Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش شمار قربانیان انفجارِ ماین‌ها در کشور در ماه‌های پسین

ریاست انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین می‌گوید که در ماه‌های پسین شمار قربانیان انفجار ماین‌ها در کشور افزایش یافته است.

مسوولان این نهاد می‌گویند که در پنج ماه پسین ۸۳ تن که بیشتر شان کودکان بوده اند در نتیجه انفجار ماین‌ها کشته و یا زخمی شده اند.

رییس نهاد انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین می‌گوید که تاکنون پنجاه درصد بخش‌های که باید از ماین‌ها پاکسازی می‌شدند، پاکسازی شده اند. قطع کمک‌های خارجی از علت‌های است که به گفته مسوول این نهاد، سبب کندی کار شده است.

نورالدین رستم خیل، رییس نهاد انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین، گفت: «با دفتر مربوطه سازمان ملل متحد نشست‌های دوامدار داشتیم؛ هنوز به این نتیجه و توافق نرسیده ایم که مشکل ما را حل کنند؛ آنان می‌گویند که دولت به رسمیت شناخته نشده است و ما به نهادهای دولتی کمک نمی‌توانیم.»

نورالدین رستم خیل می‌افزاید که یک صدوبیست کارمند فنی این ریاست به علت کمبود بودجه خانه نشین شده اند و نیز پس از سقوط جمهوریت چهار بخش فنی این ریاست غیرفعال شده اند.

نورالدین رستم خیل می‌گوید: «اگر کارمندان ما دوباره به کار گماشته شوند و بودجه اش را خارجی‌ها بدهند کار ما آسان می‌گردد.»

از سوی هم، خانواده‌های که بسته‌گان شان را در چنین رویداد ها از دست داده اند خواهان پاکسازی بخش‌های استند که تاکنون از وجود ماین‌ها پاکسازی نشده اند.

عبدالله، پدر کودک جان باخته در انفجار ماین، گفت: «کودکان همان مرمی را آوردند و انفجار کرد؛ این حادثه دوازده روز پیش شد.»

اومرا، کسی که سه کودک‌اش در انفجار ماین جان باخته اند، گفت: «سه کودک از من بودند و دو کودک از برادرم؛ کودکان من یکی پنج، دومی هفت و سومی ده ساله بودند.»

در همین حال، مادر بزرگ این خانواده می‌گوید که چندین تن از بسته‌گان اش قربانی ماین‌ها شده‌اند. و اما نه تنها این خانواده بل استند صدها خانواده دیگر در کشور که بسته‌گان شان را در انفجار ماین‌ها از دست داده اند.

جباری، مادر کلان کودکان جان باخته، گفت:«آرزو داشتیم بزرگ شوند و عروسی نمایند ولی این حادثه رخ داد که پنچ نواسیم شهید شدند.»

بر بنیاد آمارها، از نیمه سال ۱۳۹۹ تا نیمه ۱۴۰۰ خورشیدی ۶۴۶ تن در انفجارهای ماین‌ها جان باخته اند و ۸۰۳ تن دیگر زخمی شده اند.

مسوولان ریاست انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین می‌افزایند که در حال حاضر اولویت پاکسازی ولایت‌های جنوب و جنوب شرقی است و ۶۰۶ کیلومتر بخش‌های آلوده در کشور نیاز به پاکسازی دارند.

افزایش شمار قربانیان انفجارِ ماین‌ها در کشور در ماه‌های پسین

بر بنیاد آمارها، از نیمه سال ۱۳۹۹ تا نیمه ۱۴۰۰ خورشیدی ۶۴۶ تن در انفجارهای ماین‌ها جان باخته اند و ۸۰۳ تن دیگر زخمی شده اند.

تصویر بندانگشتی

ریاست انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین می‌گوید که در ماه‌های پسین شمار قربانیان انفجار ماین‌ها در کشور افزایش یافته است.

مسوولان این نهاد می‌گویند که در پنج ماه پسین ۸۳ تن که بیشتر شان کودکان بوده اند در نتیجه انفجار ماین‌ها کشته و یا زخمی شده اند.

رییس نهاد انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین می‌گوید که تاکنون پنجاه درصد بخش‌های که باید از ماین‌ها پاکسازی می‌شدند، پاکسازی شده اند. قطع کمک‌های خارجی از علت‌های است که به گفته مسوول این نهاد، سبب کندی کار شده است.

نورالدین رستم خیل، رییس نهاد انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین، گفت: «با دفتر مربوطه سازمان ملل متحد نشست‌های دوامدار داشتیم؛ هنوز به این نتیجه و توافق نرسیده ایم که مشکل ما را حل کنند؛ آنان می‌گویند که دولت به رسمیت شناخته نشده است و ما به نهادهای دولتی کمک نمی‌توانیم.»

نورالدین رستم خیل می‌افزاید که یک صدوبیست کارمند فنی این ریاست به علت کمبود بودجه خانه نشین شده اند و نیز پس از سقوط جمهوریت چهار بخش فنی این ریاست غیرفعال شده اند.

نورالدین رستم خیل می‌گوید: «اگر کارمندان ما دوباره به کار گماشته شوند و بودجه اش را خارجی‌ها بدهند کار ما آسان می‌گردد.»

از سوی هم، خانواده‌های که بسته‌گان شان را در چنین رویداد ها از دست داده اند خواهان پاکسازی بخش‌های استند که تاکنون از وجود ماین‌ها پاکسازی نشده اند.

عبدالله، پدر کودک جان باخته در انفجار ماین، گفت: «کودکان همان مرمی را آوردند و انفجار کرد؛ این حادثه دوازده روز پیش شد.»

اومرا، کسی که سه کودک‌اش در انفجار ماین جان باخته اند، گفت: «سه کودک از من بودند و دو کودک از برادرم؛ کودکان من یکی پنج، دومی هفت و سومی ده ساله بودند.»

در همین حال، مادر بزرگ این خانواده می‌گوید که چندین تن از بسته‌گان اش قربانی ماین‌ها شده‌اند. و اما نه تنها این خانواده بل استند صدها خانواده دیگر در کشور که بسته‌گان شان را در انفجار ماین‌ها از دست داده اند.

جباری، مادر کلان کودکان جان باخته، گفت:«آرزو داشتیم بزرگ شوند و عروسی نمایند ولی این حادثه رخ داد که پنچ نواسیم شهید شدند.»

بر بنیاد آمارها، از نیمه سال ۱۳۹۹ تا نیمه ۱۴۰۰ خورشیدی ۶۴۶ تن در انفجارهای ماین‌ها جان باخته اند و ۸۰۳ تن دیگر زخمی شده اند.

مسوولان ریاست انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین می‌افزایند که در حال حاضر اولویت پاکسازی ولایت‌های جنوب و جنوب شرقی است و ۶۰۶ کیلومتر بخش‌های آلوده در کشور نیاز به پاکسازی دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره