Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قطعنامه نشست زنان در ترکیه؛ جامعه جهانی برای زنان در افغانستان کاری بکند

فعالان حقوق زن در روز پایانی "نشست زنان رهبر افغانستان" در ترکیه از جامعه جهانی می‌خواهند که برای تامین حقوق بانوان و دختران به ویژه حق آموزش و کار آنان در افغانستان، کاری بکنند.

آنان در چهارمین و آخرین روز این نشست قطعنامه‌ای صادر کرده اند.

آصفه سبا، فعال حقوق زن، می‌گوید: «مشکل زنان افغانستان تا چه وقت به همین شکل ادامه دارد، تا چه وقت؟»

راحله صدیقی، فعال حقوق زن، در این باره گفت: «کمک‌های تخنیکی و منابع مالی که خانم‌های رهبر در مناطق مختلف بتوانند که فعالیت‌هایی برای خانم‌ها و ارتقای ظرفیت خانم‌ها در کشورهای همسایه و داخل افغانستان داشته باشند.»

همزمان با این، شمار دیگر از فعالان حقوق زن در کابل می‌گویند که در اینگونه نشست‌ها زنانی باید دعوت شوند که در داخل افغانستان برای حقوق بانوان مبارزه می‌کنند.

ژولیا پارسی، فعال حقوق زن، گفت: «نشستی که در انقره صورت گرفت، نتیجه بخش نیست و من مطمئن استم که فقط در حد یک نشست بوده و در هیچ موردی که زنان افغانستان است، آنجا توجه صورت نمی‌گیرد.»

از سویی هم، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی حقوق بانوان بیشتر از گذشته تامین شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «خانم‌ها در برخی زیادی از حکومتداری که نیازمندی دیده می‌شود کار می‌شود کار می‌کنند ایفای وظیفه می‌کنند و کارهای شان را ادامه می‌دهند و برای تعدادی که هنوز زمینه مساع نیست معاشات شان در خانه پرداخته می‌شود

نشست زنان رهبر افغانستان بتاریخ بیست و شش ماه آگست (۴ سنبله) در استانبول آغاز شد. در این نشست نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و نماینده اتحادیه اروپا در باره تامین حقوق بانوان در افغانستان گفت‌وگو کردند.

قطعنامه نشست زنان در ترکیه؛ جامعه جهانی برای زنان در افغانستان کاری بکند

از سویی هم، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی حقوق بانوان بیشتر از گذشته تامین شده است.

تصویر بندانگشتی

فعالان حقوق زن در روز پایانی "نشست زنان رهبر افغانستان" در ترکیه از جامعه جهانی می‌خواهند که برای تامین حقوق بانوان و دختران به ویژه حق آموزش و کار آنان در افغانستان، کاری بکنند.

آنان در چهارمین و آخرین روز این نشست قطعنامه‌ای صادر کرده اند.

آصفه سبا، فعال حقوق زن، می‌گوید: «مشکل زنان افغانستان تا چه وقت به همین شکل ادامه دارد، تا چه وقت؟»

راحله صدیقی، فعال حقوق زن، در این باره گفت: «کمک‌های تخنیکی و منابع مالی که خانم‌های رهبر در مناطق مختلف بتوانند که فعالیت‌هایی برای خانم‌ها و ارتقای ظرفیت خانم‌ها در کشورهای همسایه و داخل افغانستان داشته باشند.»

همزمان با این، شمار دیگر از فعالان حقوق زن در کابل می‌گویند که در اینگونه نشست‌ها زنانی باید دعوت شوند که در داخل افغانستان برای حقوق بانوان مبارزه می‌کنند.

ژولیا پارسی، فعال حقوق زن، گفت: «نشستی که در انقره صورت گرفت، نتیجه بخش نیست و من مطمئن استم که فقط در حد یک نشست بوده و در هیچ موردی که زنان افغانستان است، آنجا توجه صورت نمی‌گیرد.»

از سویی هم، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی حقوق بانوان بیشتر از گذشته تامین شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «خانم‌ها در برخی زیادی از حکومتداری که نیازمندی دیده می‌شود کار می‌شود کار می‌کنند ایفای وظیفه می‌کنند و کارهای شان را ادامه می‌دهند و برای تعدادی که هنوز زمینه مساع نیست معاشات شان در خانه پرداخته می‌شود

نشست زنان رهبر افغانستان بتاریخ بیست و شش ماه آگست (۴ سنبله) در استانبول آغاز شد. در این نشست نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و نماینده اتحادیه اروپا در باره تامین حقوق بانوان در افغانستان گفت‌وگو کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره