Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید معاون سفیر روسیه بر گسترش روابط میان کابل و مسکو

آنتون لاوروف، معاون سفیر روسیه در کابل با تاکید بر گسترش روابط میان کابل و مسکو، می‌گوید که کشوراش علاقمند همکاری در بخش‌های اقتصادی و سیاسی با افغانستان است.

از سویی هم، شانزده تُن کمک بشری روسیه امروز (چهارشنبه) به کابل رسید و قرار است این کمک‌ها به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پسین در ولایت‌های خوست و پکتیکا توزیع شوند.

آنتون لاوروف گفته است: «ما امیدوار هستیم که همکاری روسیه و افغانستان در عرصه آوردن کمک بشری ادامه خواهد یافت و ما امیدوارم هستیم که چند روز بعد یک بخش دیگر کمک بشری روسیه به افغانستان می‌رسد.»

معاون سفیر روسیه از کمک‌های کشوراش در بخش‌های بشری، اقتصادی و سیاسی به افغانستان نیز خبر می‌دهد و می‌گوید که امیدوار است این کمک‌ها دوستی میان دو کشور را بیشتر سازد.

آقای لاوروف افزود: «ما امیدوار هستیم که روابط دوستانه میان روسیه و افغانستان رشد خواهد یافت.»

مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها با استقبال از این کمک‌ها، از جامعه جهانی و کشورهای دیگر می‌خواهند که کمک‌ها را سیاسی نسازند.

غلام غوث ناصری، معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوداث، گفت: «ما بارها گفتیم که کمک‌های بشری باید سیاسی نشود، ولی بدبختانه تا کنون سیاسی بوده و زمان آن فرا رسیده که پول منجمد شده مردم افغانستان آزاد ساخته شود تا مشکلات مردم ما به شکل بنیادی حل شود.»

پیش از این، مسوولان وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادها گفته اند که بیش از یازده صد تن در نتیجه زمین‌لرزه پسین در پکتیکا و خوست جان باختند و بیش از شانزده صد تن دیگر زخمی شده اند.

تاکید معاون سفیر روسیه بر گسترش روابط میان کابل و مسکو

مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها با استقبال از این کمک‌ها، از جامعه جهانی می‌خواهند که کمک‌ها را سیاسی نسازند.

Thumbnail

آنتون لاوروف، معاون سفیر روسیه در کابل با تاکید بر گسترش روابط میان کابل و مسکو، می‌گوید که کشوراش علاقمند همکاری در بخش‌های اقتصادی و سیاسی با افغانستان است.

از سویی هم، شانزده تُن کمک بشری روسیه امروز (چهارشنبه) به کابل رسید و قرار است این کمک‌ها به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه پسین در ولایت‌های خوست و پکتیکا توزیع شوند.

آنتون لاوروف گفته است: «ما امیدوار هستیم که همکاری روسیه و افغانستان در عرصه آوردن کمک بشری ادامه خواهد یافت و ما امیدوارم هستیم که چند روز بعد یک بخش دیگر کمک بشری روسیه به افغانستان می‌رسد.»

معاون سفیر روسیه از کمک‌های کشوراش در بخش‌های بشری، اقتصادی و سیاسی به افغانستان نیز خبر می‌دهد و می‌گوید که امیدوار است این کمک‌ها دوستی میان دو کشور را بیشتر سازد.

آقای لاوروف افزود: «ما امیدوار هستیم که روابط دوستانه میان روسیه و افغانستان رشد خواهد یافت.»

مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها با استقبال از این کمک‌ها، از جامعه جهانی و کشورهای دیگر می‌خواهند که کمک‌ها را سیاسی نسازند.

غلام غوث ناصری، معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوداث، گفت: «ما بارها گفتیم که کمک‌های بشری باید سیاسی نشود، ولی بدبختانه تا کنون سیاسی بوده و زمان آن فرا رسیده که پول منجمد شده مردم افغانستان آزاد ساخته شود تا مشکلات مردم ما به شکل بنیادی حل شود.»

پیش از این، مسوولان وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادها گفته اند که بیش از یازده صد تن در نتیجه زمین‌لرزه پسین در پکتیکا و خوست جان باختند و بیش از شانزده صد تن دیگر زخمی شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره