Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: ۲۵ میلیون تن در افغانستان در فقر زنده‌گی می‌کنند

دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر نزدیک به ۲۵ میلیون تن در افغانستان در فقر زنده‌گی می‌کنند و ممکن است امسال ۹۰۰ هزار فرصت کاری دیگر در بازار کار از بین بروند.

این نهاد می‌افزاید که سطح نیازها در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت‌های پاسخ‌گو در اختیار فعالان بشردوستانه در این کشور است.

رامز الاکبرف، همانگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، گفت: «امروز واقعیت غم‌انگیز این است که سطح نیازها در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت پاسخگو فعالان بشردوستانه در افغانستان است و بدون احیای یک اقتصاد، سیستم بانکی کارآمد و یک تعامل طولانی مدت و باثبات‌تر که از نو شروع شود، این امر محقق نخواهد شد.»

آگاهان مسایل اقتصادی نیز اوضاع کنونی افغانستان را پر چالش می‌دانند.

فهیم عباسی، آگاه مسايل اقتصادی، گفت: «بحران بزرگ اقتصادی از ۲۰۱۹ شروع شد تا اینکه فعلاً در فاجعه اقتصادی قرار داریم. از یکطرف بیکاری وجود دارد و مطلق پس انداز وجود ندارد و از طرف دیگر ارزش پول بسيار پايين است و قیمت‌ها بلند.»

فرهاد مومندزی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید:«ضرورت است که حکومت در این بخش اقدام کند و پروژه‌های اساسی را راه اندازی کند تا به مردم کار پیدا شود.»

در این میان، امارت اسلامی منجمد ساختن دارایی‌های افغانستان را از سوی ایالات متحده امریکا علت اوضاع بد اقتصادی در کشور می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «راه حل ما برای بهبود وضعیت اقتصادی حمایت از صنایع داخلی و راه اندازی پروژه های اقتصادی است.»

در همین حال، شورای پناهنده‌گان ناروی نیز در گزارش اش به مناسبت یک ساله‌گی امارت اسلامی گفته است که سطح گرسنه‌گی در افغانستان تکان دهنده است و میلیون‌ها افغان به علت عدم همکاری دولت فعلی و جامعه جهانی ناامید شده اند.

سازمان ملل: ۲۵ میلیون تن در افغانستان در فقر زنده‌گی می‌کنند

در این میان، امارت اسلامی منجمد ساختن دارایی‌های افغانستان را از سوی ایالات متحده امریکا علت اوضاع بد اقتصادی در کشور می‌داند.

تصویر بندانگشتی

دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر نزدیک به ۲۵ میلیون تن در افغانستان در فقر زنده‌گی می‌کنند و ممکن است امسال ۹۰۰ هزار فرصت کاری دیگر در بازار کار از بین بروند.

این نهاد می‌افزاید که سطح نیازها در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت‌های پاسخ‌گو در اختیار فعالان بشردوستانه در این کشور است.

رامز الاکبرف، همانگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، گفت: «امروز واقعیت غم‌انگیز این است که سطح نیازها در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت پاسخگو فعالان بشردوستانه در افغانستان است و بدون احیای یک اقتصاد، سیستم بانکی کارآمد و یک تعامل طولانی مدت و باثبات‌تر که از نو شروع شود، این امر محقق نخواهد شد.»

آگاهان مسایل اقتصادی نیز اوضاع کنونی افغانستان را پر چالش می‌دانند.

فهیم عباسی، آگاه مسايل اقتصادی، گفت: «بحران بزرگ اقتصادی از ۲۰۱۹ شروع شد تا اینکه فعلاً در فاجعه اقتصادی قرار داریم. از یکطرف بیکاری وجود دارد و مطلق پس انداز وجود ندارد و از طرف دیگر ارزش پول بسيار پايين است و قیمت‌ها بلند.»

فرهاد مومندزی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید:«ضرورت است که حکومت در این بخش اقدام کند و پروژه‌های اساسی را راه اندازی کند تا به مردم کار پیدا شود.»

در این میان، امارت اسلامی منجمد ساختن دارایی‌های افغانستان را از سوی ایالات متحده امریکا علت اوضاع بد اقتصادی در کشور می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «راه حل ما برای بهبود وضعیت اقتصادی حمایت از صنایع داخلی و راه اندازی پروژه های اقتصادی است.»

در همین حال، شورای پناهنده‌گان ناروی نیز در گزارش اش به مناسبت یک ساله‌گی امارت اسلامی گفته است که سطح گرسنه‌گی در افغانستان تکان دهنده است و میلیون‌ها افغان به علت عدم همکاری دولت فعلی و جامعه جهانی ناامید شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره