Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توقف روند چاپ و توزیع شناسنامه‌های برقی در کابل

درخواست کننده‌گان شناسنامه‌های برقی می‌گویند که از دو هفته به اینسو روند چاپ و توزیع شناسنامه‌های برقی در کابل متوقف شده است.

شماری از این درخواست کننده‌گان می‌گویند که به علت مشکلات فنی در صفحه انترنتی اداره احصاییه و معلومات نمی‌توانند به گونه آنلاین نام‌های شان را ثبت نمایند.

محمد عزیز، یکی از درخواست کننده‌گان شناسنامه‌های برقی می‌گوید که از دو هفته به اینسو برای گرفتن شناسنامه برقی به مرکز توزیع «مکروریان اول» میاید اما با دست خالی به خانه می‌رود.

محمد عزیر، درخواست کننده شناسنامه برقی، گفت: «من دو هفته پیش ثبت نام کردم بایومتریک ام خلاص شد و اکنون که آمده ام می‌گویند که چاپ تذکره خلاص شده است و‌ با کدام کشور نو قرارداد کرده ایم پنج روز بعد بیا احوال بگیر که می‌دهد یا نمی‌دهد.»

فواد، یکی دیگر از درخواست کننده‌گان شناسنامه‌های برقی، می‌گوید: «من از مزار آمده ام؛ آنجا زیاد شلوغ بود خواستم که اینجا تذکره بگیرم اما اینجا هم که آمدم می‌گویند که تذکره بند است.»

نصرت الله، ثبت نام کننده شناسنامه‌های برقی، گفت: «سیتسم آنلاین کمی مشکل پیدا کرده است مشکل اینجا است که وقتی مراجعه می‌کنیم در سایت تذکره و وقتی که ثبت نام می‌کنیم سایت مشکل دارد؛ رهبری این سایت گفته است که کارها بگونه آفلاین باید شروع شوند.»

شماری دیگر از درخواست کننده‌گان شناسنامه‌های می‌گویند که برای آنان گفته شده است که روند چاپ این شناسنامه‌ها متوقف شده است.

نجیب، درخواست کننده شناسنامه برقی، گفت: «مشکلاتی که در بخش تذکره آمده است باید برای مردم سهولت ایجاد شود و این روند از سر گرفته شود.»

خواستیم در این باره دیدگاه مسوولان اداره احصاییه و معلومات را نیز داشته باشیم اما با تلاش‌های فراوان موفق نشدیم.

بربنیاد آمارها در یازده ماه پسین بیش از دو میلیون شناسنامه برقی توزیع شده است و تاکنون بیش از هشت میلیون تن در افغانستان شناسنامه برقی گرفته اند.

توقف روند چاپ و توزیع شناسنامه‌های برقی در کابل

خواستیم در این باره دیدگاه مسوولان اداره احصاییه و معلومات را نیز داشته باشیم اما با تلاش‌های فراوان موفق نشدیم.

Thumbnail

درخواست کننده‌گان شناسنامه‌های برقی می‌گویند که از دو هفته به اینسو روند چاپ و توزیع شناسنامه‌های برقی در کابل متوقف شده است.

شماری از این درخواست کننده‌گان می‌گویند که به علت مشکلات فنی در صفحه انترنتی اداره احصاییه و معلومات نمی‌توانند به گونه آنلاین نام‌های شان را ثبت نمایند.

محمد عزیز، یکی از درخواست کننده‌گان شناسنامه‌های برقی می‌گوید که از دو هفته به اینسو برای گرفتن شناسنامه برقی به مرکز توزیع «مکروریان اول» میاید اما با دست خالی به خانه می‌رود.

محمد عزیر، درخواست کننده شناسنامه برقی، گفت: «من دو هفته پیش ثبت نام کردم بایومتریک ام خلاص شد و اکنون که آمده ام می‌گویند که چاپ تذکره خلاص شده است و‌ با کدام کشور نو قرارداد کرده ایم پنج روز بعد بیا احوال بگیر که می‌دهد یا نمی‌دهد.»

فواد، یکی دیگر از درخواست کننده‌گان شناسنامه‌های برقی، می‌گوید: «من از مزار آمده ام؛ آنجا زیاد شلوغ بود خواستم که اینجا تذکره بگیرم اما اینجا هم که آمدم می‌گویند که تذکره بند است.»

نصرت الله، ثبت نام کننده شناسنامه‌های برقی، گفت: «سیتسم آنلاین کمی مشکل پیدا کرده است مشکل اینجا است که وقتی مراجعه می‌کنیم در سایت تذکره و وقتی که ثبت نام می‌کنیم سایت مشکل دارد؛ رهبری این سایت گفته است که کارها بگونه آفلاین باید شروع شوند.»

شماری دیگر از درخواست کننده‌گان شناسنامه‌های می‌گویند که برای آنان گفته شده است که روند چاپ این شناسنامه‌ها متوقف شده است.

نجیب، درخواست کننده شناسنامه برقی، گفت: «مشکلاتی که در بخش تذکره آمده است باید برای مردم سهولت ایجاد شود و این روند از سر گرفته شود.»

خواستیم در این باره دیدگاه مسوولان اداره احصاییه و معلومات را نیز داشته باشیم اما با تلاش‌های فراوان موفق نشدیم.

بربنیاد آمارها در یازده ماه پسین بیش از دو میلیون شناسنامه برقی توزیع شده است و تاکنون بیش از هشت میلیون تن در افغانستان شناسنامه برقی گرفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره