Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض ده‌ها تن برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان

ده‌ها تن از شهروندان کشور در یک راه‌پیمایی در کابل از ایالات متحده خواسته اند که دارایی‌های منجمد افغانستان را بی قیدوشرط آزاد سازد.

آنان تصمیم ایالات متحده امریکا را در باره انتقال بخش از پول منجمد شده افغانستان به یک صندوق ویژه در سوئیس، نادرست می‌دانند.

جاوید کاشفی، اعتراض کننده، گفت: «نه ملیارد دالر افغانستان را امریکا قید کرده اند، مردم افغانستان رو به فقر است می‌خواهیم که همین پول آزاد شوند.»

اعتراض کننده دیگر گفت: «آخر نی آخر باید این پیسه ما را آزاد کند. وضعیت اقتصادی ما خراب است این پیسه که حالی به درد ما نخورد، چه وقت به درد ما می‌خورد.»

اعتراض کنندگان همچنان سربازان امریکایی و بریتانایی را به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم می‌سازند و خواهان به دادگاه کشانیدن آنان استند.

لعل آغا امیری، اعتراض کننده، گفت: «ما می‌خواهیم که افسران نظامی امریکا و انگلستان که در افغاستان ظلم کرده اند از سوی محکمه بی‌ المللی محکمه شوند»

این اعتراض در حالی راه‌اندازی شده است که وزارت مالیه ایالات متحده با هماهنگی شرکای بین‌المللی‌اش از جمله دولت سوئیس، صندوقی را برای حفاظت از دارایی‌های افغانستان ایجاد کرده است. وزارت خارجه امریکا می‌گوید که این صندوق به کاهش مشکلات اقتصادی افغانستان کمک می‌کند.

اما حکومت سرپرست می‌گوید که این پول حق مردم افغانستان است و ایالات متحده امریکا باید این پول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «هر آن کسی، موسسه و یا شرکت که از پول‌های بانک مرکزی افغانستان به بهانه جویی کمک‌های بشردوستانه و در دیگر فعالیت‌ها استفاده کند، جلوگیری آنها خواهد شد.»

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی بیش از نه میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان را در سیزده بانک در چندین کشور مسدود کرده اند.

اعتراض ده‌ها تن برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان

اعتراض کنندگان همچنان سربازان امریکایی و بریتانایی را به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم می‌سازند و خواهان به دادگاه کشانیدن آنان استند.

تصویر بندانگشتی

ده‌ها تن از شهروندان کشور در یک راه‌پیمایی در کابل از ایالات متحده خواسته اند که دارایی‌های منجمد افغانستان را بی قیدوشرط آزاد سازد.

آنان تصمیم ایالات متحده امریکا را در باره انتقال بخش از پول منجمد شده افغانستان به یک صندوق ویژه در سوئیس، نادرست می‌دانند.

جاوید کاشفی، اعتراض کننده، گفت: «نه ملیارد دالر افغانستان را امریکا قید کرده اند، مردم افغانستان رو به فقر است می‌خواهیم که همین پول آزاد شوند.»

اعتراض کننده دیگر گفت: «آخر نی آخر باید این پیسه ما را آزاد کند. وضعیت اقتصادی ما خراب است این پیسه که حالی به درد ما نخورد، چه وقت به درد ما می‌خورد.»

اعتراض کنندگان همچنان سربازان امریکایی و بریتانایی را به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم می‌سازند و خواهان به دادگاه کشانیدن آنان استند.

لعل آغا امیری، اعتراض کننده، گفت: «ما می‌خواهیم که افسران نظامی امریکا و انگلستان که در افغاستان ظلم کرده اند از سوی محکمه بی‌ المللی محکمه شوند»

این اعتراض در حالی راه‌اندازی شده است که وزارت مالیه ایالات متحده با هماهنگی شرکای بین‌المللی‌اش از جمله دولت سوئیس، صندوقی را برای حفاظت از دارایی‌های افغانستان ایجاد کرده است. وزارت خارجه امریکا می‌گوید که این صندوق به کاهش مشکلات اقتصادی افغانستان کمک می‌کند.

اما حکومت سرپرست می‌گوید که این پول حق مردم افغانستان است و ایالات متحده امریکا باید این پول را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «هر آن کسی، موسسه و یا شرکت که از پول‌های بانک مرکزی افغانستان به بهانه جویی کمک‌های بشردوستانه و در دیگر فعالیت‌ها استفاده کند، جلوگیری آنها خواهد شد.»

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی بیش از نه میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان را در سیزده بانک در چندین کشور مسدود کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره