان را ترک کرد و در نتیجه امارت اسلامی دو باره در افغانستان به قدرت رسید.

خروج امریکا از افغانستان؛ مقام‌های امریکایی: چگونه‌گی خروج زیر بررسی است

پیش از این خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در داخل امریکا نیز با موجی از انتقادهای گونه‌گون روبه‌رو شده است و اما دولت بایدن با این ارزیابی به دنبال چیست؟

تصویر بندانگشتی

مقام‌های ایالات متحده امریکا می‌گویند که بررسی‌های استخباراتی این کشور در باره چگونه‌گی خروج امریکا از افغانستان و نیز حضور بیست ساله امریکا در افغانستان در حال تکمیل شدن است.

یک رسانه امریکایی گزارش می‌دهد که احتمال می‌رود بخش بزرگ این گزارش محرمانه باشد و پنهان بماند. بر بنیاد گزارش این رسانه، بررسی‌های وزارت‌های دفاع و خارجه ایالات متحده امریکا در این باره هنوز هم ادامه دارند.

خروج شتابان و بی قیدوشرط ایالات متحده امریکا از افغانستان در آستانه یک ساله‌گی است.

کورتنی کیوبی، خبرنگار ان بی سی در وزارت دفاع امریکا، گفته است: «خروج از افغانستان در تابستان گذشته یک داستان تلخ برای اداره بایدن بود. اگرچه جان کربی مامور این عملیات از سوی وزارت دفاع گماشته شده بود که در باره چگونه‌گی این عملیات صحبت کند؛ بعضی از چیزها خیلی ساده است مانند صادر کردن اعلامیه ها از سوی وزارت‌ها و مقام‌ها؛ دادن ارقام و بعضی از معلومات که کاخ سفید آن را مثبت اعلام خواهد کرد.»

در همین حال، بر بنیاد گزارش رسانه‌های امریکایی، بررسی‌های وزارت دفاع و خارجه ایالات متحده در باره حضور بیست ساله نیروهای امریکایی در افغانستان هنوز هم ادامه دارند.

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «در سالگرد خروج یا تهیه گزارش و گزارش دهی، کوشش می‌کند که خروج از افغانستان توجیه بکند.»

پیش از این خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در داخل ایالات متحده امریکا نیز با موجی از انتقادهای گونه‌گون روبه‌رو شده است و اما دولت بایدن با این ارزیابی مشخص به دنبال چیست؟

امریکا در حالی بار دیگر بر بررسی خروج نیروهایش از افغانستان تمرکز می‌کند که سال گذشته بر بنیاد توافق این کشور با طالبان در دوحه، افغانستان را ترک کرد و در نتیجه امارت اسلامی دو باره در افغانستان به قدرت رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره