Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید وزارت صحت بر ایجاد آزمایشگاه‌ها در مرزهای کشور

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفته است که از بهر جلوگیری از انتقال امراض ساری از کشورهای دیگر به افغانستان، نیاز است تا در مرزهای کشور آزمایشگاه ایجاد شود.

آقای عباد در این نشست از اختصاص یک شفاخانه در کشور برای درمان بیماران سرطانی به همکاری ایران نیز خبر داده است.

سرپرست وزارت صحت عامه، گفت: «کنترول سرحدات یعنی در افغانستان نقاط داخلی که است تمام نقاط سرحدی که مردم از آن داخل افغانستان می‌شوند در تمام آنان ما لابراتوار یا مرکز کنترول بخش قرنطین بخش واکسین کاملا داشته باشیم آنجا افراد متخصص داشته باشیم که حتا یک تن هم بدون چک داخل کشور نشود.»

دو شفاخانه از سوی ایران در کشور ایجاد شده است و به زودی فعال خواهند شد.

سرپرست وزارت صحت عامه، افزود: «ایران در بامیان و افشار دو شفاخانه جور کرده که متاسفانه تا حالا فعال نیست در این مورد هم ما کار کردیم که در چند ماه دیگر این شفاخانه برای مردم خدمات ارایه کند.»

مسوولان وزارت صحت عامه گفته اند که ایران تعهد سپرده است که امکانات آموزشی را برای شماری از پزشکان افغانستان در آن کشور فراهم کند و نیز یک گروه مشترک فنی از سوی دو کشور ایجاد خواهد شد تا امکانات بهداشتی افغانستان را بررسی کند.

تاکید وزارت صحت بر ایجاد آزمایشگاه‌ها در مرزهای کشور

آقای عباد در این نشست از اختصاص یک شفاخانه در کشور برای درمان بیماران سرطانی به همکاری ایران نیز خبر داده است.

تصویر بندانگشتی

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفته است که از بهر جلوگیری از انتقال امراض ساری از کشورهای دیگر به افغانستان، نیاز است تا در مرزهای کشور آزمایشگاه ایجاد شود.

آقای عباد در این نشست از اختصاص یک شفاخانه در کشور برای درمان بیماران سرطانی به همکاری ایران نیز خبر داده است.

سرپرست وزارت صحت عامه، گفت: «کنترول سرحدات یعنی در افغانستان نقاط داخلی که است تمام نقاط سرحدی که مردم از آن داخل افغانستان می‌شوند در تمام آنان ما لابراتوار یا مرکز کنترول بخش قرنطین بخش واکسین کاملا داشته باشیم آنجا افراد متخصص داشته باشیم که حتا یک تن هم بدون چک داخل کشور نشود.»

دو شفاخانه از سوی ایران در کشور ایجاد شده است و به زودی فعال خواهند شد.

سرپرست وزارت صحت عامه، افزود: «ایران در بامیان و افشار دو شفاخانه جور کرده که متاسفانه تا حالا فعال نیست در این مورد هم ما کار کردیم که در چند ماه دیگر این شفاخانه برای مردم خدمات ارایه کند.»

مسوولان وزارت صحت عامه گفته اند که ایران تعهد سپرده است که امکانات آموزشی را برای شماری از پزشکان افغانستان در آن کشور فراهم کند و نیز یک گروه مشترک فنی از سوی دو کشور ایجاد خواهد شد تا امکانات بهداشتی افغانستان را بررسی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره