Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفارت امریکا برای افغانستان: خبرنگاران افغان با تهدید فزاینده روبه‌رو استند

سفارت امریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت می‌کند، همزمان با روز جهانی مردم سالاری از وضعیت خبرنگاران افغان نگرانی کرده است.

این سفارت در تویتی گفته است که خبرنگاران در افغانستان با تهدید فزاینده، آزار و اذیت و برخورد بد فزیکی روبه‌رو استند.

سفارت امریکا برای افغانستان گفته است: «در افغانستان خبرنگاران با تهدید فزاینده، آزار و اذیت و برخورد بد فزیکی مواجه هستند. ایالات متحده امریکا اهمیت مطبوعات آزاد را برای دموکراسی تایید نموده و از خبرنگارانی که بطور خستگی ناپذیر به وظایف خویش ادامه می‌دهند، حمایت می‌نماید.»

در همین حال، رییس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که تهدیدها، خشونت‌ها و نداشتن دسترسی به اطلاعات از مسایلی استند که برخی از خبرنگاران با آن روبه‌رو استند.

حجت‌الله مجددی، رییس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که این نهاد در سال گذشته بیش از ۱۳۰ مورد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کرده و شمار زیادی رسانه‌ها به علت وضعیت بد اقتصادی مسدود شده اند.

آقای مجددی گفت: «ما بیش از ۱۳۰ مورد بازداشت‌های موقت، لت‌وکوب و انواع مختلف مشکلات در برابر خبرنگاران را ثبت کردیم. مشکلات اقتصادی شدیدتر جامعه رسانی را آسیب رسانیده.»

یار محمد پردیس، خبرنگار، می‌گوید: «خواست ما این است که اگر به رسانه‌ها امکانات مساعد نمی‌شود باید حداقل در این مورد اجازه داده شوه که کار خود پیش ببرد.»

از سوی دیگر، امارت اسلامی گفته‌های سفارت امریکا را رد می‌کند و می‌افزاید که با هیچ خبرنگار خشونت صورت نگرفته است و نیز قانون رسانه‌ها در حال نهایی شدن است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این صحبت‌ها را ما تایید نمی‌کنیم بخاطریکه خلاف واقعیت است، در افغانستان اکنون ده‌ها رسانه فعال استند. در یک سال گذشته هیچ خبرنگار این گونه خشونت نشده که باعث تلفات شان شوده باشد.»

سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان درحالی از اوضاع خبرنگاران نگرانی کرده است که گزارشگران بی مرز در گزارش تازه‌اش گفته است که در یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رسانه‌ها تعطیل شده اند و ۸۰ درصد زنان خبرنگار و همکار رسانه‌ها بی‌کار شده اند.

سفارت امریکا برای افغانستان: خبرنگاران افغان با تهدید فزاینده روبه‌رو استند

از سوی دیگر، امارت اسلامی گفته‌های سفارت امریکا را رد می‌کند و می‌افزاید که با هیچ خبرنگار خشونت صورت نگرفته است و نیز قانون رسانه‌ها در حال نهایی شدن است.

تصویر بندانگشتی

سفارت امریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت می‌کند، همزمان با روز جهانی مردم سالاری از وضعیت خبرنگاران افغان نگرانی کرده است.

این سفارت در تویتی گفته است که خبرنگاران در افغانستان با تهدید فزاینده، آزار و اذیت و برخورد بد فزیکی روبه‌رو استند.

سفارت امریکا برای افغانستان گفته است: «در افغانستان خبرنگاران با تهدید فزاینده، آزار و اذیت و برخورد بد فزیکی مواجه هستند. ایالات متحده امریکا اهمیت مطبوعات آزاد را برای دموکراسی تایید نموده و از خبرنگارانی که بطور خستگی ناپذیر به وظایف خویش ادامه می‌دهند، حمایت می‌نماید.»

در همین حال، رییس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که تهدیدها، خشونت‌ها و نداشتن دسترسی به اطلاعات از مسایلی استند که برخی از خبرنگاران با آن روبه‌رو استند.

حجت‌الله مجددی، رییس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان می‌گوید که این نهاد در سال گذشته بیش از ۱۳۰ مورد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کرده و شمار زیادی رسانه‌ها به علت وضعیت بد اقتصادی مسدود شده اند.

آقای مجددی گفت: «ما بیش از ۱۳۰ مورد بازداشت‌های موقت، لت‌وکوب و انواع مختلف مشکلات در برابر خبرنگاران را ثبت کردیم. مشکلات اقتصادی شدیدتر جامعه رسانی را آسیب رسانیده.»

یار محمد پردیس، خبرنگار، می‌گوید: «خواست ما این است که اگر به رسانه‌ها امکانات مساعد نمی‌شود باید حداقل در این مورد اجازه داده شوه که کار خود پیش ببرد.»

از سوی دیگر، امارت اسلامی گفته‌های سفارت امریکا را رد می‌کند و می‌افزاید که با هیچ خبرنگار خشونت صورت نگرفته است و نیز قانون رسانه‌ها در حال نهایی شدن است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «این صحبت‌ها را ما تایید نمی‌کنیم بخاطریکه خلاف واقعیت است، در افغانستان اکنون ده‌ها رسانه فعال استند. در یک سال گذشته هیچ خبرنگار این گونه خشونت نشده که باعث تلفات شان شوده باشد.»

سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان درحالی از اوضاع خبرنگاران نگرانی کرده است که گزارشگران بی مرز در گزارش تازه‌اش گفته است که در یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رسانه‌ها تعطیل شده اند و ۸۰ درصد زنان خبرنگار و همکار رسانه‌ها بی‌کار شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره