Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ شهروندان از افزایش روزافزون گداها در پایتخت

همزمان با بلند رفتن میزان فقر و بیکاری در افغانستان، شمار گداها در شهر کابل رو به افزایش است و هر روز به تعداد آنان افزوده می‌شود.

برخی از این گداها می‌گویند که اگر امارت اسلامی برنامه‌‌یی را برای فراهم‌سازی زمینه کار به آنان روی دست گیرد که در نتیجه بتوانند صاحب تنخواه شوند، دست به تگدی نمی‌زنند.

یک گدا به طلوع‌نیوز گفت: «این بهترین کار است که برای فقیران و معیوب‌ها معاش تعیین کند و بدهند.»

یک گدای زن می‌گوید: «پیسه ندارم بچیم، خانه ندارم و زیر یک خیمه شیشتیم (زندگی می‌کنم).»

حضور بی‌شمار گداها در کابل نگرانی باشندگان پایتخب نیز برانگیخته است. یک باشنده کابل گفت: «نصف کابل را گدا گرفته، تعداد شان خیلی زیاد شده.»

همزمان با این، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که برنامه‌های را برای کاهش تگدی‌گری روی دست دارند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این مهم است که گداهای واقعی تشخیص شوند و برنامه‌یی درست آماده شود که از گدایی دست بکشند و به آنان زمینه معاش دادن فراهم شود.»

با این حال، وزارت کار و امور اجتماعی نیز چندی پیش گفته است که طرحی را گردآوری گذاها در سطح افغانستان بررسی می‌کنند که همکاری‌های لازم برای نیازمندان صورت خواهد گرفت.

نگرانی‌ شهروندان از افزایش روزافزون گداها در پایتخت

همزمان با این، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که برنامه‌های را برای کاهش تگدی‌گری روی دست دارند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با بلند رفتن میزان فقر و بیکاری در افغانستان، شمار گداها در شهر کابل رو به افزایش است و هر روز به تعداد آنان افزوده می‌شود.

برخی از این گداها می‌گویند که اگر امارت اسلامی برنامه‌‌یی را برای فراهم‌سازی زمینه کار به آنان روی دست گیرد که در نتیجه بتوانند صاحب تنخواه شوند، دست به تگدی نمی‌زنند.

یک گدا به طلوع‌نیوز گفت: «این بهترین کار است که برای فقیران و معیوب‌ها معاش تعیین کند و بدهند.»

یک گدای زن می‌گوید: «پیسه ندارم بچیم، خانه ندارم و زیر یک خیمه شیشتیم (زندگی می‌کنم).»

حضور بی‌شمار گداها در کابل نگرانی باشندگان پایتخب نیز برانگیخته است. یک باشنده کابل گفت: «نصف کابل را گدا گرفته، تعداد شان خیلی زیاد شده.»

همزمان با این، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که برنامه‌های را برای کاهش تگدی‌گری روی دست دارند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این مهم است که گداهای واقعی تشخیص شوند و برنامه‌یی درست آماده شود که از گدایی دست بکشند و به آنان زمینه معاش دادن فراهم شود.»

با این حال، وزارت کار و امور اجتماعی نیز چندی پیش گفته است که طرحی را گردآوری گذاها در سطح افغانستان بررسی می‌کنند که همکاری‌های لازم برای نیازمندان صورت خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره