Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دستور تازه ریاست امر به معروف به باشندگان نیمروز

ریاست امر به معروف و نهی از منکر نیمروز دستور داده است که باید کافی‌شاپ‌ها در این ولایت مسدود شوند و جلو پخش موسیقی در تالارهای عروسی نیز گرفته شود.

مسوولان در این ریاست به کسبه‌کاران این ولایت نیز دستور داده اند که نمازهای شان را در جماعت بخوانند.

آنان گفته اند که با متخلفان برخورد جدی می‌شود و به محکمه نیز معرفی خواهند شد.

مولوی عبدالغفار فاروق، رییس امر به معروف و نهی از منکر نیمروز، گفته است: «در این سه ماه کافی‌شاپ‌ها و دخانیات تان را ببندید و دیگر چیز در آن بفروشید تا در جامعه یک سلسله اصلاحات به میان آید و اولادهای مردم و نسل جوان خراب نشوند.»

مولوی احسان الله احسان، آمر محتسبین ریاست امر به معروف و نهی از منکر نیمروز، می‌گوید: «مشاهده می‌شود که آنجا در مسجد جماعتی ایستاد است اما متاسفانه دکانداران بعضی‌ها مصروف و مشغول سوداگری استند.»

با این حال، مالکان تالارهای عروسی می‌گویند که از یک سال به اینسو موسیقی در تالارهای عروسی در این ولایت پخش نمی‌شود؛ اما مالکان کافی‌شاپ‌ها می‌گویند که با مسدود شدن این مکان‌ها، سرمایه‌های آنان از بین خواهد رفت.

درویش احمد، مالک یک تالار عروسی در نیمروز، گفت: «بیایند در داخل تالار ما نظارت کنند، در داخل چلم کشی نظارت کنند هر کس که غیرقانونی کار بکند او را مجازات کند.»

نثار احمد، مالک یک کافی‌شاپ در نیمروز، گفت: «ما به کافه که مصرف کردیم اگر امارت اسلامی بگوید که بسته بکنید، ما دیگر سرمایه هم نداریم که ما دیگر کاری بکنیم.»

باشندگان نیمروز در باره دستورهای تازه اداره امر به معروف و نهی از منکر، این گونه دیدگاه دارند.

اسماعیل جان، باشنده نیمروز، گفت: «سعی نکنند جوان را از راه اجبار، بل سعی بکنند همان جوان از دل پاک برود سر نماز.»

ریاست امر به معروف و نهی از منکر نیمروز سه ماه پیش به مالکان کافی‌شاپ‌ها گفته بود که تغییر شغل دهند؛ اما به علت نبود کار و پیشه‌ی دیگر، آنان به کارشان ادامه داده اند.

دستور تازه ریاست امر به معروف به باشندگان نیمروز

ریاست امر به معروف و نهی از منکر نیمروز سه ماه پیش به مالکان کافی‌شاپ‌ها گفته بود که تغییر شغل دهند.

تصویر بندانگشتی

ریاست امر به معروف و نهی از منکر نیمروز دستور داده است که باید کافی‌شاپ‌ها در این ولایت مسدود شوند و جلو پخش موسیقی در تالارهای عروسی نیز گرفته شود.

مسوولان در این ریاست به کسبه‌کاران این ولایت نیز دستور داده اند که نمازهای شان را در جماعت بخوانند.

آنان گفته اند که با متخلفان برخورد جدی می‌شود و به محکمه نیز معرفی خواهند شد.

مولوی عبدالغفار فاروق، رییس امر به معروف و نهی از منکر نیمروز، گفته است: «در این سه ماه کافی‌شاپ‌ها و دخانیات تان را ببندید و دیگر چیز در آن بفروشید تا در جامعه یک سلسله اصلاحات به میان آید و اولادهای مردم و نسل جوان خراب نشوند.»

مولوی احسان الله احسان، آمر محتسبین ریاست امر به معروف و نهی از منکر نیمروز، می‌گوید: «مشاهده می‌شود که آنجا در مسجد جماعتی ایستاد است اما متاسفانه دکانداران بعضی‌ها مصروف و مشغول سوداگری استند.»

با این حال، مالکان تالارهای عروسی می‌گویند که از یک سال به اینسو موسیقی در تالارهای عروسی در این ولایت پخش نمی‌شود؛ اما مالکان کافی‌شاپ‌ها می‌گویند که با مسدود شدن این مکان‌ها، سرمایه‌های آنان از بین خواهد رفت.

درویش احمد، مالک یک تالار عروسی در نیمروز، گفت: «بیایند در داخل تالار ما نظارت کنند، در داخل چلم کشی نظارت کنند هر کس که غیرقانونی کار بکند او را مجازات کند.»

نثار احمد، مالک یک کافی‌شاپ در نیمروز، گفت: «ما به کافه که مصرف کردیم اگر امارت اسلامی بگوید که بسته بکنید، ما دیگر سرمایه هم نداریم که ما دیگر کاری بکنیم.»

باشندگان نیمروز در باره دستورهای تازه اداره امر به معروف و نهی از منکر، این گونه دیدگاه دارند.

اسماعیل جان، باشنده نیمروز، گفت: «سعی نکنند جوان را از راه اجبار، بل سعی بکنند همان جوان از دل پاک برود سر نماز.»

ریاست امر به معروف و نهی از منکر نیمروز سه ماه پیش به مالکان کافی‌شاپ‌ها گفته بود که تغییر شغل دهند؛ اما به علت نبود کار و پیشه‌ی دیگر، آنان به کارشان ادامه داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره