Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر چین در سازمان ملل خواستار تمدید معافیت سفر سران ا.ا شد

با پایان معافیت سفر سیزده مقام امارت اسلامی در بیستم ماه روان میلادی، اکنون، سفیر چین در سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورهای جهان باید از بهر تعامل با امارت اسلامی، معافیت سفر شماری از این مقام‌ها را تمدید کنند.

ژانگ جون در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل، می‌افزاید که حکومت سرپرست باید کارهای بیشتری را برای بهبود اوضاع حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، انجام بدهد.

ژانگ جون گفته است: «من گفته نمی‌توانم که ما برای حاکمان افغانستان کاری انجام می‌دهیم؛ اما فرصت داده شود که آنان با جامعه جهانی دسترسی داشته باشد و با سایر کشورها تعامل شان را انجام داده بتوانند.»

در همین حال، سفیر چین برای افغانستان می‌گوید که بسیاری از موضوعات به شمول مسایل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان حل ناشده بر جا مانده اند. سفیر چین برای افغانستان از کابل می‌خواهد که در این باره دست به کار شود.

نور الله راغی، آگاه روابط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «این که معافیت سفر طالبان تمدید نمی‌شود ناشی از اختلافات شدید میان قطب غرب به رهبری ایالات متحده امریکا و قطب شرق به رهبری روسیه و چین است، این می‌رساند که افغانستان بعد از بیست سال یک بار دیگر به مرکز رقابت‌های شرق و غرب مبدل شده است.»

ولی فروزان، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «اگر طالبان هرچه زودتر بالای پالیسی‌های خود غور نکنند و محدودیت‌های که بالای حقوق خانم‌ها، حقوق شهروندان، مشارکت سیاسی و اجتماعی خانم‌ها، بالای مسایل فرهنگی و کلتور و هنرها وضع کرده اند، اینها را دور نکنند، افغانستان روز به روز به طرف انزوا می‌رود.»

همزمان، امارت اسلامی گزینه فشارها و اعمال محدویت‌ها بر افغانستان را راه حل نمی‌داند و تاکید می‌ورزد که جهان باید با حکومت سرپرست در این باره راه گفت‌وگو را در پیش بگیرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «زمان محدودیت‌ها گذشته است و هیچ نتیجه هم نداده است. فشارها هم نتیجه نداده است. در بیست سال گذشته محدودیت‌ها تا بمباران رسید ولی شما دیدید فشار نتیجه نداد، مذاکره و تفاهم بود که حالات را بدل کرد و افغانستان را نجات داد و امریکایان را نیز از جنگ کلان دور ساخت حالا هم دروازه گفت‌وگو از طرف ما باز است و اینها از سرتمبگی (سرزوری) کار نگیرند.»

پیش از این، منابع دیپلماتیک گفته اند که تمدید معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف برانگیزه شده است و ایالات متحده امریکا تنها به تمدید معافیت سفر شش مقام امارت اسلامی موافقت کرده است؛ اما چنین و روسیه در این باره با ایالات متحده امریکا دیدگاه متفاوت دارد.

سفیر چین در سازمان ملل خواستار تمدید معافیت سفر سران ا.ا شد

امارت اسلامی گزینه فشارها و اعمال محدویت‌ها بر افغانستان را راه حل نمی‌داند و تاکید می‌ورزد که جهان باید در این باره راه گفت‌وگو را در پیش بگیرد.

تصویر بندانگشتی

با پایان معافیت سفر سیزده مقام امارت اسلامی در بیستم ماه روان میلادی، اکنون، سفیر چین در سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورهای جهان باید از بهر تعامل با امارت اسلامی، معافیت سفر شماری از این مقام‌ها را تمدید کنند.

ژانگ جون در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل، می‌افزاید که حکومت سرپرست باید کارهای بیشتری را برای بهبود اوضاع حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، انجام بدهد.

ژانگ جون گفته است: «من گفته نمی‌توانم که ما برای حاکمان افغانستان کاری انجام می‌دهیم؛ اما فرصت داده شود که آنان با جامعه جهانی دسترسی داشته باشد و با سایر کشورها تعامل شان را انجام داده بتوانند.»

در همین حال، سفیر چین برای افغانستان می‌گوید که بسیاری از موضوعات به شمول مسایل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان حل ناشده بر جا مانده اند. سفیر چین برای افغانستان از کابل می‌خواهد که در این باره دست به کار شود.

نور الله راغی، آگاه روابط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «این که معافیت سفر طالبان تمدید نمی‌شود ناشی از اختلافات شدید میان قطب غرب به رهبری ایالات متحده امریکا و قطب شرق به رهبری روسیه و چین است، این می‌رساند که افغانستان بعد از بیست سال یک بار دیگر به مرکز رقابت‌های شرق و غرب مبدل شده است.»

ولی فروزان، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «اگر طالبان هرچه زودتر بالای پالیسی‌های خود غور نکنند و محدودیت‌های که بالای حقوق خانم‌ها، حقوق شهروندان، مشارکت سیاسی و اجتماعی خانم‌ها، بالای مسایل فرهنگی و کلتور و هنرها وضع کرده اند، اینها را دور نکنند، افغانستان روز به روز به طرف انزوا می‌رود.»

همزمان، امارت اسلامی گزینه فشارها و اعمال محدویت‌ها بر افغانستان را راه حل نمی‌داند و تاکید می‌ورزد که جهان باید با حکومت سرپرست در این باره راه گفت‌وگو را در پیش بگیرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «زمان محدودیت‌ها گذشته است و هیچ نتیجه هم نداده است. فشارها هم نتیجه نداده است. در بیست سال گذشته محدودیت‌ها تا بمباران رسید ولی شما دیدید فشار نتیجه نداد، مذاکره و تفاهم بود که حالات را بدل کرد و افغانستان را نجات داد و امریکایان را نیز از جنگ کلان دور ساخت حالا هم دروازه گفت‌وگو از طرف ما باز است و اینها از سرتمبگی (سرزوری) کار نگیرند.»

پیش از این، منابع دیپلماتیک گفته اند که تمدید معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلاف برانگیزه شده است و ایالات متحده امریکا تنها به تمدید معافیت سفر شش مقام امارت اسلامی موافقت کرده است؛ اما چنین و روسیه در این باره با ایالات متحده امریکا دیدگاه متفاوت دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره