Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اخراج مهاجران افغان از ایران

شماری از مهاجران افغان که از ایران به کشور برگشتانده شده اند، می‌گویند که در اوضاع دشواری به سر می‌برند.

خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش گفته است که پس از سقوط نظام پیشین افغانستان، هزاران تن که دانشمندان و هنرمندان را نیز شامل می‌شوند به کشورهای دیگر رفته اند که اکنون در اوضاع خوبی قرار ندارند.

فرخنده، تازه از ایران به افغانستان برگشتانده شده است.

او در باره مشکلات‌اش گفت: «اینجا خانواده من با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند. من ۶ کودک دارم و شوهرم اخراج شده است. من کار فصلی جمع‌آوری محصول دارم یک روز کار می‌کنم بعد سه روز کار ندارم، سه روز کار می‌کنم سپس برای یک هفته کامل، هیچ محصولی برای چیدن وجود ندارد.»

احمد، مهاجر، می‌گوید: «ما در افغانستان زندگی خوبی داشتیم و من به مکتب می‌رفتم. وقتی طالبان به قدرت رسیدند، مکتب ما تعطیل شد.»

یک وکیل مدافع مهاجران افغانستان در ایران می‌گوید که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، ایران گواه موج گسترده‌ی از مهاجران این کشور بوده است.

ابوالفضل حسنی، وکیل مدافع مهاجران افغانستان در ایران، گفت: «از سال گذشته، از زمانی که حکومت کابل سقوط کرد، ما با موج عظیمی از مهاجران در ایران مواجه شدیم. بسیاری از آنها در افغانستان زندگی خوبی داشتند، با سوابق تحصیلی و موقعیت اجتماعی خوب.»

از سویی‌هم، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که نزدیک به یک میلیون نفر از ایران به کشور برگشته اند که برخی از آنان اخراج شده اند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «تقریبا در حدود هفت صد هزار از هموطنان ما دوباره به کشور برگشتند در بین شان خانواده‌های نیز موجود است که به‌گونه اجباری اخراج شده اند و استند فامیل‌های که به رضایت خود دوباره به کشور برگشتند.»

در این میان سفیر افغانستان در ایران گفته است که پس از سقوط نظامی جمهوری بیش از یک میلیون شهروند افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند.

اخراج مهاجران افغان از ایران

یک وکیل مدافع مهاجران افغانستان در ایران می‌گوید که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، ایران گواه موج گسترده‌ی از مهاجران این کشور بوده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از مهاجران افغان که از ایران به کشور برگشتانده شده اند، می‌گویند که در اوضاع دشواری به سر می‌برند.

خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش گفته است که پس از سقوط نظام پیشین افغانستان، هزاران تن که دانشمندان و هنرمندان را نیز شامل می‌شوند به کشورهای دیگر رفته اند که اکنون در اوضاع خوبی قرار ندارند.

فرخنده، تازه از ایران به افغانستان برگشتانده شده است.

او در باره مشکلات‌اش گفت: «اینجا خانواده من با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند. من ۶ کودک دارم و شوهرم اخراج شده است. من کار فصلی جمع‌آوری محصول دارم یک روز کار می‌کنم بعد سه روز کار ندارم، سه روز کار می‌کنم سپس برای یک هفته کامل، هیچ محصولی برای چیدن وجود ندارد.»

احمد، مهاجر، می‌گوید: «ما در افغانستان زندگی خوبی داشتیم و من به مکتب می‌رفتم. وقتی طالبان به قدرت رسیدند، مکتب ما تعطیل شد.»

یک وکیل مدافع مهاجران افغانستان در ایران می‌گوید که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، ایران گواه موج گسترده‌ی از مهاجران این کشور بوده است.

ابوالفضل حسنی، وکیل مدافع مهاجران افغانستان در ایران، گفت: «از سال گذشته، از زمانی که حکومت کابل سقوط کرد، ما با موج عظیمی از مهاجران در ایران مواجه شدیم. بسیاری از آنها در افغانستان زندگی خوبی داشتند، با سوابق تحصیلی و موقعیت اجتماعی خوب.»

از سویی‌هم، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که نزدیک به یک میلیون نفر از ایران به کشور برگشته اند که برخی از آنان اخراج شده اند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «تقریبا در حدود هفت صد هزار از هموطنان ما دوباره به کشور برگشتند در بین شان خانواده‌های نیز موجود است که به‌گونه اجباری اخراج شده اند و استند فامیل‌های که به رضایت خود دوباره به کشور برگشتند.»

در این میان سفیر افغانستان در ایران گفته است که پس از سقوط نظامی جمهوری بیش از یک میلیون شهروند افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره