Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیش از ۱۵۰۰ تن در رویدادهای طبیعی در یک سال جان باختند

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی در نشستی می‌گوید که در یک سال پسین در نتیجه رویدادهای طبیعی، بیش از یک‌هزار و پنج‌صد تن جان باخته اند و بیش از ۳ هزار تن دیگر زخم برداشته اند.

سرازیر شدن سیلاب‌ها بیشتر از رویداد دیگر، جان افراد را در افغانستان گرفته است.

شرف الدین مسلم، معین وزارت رسیده‌گی به حوادث گفت: «در تمام سال، از ۲۵ اسد سال گذشته تا ماه اسد امسال، ۱۵۱۱ تن شهید شده اند و ۳۷۲۶ تن زخمی شده اند، به همین شکل ۲۳۸۲۲ خانه بشکل کلی و جزی تخریب شده است.»

مسوولان این وزارت می‌افزایند که کار ساخت‌وساز خانه‌ها برای آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه‌های اخیر آغاز شده است، اما در ولسوالی گیان کار ساخت‌وساز آغاز نخواهد شد.

آنان می‌گویند که بودجه عادی این وزارت امسال به بیش از ۱۵۰ میلیون افغانی  می‌رسد که برای رسیده‌گی به حل مشکلات شهروندان بسنده نیست.

شرف الدین مسلم، گفت: «بودجه عادی سه ماه سال چهارده صد، مبلغ ۴۳ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۹۷۰ افغانی است.»

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث تاکید می‌ورزد که از بهر جلوگیری از آسیب‌ها، ساخت ذخیره‌گاه‌ها طراحی شده است تا جهت سیلاب‌ها تغییر کنند و از آب آن نیز کار گرفته شود.

بیش از ۱۵۰۰ تن در رویدادهای طبیعی در یک سال جان باختند

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث تاکید می‌ورزد که از بهر جلوگیری از آسیب‌ها، ساخت ذخیره‌گاه‌ها طراحی شده است تا جهت سیلاب‌ها تغییر کنند و از آب آن نیز کار گرفته شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی در نشستی می‌گوید که در یک سال پسین در نتیجه رویدادهای طبیعی، بیش از یک‌هزار و پنج‌صد تن جان باخته اند و بیش از ۳ هزار تن دیگر زخم برداشته اند.

سرازیر شدن سیلاب‌ها بیشتر از رویداد دیگر، جان افراد را در افغانستان گرفته است.

شرف الدین مسلم، معین وزارت رسیده‌گی به حوادث گفت: «در تمام سال، از ۲۵ اسد سال گذشته تا ماه اسد امسال، ۱۵۱۱ تن شهید شده اند و ۳۷۲۶ تن زخمی شده اند، به همین شکل ۲۳۸۲۲ خانه بشکل کلی و جزی تخریب شده است.»

مسوولان این وزارت می‌افزایند که کار ساخت‌وساز خانه‌ها برای آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه‌های اخیر آغاز شده است، اما در ولسوالی گیان کار ساخت‌وساز آغاز نخواهد شد.

آنان می‌گویند که بودجه عادی این وزارت امسال به بیش از ۱۵۰ میلیون افغانی  می‌رسد که برای رسیده‌گی به حل مشکلات شهروندان بسنده نیست.

شرف الدین مسلم، گفت: «بودجه عادی سه ماه سال چهارده صد، مبلغ ۴۳ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۹۷۰ افغانی است.»

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث تاکید می‌ورزد که از بهر جلوگیری از آسیب‌ها، ساخت ذخیره‌گاه‌ها طراحی شده است تا جهت سیلاب‌ها تغییر کنند و از آب آن نیز کار گرفته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره