Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه واکنش‌های جهانی در برابر گزارش کشته شدن رهبر القاعده در کابل

یک روز پس از اعلام خبر کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاده در کابل، اکنون مشاور امنیت ملی رییس جمهور ایالات متحده امریکا در گفت‌وگو با یک رسانه امریکایی می‌گوید که واشنگتن اجازه نخواهد داد که ‌افغانستان به لانه امن هراس‌افگنان مبدل شود.

جک سلیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفته است: «ایالات متحده امریکا به دستور رییس جمهور بایدن، تصمیم مستقیم و قاطعانه را برای از میان برداشتن الظواهری از میدان نبرد گرفت، تا پیام روشنی را به هراس‌افگنان دیگر و طالبان بدهد که ایالات متحده امریکا به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا افغانستان را همچون پایگاه حمله در برابر این کشور [ایالات متحده امریکا] و منافع آن در هر جای دیگر استفاده کند.»

وزارت خارجه امریکا در خبرنامه‌یی به شهروندان ایالات متحده امریکا گفته است امکان دارد که گروه القاعده پس از کشته شدن ایمن الظواهری، به دنبال حمله بر شهروندان ایالات متحده امریکا باشد، از همین رو در سفرهای شان باید بیشتر مواظب باشند.

همزمان با این، توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، می‌گوید که کشته شدن رهبر گروه القاعده در کابل، شک و تردیدها را بر نیت کابل بیشتر ساخته است. به باور او، حضور رهبر شبکه القاعده در کابل، سخنان مقام‌های امارت اسلامی را در باره پناه ندادن به گروه‌های هراس‌افگن زیر پرسش می‌برد.

توماس نیکلسون گفته است: «کشته شدن الظواهری از سوی ایالات متحده امریکا در مرکز کابل، شک‌های گذشته را در باره این که آیا طالبان بی‌خبر بودند، توانایی نداشتند و یا هم تمایل نداشتند کاری بکنند، نیرو می‌بخشند.»

زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در یک گفت‌وگو با رادیوی ملی امریکا می‌گوید که بودوباش رهبر شبکه القاعده در کابل و هشدار های پیهم آن به ایالات متحده امریکا، نقض توافقنامه دوحه است.

زلمی خلیل زاد گفته است: «توافق روشن است، اجازه دادن به کسی که حمله یازدهم سپتمبر را طرح ریزی کرده بود و حمله‌های دیگری را بر ایالات متحده امریکا انجام داده بود، در کابل زیسته و بیانیه‌های تهدیدآمیزی را در برابر امنیت ایالات متحده امریکا صادر می‌کند،  بدون شک نقض توافقنامه دوحه است.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «افغانستان باید اکنون دوباره یک اعتماد سازی کند همرای امریکا در این که در حقیقت القاعده در افغانستان فعالیت نظامی و تبلیغاتی نمی‌داشته باشد.»

وزارت خارجه قطر در خبرنامه‌یی از تمامی طرف‌ها خواسته است که دست‌آوردهای توافق‌نامه دوحه را نگهدارند و آن را رعایت کنند. وزارت خارجه قطر افزوده است که افغانستان نباید به خانه امن برای هراس‌افگنان  مبدل شود.

همزمان با این، وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که اسلام‌آباد از پیکار با هراس‌افگنی بر بنیاد قوانین جهانی و قطعنامه‌های سازمان ملل در برابر هراس‌افگنی، پشتیبانی می‌کند.

وزارت خارجه پاکستان در یک خبرنامه گفته است: «پاکستان هراس‌افگنی را به هر گونه‌یی که باشد نکوهش می‌کند. نقش و فداکاری پاکستان در مبارزه با هراس‌افگنی به همه معلوم است.»

و اما امارت اسلامی افغانستان در خبرنامه‌یی، تنها حمله هوایی ایالات متحده امریکا را در کابل را نکوهش کرده است، اما‌ در باره تلفات برخاسته از این رویداد تا کنون چیزی نگفته است.

ادامه واکنش‌های جهانی در برابر گزارش کشته شدن رهبر القاعده در کابل

وزارت خارجه قطر در خبرنامه‌یی از تمامی طرف‌ها خواسته است که دست‌آوردهای توافق‌نامه دوحه را نگهدارند و آن را رعایت کنند.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از اعلام خبر کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاده در کابل، اکنون مشاور امنیت ملی رییس جمهور ایالات متحده امریکا در گفت‌وگو با یک رسانه امریکایی می‌گوید که واشنگتن اجازه نخواهد داد که ‌افغانستان به لانه امن هراس‌افگنان مبدل شود.

جک سلیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفته است: «ایالات متحده امریکا به دستور رییس جمهور بایدن، تصمیم مستقیم و قاطعانه را برای از میان برداشتن الظواهری از میدان نبرد گرفت، تا پیام روشنی را به هراس‌افگنان دیگر و طالبان بدهد که ایالات متحده امریکا به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا افغانستان را همچون پایگاه حمله در برابر این کشور [ایالات متحده امریکا] و منافع آن در هر جای دیگر استفاده کند.»

وزارت خارجه امریکا در خبرنامه‌یی به شهروندان ایالات متحده امریکا گفته است امکان دارد که گروه القاعده پس از کشته شدن ایمن الظواهری، به دنبال حمله بر شهروندان ایالات متحده امریکا باشد، از همین رو در سفرهای شان باید بیشتر مواظب باشند.

همزمان با این، توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، می‌گوید که کشته شدن رهبر گروه القاعده در کابل، شک و تردیدها را بر نیت کابل بیشتر ساخته است. به باور او، حضور رهبر شبکه القاعده در کابل، سخنان مقام‌های امارت اسلامی را در باره پناه ندادن به گروه‌های هراس‌افگن زیر پرسش می‌برد.

توماس نیکلسون گفته است: «کشته شدن الظواهری از سوی ایالات متحده امریکا در مرکز کابل، شک‌های گذشته را در باره این که آیا طالبان بی‌خبر بودند، توانایی نداشتند و یا هم تمایل نداشتند کاری بکنند، نیرو می‌بخشند.»

زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در یک گفت‌وگو با رادیوی ملی امریکا می‌گوید که بودوباش رهبر شبکه القاعده در کابل و هشدار های پیهم آن به ایالات متحده امریکا، نقض توافقنامه دوحه است.

زلمی خلیل زاد گفته است: «توافق روشن است، اجازه دادن به کسی که حمله یازدهم سپتمبر را طرح ریزی کرده بود و حمله‌های دیگری را بر ایالات متحده امریکا انجام داده بود، در کابل زیسته و بیانیه‌های تهدیدآمیزی را در برابر امنیت ایالات متحده امریکا صادر می‌کند،  بدون شک نقض توافقنامه دوحه است.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، در این باره گفت: «افغانستان باید اکنون دوباره یک اعتماد سازی کند همرای امریکا در این که در حقیقت القاعده در افغانستان فعالیت نظامی و تبلیغاتی نمی‌داشته باشد.»

وزارت خارجه قطر در خبرنامه‌یی از تمامی طرف‌ها خواسته است که دست‌آوردهای توافق‌نامه دوحه را نگهدارند و آن را رعایت کنند. وزارت خارجه قطر افزوده است که افغانستان نباید به خانه امن برای هراس‌افگنان  مبدل شود.

همزمان با این، وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که اسلام‌آباد از پیکار با هراس‌افگنی بر بنیاد قوانین جهانی و قطعنامه‌های سازمان ملل در برابر هراس‌افگنی، پشتیبانی می‌کند.

وزارت خارجه پاکستان در یک خبرنامه گفته است: «پاکستان هراس‌افگنی را به هر گونه‌یی که باشد نکوهش می‌کند. نقش و فداکاری پاکستان در مبارزه با هراس‌افگنی به همه معلوم است.»

و اما امارت اسلامی افغانستان در خبرنامه‌یی، تنها حمله هوایی ایالات متحده امریکا را در کابل را نکوهش کرده است، اما‌ در باره تلفات برخاسته از این رویداد تا کنون چیزی نگفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره