Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی شایعات دربارۀ توافق دهلیز واخان را رد کرد

در چند روز پسین این خبر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که پاکستان برای دسترسی به آسیای میانه در باره دهلیز واخان با افغانستان به توافق رسیده است.

اما امارت اسلامی آنچه را که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، آوازه می‌داند.

چنان که ده‌ها کاربر شبکه‌های اجتماعی در باره توافق افغانستان و پاکستان در باره بندر واخان نوشته اند. به گفته آنان، پاکستان می‌کوشد تا از واخان بدخشان به آسیای میانه دسترسی پیدا کند و در این باره با افغانستان و چین گفت‌وگو کرده است.

در همین حال، کریم خرم، رییس دفتر حامد کرزی، رییس جمهور پیشین نیز در توییترش نگاشته است که پاکستان در دوره حامد کرزی خواست تا از راه واخان یک راه بازرگانی به آسیای مرکزی باز نماید، اما حامد کرزی آن را نپذیرفت.

کریم خرم گفته است: «پاکستان مکرراً از رییس جمهور کرزی خواست تا به پاکستان اجازه دهد که واخان را قطع کند و راه تجارت را به تاجیکستان باز نماید اما او «حامد کرزی» نپذیرفت؛ شنیده ام که این درخواست تازه شده است.»

اما امارت اسلامی آنچه را که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، آوازه می‌داند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«در باره واخان با کسی صحبت نشده است و نه کسی مطرح ساخته است؛ هر بخش و هر نقطه کشور، بخش لاینفک کشور است.»

در این میان آگاهان، واخان را یک نقطه مهم و استراتیژیک اقتصادی برای افغانستان می‌دانند.

وحید فقیری، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«در چنین مسایل باید فایده عمومی افغانستان در نظر گرفته شود که از لحاظ اقتصادی و اتصال چه چیزی به نفع کشور است.»

واخان یکی از ولسوالی‌های مهم افغانستان است که آسیای جنوبی را به آسیای میانه پیوند می‌دهد.

امارت اسلامی شایعات دربارۀ توافق دهلیز واخان را رد کرد

اما امارت اسلامی آنچه را که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، آوازه می‌داند.

تصویر بندانگشتی

در چند روز پسین این خبر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که پاکستان برای دسترسی به آسیای میانه در باره دهلیز واخان با افغانستان به توافق رسیده است.

اما امارت اسلامی آنچه را که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، آوازه می‌داند.

چنان که ده‌ها کاربر شبکه‌های اجتماعی در باره توافق افغانستان و پاکستان در باره بندر واخان نوشته اند. به گفته آنان، پاکستان می‌کوشد تا از واخان بدخشان به آسیای میانه دسترسی پیدا کند و در این باره با افغانستان و چین گفت‌وگو کرده است.

در همین حال، کریم خرم، رییس دفتر حامد کرزی، رییس جمهور پیشین نیز در توییترش نگاشته است که پاکستان در دوره حامد کرزی خواست تا از راه واخان یک راه بازرگانی به آسیای مرکزی باز نماید، اما حامد کرزی آن را نپذیرفت.

کریم خرم گفته است: «پاکستان مکرراً از رییس جمهور کرزی خواست تا به پاکستان اجازه دهد که واخان را قطع کند و راه تجارت را به تاجیکستان باز نماید اما او «حامد کرزی» نپذیرفت؛ شنیده ام که این درخواست تازه شده است.»

اما امارت اسلامی آنچه را که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، آوازه می‌داند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«در باره واخان با کسی صحبت نشده است و نه کسی مطرح ساخته است؛ هر بخش و هر نقطه کشور، بخش لاینفک کشور است.»

در این میان آگاهان، واخان را یک نقطه مهم و استراتیژیک اقتصادی برای افغانستان می‌دانند.

وحید فقیری، آگاه مسایل سیاسی، می گوید:«در چنین مسایل باید فایده عمومی افغانستان در نظر گرفته شود که از لحاظ اقتصادی و اتصال چه چیزی به نفع کشور است.»

واخان یکی از ولسوالی‌های مهم افغانستان است که آسیای جنوبی را به آسیای میانه پیوند می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره