Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نظرسنجی: نود درصد رای دهندگان خواهان بازگشایی مکتب‌ها استند

در یک نظرسنجی انترنتی طلوع‌نیوز در باره بازگشایی مکتب‌های دختران، نود درصد مردم خواهان بازگشایی مکتب‌ها شدند و ده درصد دیگر با بازگشایی مکتب‌های دختران، مخالفت کردند.

این نظرسنجی که از طریق فیسبوک و انستاگرام طلوع‌نیوز به راه انداخته شد، برای بیست و چهار ساعت به دید دنبال کننده‌گان قرار داشت.

در این کارزار بیش از ۳۴۱۰۰ کاربر فسبوک رای داده اند.

۸۹.۷٪ رای دهندگان به بازگشایی مکتب‌های دختران موافق استند و ۳.۱۰ ٪ مخالف.

در صفحه انستاگرام، ۹۸۲۰ کاربر شرکت کرده اند:

۸۹۹۷ کاربر موافق

۴۵۲ کاربر مخالف

۳۷۱ کاربر دیگر هیچ نظری ندارند

این در حالی‌ست که پیش از این سرپرست وزارت معارف گفته است که مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم به علت مسایل فرهنگی بسته استند و مردم نمی‌خواهند که دختران شان به مکتب بروند، گفته‌های که واکنش‌های گسترده‌یی را به همراه داشت.

مریم معروف آروین، فعال عرصه حقوق زن، گفت: «هیچ شهروند افغانستان با درک واقعیت‌های کنونی مخالفتی با حق تعلیم و رفتن دختران به مکتب ندارند حتی یک درصدی بسیار کوچکی که در این نظرسنجی آمدند که گویا مخالف استند با رفتن دختران به مکتب، مخالفت و ممانعت ندارند، اینها ملاحظات بسیار کوچکی فرعی و نگرانی های دارند که قابل حل است.»

همزمان با این برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که صبر شان لب ریز شده است و خواهان بازگشایی بی‌درنگ مکتب‌های شان استند. آنان می‌افزایند که بیشتر از این نباید با سرنوشت شان بازی شود.

مینه، دانش‌آموز، می‌گوید: «با بسته ماندن مکتب‌ها با سرنوشت تمام دختران وطن بازی می‌شود و بزرگ‌ترین ضرر اش به کشور ما می‌رسد.»

عابده، دانش‌آموز، گفت: «ما ضرورت داریم که مکتب‌های ما باز شوند جامعه افغانستان نیاز به علم و دانش دارد ما در یک کشوری زندگی می‌کنیم که عقب مانده است.»

امارت اسلامی بارها گفته است که مخالف آموزش دختران نیست؛ ولی تاهنوز روشن نیست که چه زمانی مکتب‌های دختران به روی دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم بازگشایی خواهند شد.

نظرسنجی: نود درصد رای دهندگان خواهان بازگشایی مکتب‌ها استند

این نظرسنجی که از طریق فیسبوک و انستاگرام طلوع‌نیوز به راه انداخته شد، برای بیست و چهار ساعت به دید دنبال کننده‌گان قرار داشت.

Thumbnail

در یک نظرسنجی انترنتی طلوع‌نیوز در باره بازگشایی مکتب‌های دختران، نود درصد مردم خواهان بازگشایی مکتب‌ها شدند و ده درصد دیگر با بازگشایی مکتب‌های دختران، مخالفت کردند.

این نظرسنجی که از طریق فیسبوک و انستاگرام طلوع‌نیوز به راه انداخته شد، برای بیست و چهار ساعت به دید دنبال کننده‌گان قرار داشت.

در این کارزار بیش از ۳۴۱۰۰ کاربر فسبوک رای داده اند.

۸۹.۷٪ رای دهندگان به بازگشایی مکتب‌های دختران موافق استند و ۳.۱۰ ٪ مخالف.

در صفحه انستاگرام، ۹۸۲۰ کاربر شرکت کرده اند:

۸۹۹۷ کاربر موافق

۴۵۲ کاربر مخالف

۳۷۱ کاربر دیگر هیچ نظری ندارند

این در حالی‌ست که پیش از این سرپرست وزارت معارف گفته است که مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم به علت مسایل فرهنگی بسته استند و مردم نمی‌خواهند که دختران شان به مکتب بروند، گفته‌های که واکنش‌های گسترده‌یی را به همراه داشت.

مریم معروف آروین، فعال عرصه حقوق زن، گفت: «هیچ شهروند افغانستان با درک واقعیت‌های کنونی مخالفتی با حق تعلیم و رفتن دختران به مکتب ندارند حتی یک درصدی بسیار کوچکی که در این نظرسنجی آمدند که گویا مخالف استند با رفتن دختران به مکتب، مخالفت و ممانعت ندارند، اینها ملاحظات بسیار کوچکی فرعی و نگرانی های دارند که قابل حل است.»

همزمان با این برخی از دانش‌آموزان می‌گویند که صبر شان لب ریز شده است و خواهان بازگشایی بی‌درنگ مکتب‌های شان استند. آنان می‌افزایند که بیشتر از این نباید با سرنوشت شان بازی شود.

مینه، دانش‌آموز، می‌گوید: «با بسته ماندن مکتب‌ها با سرنوشت تمام دختران وطن بازی می‌شود و بزرگ‌ترین ضرر اش به کشور ما می‌رسد.»

عابده، دانش‌آموز، گفت: «ما ضرورت داریم که مکتب‌های ما باز شوند جامعه افغانستان نیاز به علم و دانش دارد ما در یک کشوری زندگی می‌کنیم که عقب مانده است.»

امارت اسلامی بارها گفته است که مخالف آموزش دختران نیست؛ ولی تاهنوز روشن نیست که چه زمانی مکتب‌های دختران به روی دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم بازگشایی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره