Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پایان یک پیمان کاری؛ کارمندان افغان-جاپان رضاکارانه فعالیت می‌کنند

مسوولان شفاخانه افغان-جاپان می‌گویند که پیمان این شفاخانه با نهادهای تطبیق کننده پایان یافته است و کارمندان این مرکز به گونه رضاکارانه کار می‌کنند.

به گفته آنان، بیش از یک هفته می‌شود که پیمان‌های کار با کارمندان به پایان رسیده اند.

زلمی پشتین، رییس شفاخانه افغان-جاپان، گفت: «سازمان جهانی بهداشت (WHO) با نهاد‌های تطبیق کننده قرارداد می‌کند و آنان با ما قرارداد می‌کنند که در این میان یک وقفه آمده است، در ۱۳ جولای قرارداد ما ختم شده و تا حالا دیگر قرارداد نشده است.»

در این میان، برخی از پزشکان از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در این زمینه توجه کند. 

عبادالله عباد یکی از پزشکان این شفاخانه، گفت: «حدود ۱۰ روز بیشتر می‌شود که قرارداد شفاخانه افغان جاپان که با WHO بود به اتمام رسیده، ولی پرسونل به شکل رضاکارانه تا این که قرارداد حسابش معلوم می‌شود حدود ۱۰ روز بیشتر می‌شود بدون وقفه به کارشان حاضر شدند و وظیفه خود را انجام می‌دهند.»

عبدالواحد که در این شفاخانه پرستار است، می‌گوید: «ما به خدمت خود به شکل صادقانه ادامه می‌دهیم، ولی از حمایت کننده‌های خود می‌خواهیم در قسمت قراردادهای ما در قسمت حمایت مالی شفاخانه ما را همکاری کنند.»

از سویی هم وزارت صحت می‌گوید کار برای تمدید این پیمان آغاز شده است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «وزارت صحت برای تمدید قراردادهای شفاخانه افغان-جاپان همیشه کار می‌کند و کار بالای تمدید قراردادها جریان دارد و به زودی معلومات تازه را با شما شریک می‌سازیم.»

به گفته مسوولان این شفاخانه، روزانه کم از کم پنج رویداد مثبت ویروس کرونا، ثبت می‌شود.

زمان الدین که پدر خانم‌اش در این شفاخانه بستری است، می‌گوید: «داکتران اگر معاش نداشته باشند و امکانات در اختیار شان نباشد سرتیری کار خواهند کرد و اگر حمایت دولت باشد درست رسیده‌گی می‌کنند.»

صبور که خانمش در این شفاخانه تحت درمان قرار دارد، همچنان می‌گوید: «به داکتران باید توجه شود و مورد حمایت باشند.»

بربنیاد آمار وزارت صحت عامه، شمار مبتلایان بیماری کویید-نزده در یک هفته گذشته در سراسر کشور  به بیش از ۸۰۰ تن رسیده است.

پایان یک پیمان کاری؛ کارمندان افغان-جاپان رضاکارانه فعالیت می‌کنند

در این میان، برخی از پزشکان از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در این زمینه توجه کند. 

Thumbnail

مسوولان شفاخانه افغان-جاپان می‌گویند که پیمان این شفاخانه با نهادهای تطبیق کننده پایان یافته است و کارمندان این مرکز به گونه رضاکارانه کار می‌کنند.

به گفته آنان، بیش از یک هفته می‌شود که پیمان‌های کار با کارمندان به پایان رسیده اند.

زلمی پشتین، رییس شفاخانه افغان-جاپان، گفت: «سازمان جهانی بهداشت (WHO) با نهاد‌های تطبیق کننده قرارداد می‌کند و آنان با ما قرارداد می‌کنند که در این میان یک وقفه آمده است، در ۱۳ جولای قرارداد ما ختم شده و تا حالا دیگر قرارداد نشده است.»

در این میان، برخی از پزشکان از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در این زمینه توجه کند. 

عبادالله عباد یکی از پزشکان این شفاخانه، گفت: «حدود ۱۰ روز بیشتر می‌شود که قرارداد شفاخانه افغان جاپان که با WHO بود به اتمام رسیده، ولی پرسونل به شکل رضاکارانه تا این که قرارداد حسابش معلوم می‌شود حدود ۱۰ روز بیشتر می‌شود بدون وقفه به کارشان حاضر شدند و وظیفه خود را انجام می‌دهند.»

عبدالواحد که در این شفاخانه پرستار است، می‌گوید: «ما به خدمت خود به شکل صادقانه ادامه می‌دهیم، ولی از حمایت کننده‌های خود می‌خواهیم در قسمت قراردادهای ما در قسمت حمایت مالی شفاخانه ما را همکاری کنند.»

از سویی هم وزارت صحت می‌گوید کار برای تمدید این پیمان آغاز شده است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «وزارت صحت برای تمدید قراردادهای شفاخانه افغان-جاپان همیشه کار می‌کند و کار بالای تمدید قراردادها جریان دارد و به زودی معلومات تازه را با شما شریک می‌سازیم.»

به گفته مسوولان این شفاخانه، روزانه کم از کم پنج رویداد مثبت ویروس کرونا، ثبت می‌شود.

زمان الدین که پدر خانم‌اش در این شفاخانه بستری است، می‌گوید: «داکتران اگر معاش نداشته باشند و امکانات در اختیار شان نباشد سرتیری کار خواهند کرد و اگر حمایت دولت باشد درست رسیده‌گی می‌کنند.»

صبور که خانمش در این شفاخانه تحت درمان قرار دارد، همچنان می‌گوید: «به داکتران باید توجه شود و مورد حمایت باشند.»

بربنیاد آمار وزارت صحت عامه، شمار مبتلایان بیماری کویید-نزده در یک هفته گذشته در سراسر کشور  به بیش از ۸۰۰ تن رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره