Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از استفاده ارگ شاهی جبل‌السراج همچون پایگاه نظامی

مقام‌های محلی پروان تأیید می‌کنند که هم اکنون از ارگ شاهی جبل‌السراج همچون پایگاه نظامی کار گرفته می‌شود.

فرمانده امنیه پروان می‌گوید که برای نیروهای نظامی وزارت دفاع مکان مشخصی درنظر گرفته شده است و به زودی این نیروها از ارگ شاهی جبل‌السراج بیرون خواهند شد.

مولوی عزیزالله عمر، فرمانده امنیه پروان، گفت: «به نیروهای امنیتی وزارت دفاع تاسیسات جور شده روان است و تصمیم داریم که جای بدیل را برای شان پیدا کنیم و اینجا تخلیه شود.»

برخی از فرهنگیان ولایت پروان با ابراز نگرانی در این باره می‌گویند که بخش‌های این مکان تاریخی نیز آسیب دیده‌اند. آنان خواستار سپردن ارگ شاهی جبل‌السراج به ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت استند.

عایل شبروز، شاعر و نویسنده، گفت: «نیروهای جنگی و یا قطعات عسکری اینجا باشند، مراقبت از آن کارمشکل خواهد بود و ممکن که زودتر تخریب شود دوباره ساختن آن کاری مشکل خواهد بود.»

محمد صابر سروری، استاد دانشگاه، گفت: «آثار تاریخی همین قسم که از نامش پیداست خودش زبان گویای تاریخ است.»

ارگ شاهی جبل‌السراج در زمان جمهوریت به ارزش بیش از ۱۲ میلیون افغانی بازسازی شده بود.

شمس الرحمان صدیقی، رییس اطلاعات و فرهنگ پروان، می‌گوید که تا اکنون این نماد تاریخی به گونه رسمی به ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت سپرده نشده است.

آقای صدیقی گفت: «به ما گفتند که به ارگ یک مکتوب و پیشنهاد بفرستیم که ارگ تاریخی جبل السراج را به ریاست اطلاعات و فرهنگ تسلیم کنند؛ اما ما تاکنون ما تسلیم نشده‌ایم.»

به گفته مسوولان محلی پروان، ارگ شاهی جبل‌السراج بر گستره ۳۶ جریب زمین ساخته شده‌است و ۱۵۰ اتاق دارد که دارای هشت دروازه مراقبتی می‌باشد و به شیوۀ اصلی آن که برگرفته از معماری دوره‌های تیموریان و غوریان است، بازسازی شده‌است.

نگرانی از استفاده ارگ شاهی جبل‌السراج همچون پایگاه نظامی

فرمانده امنیه پروان می‌گوید که برای نیروهای نظامی وزارت دفاع مکان مشخصی درنظر گرفته شده است و به زودی این نیروها از ارگ شاهی جبل‌السراج بیرون خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی پروان تأیید می‌کنند که هم اکنون از ارگ شاهی جبل‌السراج همچون پایگاه نظامی کار گرفته می‌شود.

فرمانده امنیه پروان می‌گوید که برای نیروهای نظامی وزارت دفاع مکان مشخصی درنظر گرفته شده است و به زودی این نیروها از ارگ شاهی جبل‌السراج بیرون خواهند شد.

مولوی عزیزالله عمر، فرمانده امنیه پروان، گفت: «به نیروهای امنیتی وزارت دفاع تاسیسات جور شده روان است و تصمیم داریم که جای بدیل را برای شان پیدا کنیم و اینجا تخلیه شود.»

برخی از فرهنگیان ولایت پروان با ابراز نگرانی در این باره می‌گویند که بخش‌های این مکان تاریخی نیز آسیب دیده‌اند. آنان خواستار سپردن ارگ شاهی جبل‌السراج به ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت استند.

عایل شبروز، شاعر و نویسنده، گفت: «نیروهای جنگی و یا قطعات عسکری اینجا باشند، مراقبت از آن کارمشکل خواهد بود و ممکن که زودتر تخریب شود دوباره ساختن آن کاری مشکل خواهد بود.»

محمد صابر سروری، استاد دانشگاه، گفت: «آثار تاریخی همین قسم که از نامش پیداست خودش زبان گویای تاریخ است.»

ارگ شاهی جبل‌السراج در زمان جمهوریت به ارزش بیش از ۱۲ میلیون افغانی بازسازی شده بود.

شمس الرحمان صدیقی، رییس اطلاعات و فرهنگ پروان، می‌گوید که تا اکنون این نماد تاریخی به گونه رسمی به ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت سپرده نشده است.

آقای صدیقی گفت: «به ما گفتند که به ارگ یک مکتوب و پیشنهاد بفرستیم که ارگ تاریخی جبل السراج را به ریاست اطلاعات و فرهنگ تسلیم کنند؛ اما ما تاکنون ما تسلیم نشده‌ایم.»

به گفته مسوولان محلی پروان، ارگ شاهی جبل‌السراج بر گستره ۳۶ جریب زمین ساخته شده‌است و ۱۵۰ اتاق دارد که دارای هشت دروازه مراقبتی می‌باشد و به شیوۀ اصلی آن که برگرفته از معماری دوره‌های تیموریان و غوریان است، بازسازی شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره