Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نخست‌وزیر آلمان به جهان: برای زنان و دختران افغانستان کاری بکنیم

شماری از سران کشور‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل به مسایل مرتبط به افغانستان پرداخته‌اند و از برخی از چالش‌های موجود در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

اولاف شولتز، نخست‌وزیر آلمان در هفتادوهفتمین نشست این سازمان از جامعه جهانی می‌خواهد که در برابر عملکرد امارت اسلامی در باره محرومیت زنان و دختران از حقوق اولیه شان، گام بردارد.

اولاف شولتز می‌افزاید که نباید در برابر محرومیت دختران از حقوق بنیادی شان بی تفاوتی اختیار شود.

نخست‌وزیر آلمان، گفته است: «ما باید کمک کنیم و اقداماتی برای زنان و دختران در افغانستان انجام دهیم طالبان آنان را از حقوق بنیادی شان محروم کرده‌اند»

همزمان با این، جوبایدن رییس جمهور ایالات متحده امریکا نیز، در این نشست از افزایش سرکوب زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده‌است.

در همین حال، جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده امریکا نیز در بخش از سخرانی‌اش در این نشست، از افزایش سرکوب زنان و دختران در افغانستان از سوی امارت اسلامی ابراز نگرانی کرده‌است.

جو بایدن گفته است: «حقوق بشر اصولی است برای همه که ما می‌خواهیم آنرا فراهم کنیم اما تاکنون حتی در سال ۲۰۲۲ حقوق اساسی در بخش‌های گونا‌گون جهان با خطر روبه‌رو استند. نقض حقوق بشر در یوغور که از سوی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش شده است و نقض حقوق بشری در برابر فعالان دموکرات و اقلیت‌ها از سوی رژیم نظامی در میانمار و محدودیت‌های در حال افزایش در برابر زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان. امروز ما در کنار شهروندان شجاع و زنان شجاع ایران که برای تامین حقوق بشری شان تظاهرات می‌کنند می‌ایستیم.»

هرچند محدودیت بر حق کار و آموزش بانوان در یک سال گذشته با واکنش‌های درونی و بیرونی روبه‌رو بوده است؛ اما تا اکنون این واکنش‌ها نتیجه موثری را به دنبال نداشته‌اند.

فضل الرحمن اوریا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «هرقدر بیشتر مکاتب بسته شود این مشکلات هم درسیاست داخلی و هم در سیاست خارجی به دولت افغانستان بیشتر می‌شود.»

فضل الهادی وزین، استاد دانشگاه گفت: «بهتر است تا رهبری حکومت بدون ضیایی وقت و بدون از دست دادن فرصت‌ها دروازه‌های مکاتب را هر چی زودتر به روی دختران افغانستان در مرحله‌های متوسطه و ثانوی باز بکنند.»

مسوولان امارت اسلامی نمی‌خواهند در باره گفته‌های نخست‌وزیر آلمان و رییس جمهور ایالات متحده امریکا واکنش نشان دهند؛ اما پیش از این همواره، مقام‌های امارت اسلامی محرومیت بانوان را رد کرده و گفته است که حقوق بانوان مطابق شریعت اسلامی رعایت شده است.

نخست‌وزیر آلمان به جهان: برای زنان و دختران افغانستان کاری بکنیم

همزمان با این، جوبایدن رییس جمهور ایالات متحده امریکا نیز، در این نشست از افزایش سرکوب زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از سران کشور‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل به مسایل مرتبط به افغانستان پرداخته‌اند و از برخی از چالش‌های موجود در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

اولاف شولتز، نخست‌وزیر آلمان در هفتادوهفتمین نشست این سازمان از جامعه جهانی می‌خواهد که در برابر عملکرد امارت اسلامی در باره محرومیت زنان و دختران از حقوق اولیه شان، گام بردارد.

اولاف شولتز می‌افزاید که نباید در برابر محرومیت دختران از حقوق بنیادی شان بی تفاوتی اختیار شود.

نخست‌وزیر آلمان، گفته است: «ما باید کمک کنیم و اقداماتی برای زنان و دختران در افغانستان انجام دهیم طالبان آنان را از حقوق بنیادی شان محروم کرده‌اند»

همزمان با این، جوبایدن رییس جمهور ایالات متحده امریکا نیز، در این نشست از افزایش سرکوب زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده‌است.

در همین حال، جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده امریکا نیز در بخش از سخرانی‌اش در این نشست، از افزایش سرکوب زنان و دختران در افغانستان از سوی امارت اسلامی ابراز نگرانی کرده‌است.

جو بایدن گفته است: «حقوق بشر اصولی است برای همه که ما می‌خواهیم آنرا فراهم کنیم اما تاکنون حتی در سال ۲۰۲۲ حقوق اساسی در بخش‌های گونا‌گون جهان با خطر روبه‌رو استند. نقض حقوق بشر در یوغور که از سوی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش شده است و نقض حقوق بشری در برابر فعالان دموکرات و اقلیت‌ها از سوی رژیم نظامی در میانمار و محدودیت‌های در حال افزایش در برابر زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان. امروز ما در کنار شهروندان شجاع و زنان شجاع ایران که برای تامین حقوق بشری شان تظاهرات می‌کنند می‌ایستیم.»

هرچند محدودیت بر حق کار و آموزش بانوان در یک سال گذشته با واکنش‌های درونی و بیرونی روبه‌رو بوده است؛ اما تا اکنون این واکنش‌ها نتیجه موثری را به دنبال نداشته‌اند.

فضل الرحمن اوریا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «هرقدر بیشتر مکاتب بسته شود این مشکلات هم درسیاست داخلی و هم در سیاست خارجی به دولت افغانستان بیشتر می‌شود.»

فضل الهادی وزین، استاد دانشگاه گفت: «بهتر است تا رهبری حکومت بدون ضیایی وقت و بدون از دست دادن فرصت‌ها دروازه‌های مکاتب را هر چی زودتر به روی دختران افغانستان در مرحله‌های متوسطه و ثانوی باز بکنند.»

مسوولان امارت اسلامی نمی‌خواهند در باره گفته‌های نخست‌وزیر آلمان و رییس جمهور ایالات متحده امریکا واکنش نشان دهند؛ اما پیش از این همواره، مقام‌های امارت اسلامی محرومیت بانوان را رد کرده و گفته است که حقوق بانوان مطابق شریعت اسلامی رعایت شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره