Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انصراف نصیر احمد فایق از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، می‌گوید که افغانستان و میانمار در هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی این سازمان سخنرانی نخواهند کرد.

آقای فایق اما در تویترش می‌گوید که در نشست شورای امنیت که در بیست و هفتم سپتمبر برگزار می‌شود، سخنرانی می‌کند.

او گفته است: «افغانستان و میانمار بنابر توافق و پیشینه که سال گذشته در مجمع عمومی ايجاد گردید و صحبت نکردند امسال هم به همان منوال افغانستان و میانمار در مجمع عمومی صحبت نمی‌کنند. اما قرار است اینجانب در جلسه‌ای شورای امنیت که بتاریخ ۲۷ سپتمبر در مورد اوضاع افغانستان دایر می‌شود سخنرانی و اشتراک کنم.»

در همین حال، وانگ یی، وزیر خارجه چین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که اولویت کشوراش در افغانستان مبارزه با هراس‌افگنی و تلاش برای ثبات در این کشور است.

این مقام بلندپایه چین می‌افزاید که افغانستان هم اکنون از هرج‌ومرج به سوی یک نظم اجتماعی در حال انتقال است.

وانگ یی در باره افغانستان گفته است: «افغانستان در یک مسیر سخت از هرج‌ومرج به یک نظم اجتماعی مبدل می‌شود یک راه مناسب و درست، ایجاد یک چارچوب همه‌شمول سیاسی و سیاست‌های میانه روی است. هدف آن باید از سرگیری توسعه اقتصادی و بهبود و زندگی مردم، پیکار در برابر هراس‌افگنی و مدغم شدن در منطقه باید از اولویت‌ها باشد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «آقای فایق که غالبا توسط مانورهای دپلوماتیک وادار شده که از سخنرانی انصراف کند فعلن چوکی افغانستان در ملل متحد در خطر است و آقای فایق شاید آخرین پیره دار (پهره دار) این چوکی باشد.»

اشرف حیدری، سفیر افغانستان در سریلانکا پس از انصراف سخنرانی نصیر احمد فایق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل رنج‌های شهروندان کشور را نادیده گرفته‌است.

درهمین حال، شماری از آگاهان جهانی به این باور استند که صحبت نکردن سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به هر دلیلی که باشد جفا در حق مردم افغانستان است.

نعمت الله بیژن، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «اینکه آقای فایق تصمیم گرفته در مجمع ملل متحد در مورد افغانستان صحبت نکند، در اصل یک جفای بزرگی است.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که افغانستان در سازمان ملل متحد نماینده‌ی ندارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی منحیث یک نماینده واقعی مردم افغانستان باید در سازمان ملل متحد جایگاه خود را داشته باشد و از این مجرا با کشورهای جهان و جامعه بین‌المللی در تماس باشد.»

پیش از این امارت اسلامی در بیستم ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی با ارسال نامه‌ای، سهیل شاهین رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه را به حیث نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرد؛ اما این خواست امارت اسلامی از سوی مسوول کمیته سازمان ملل متحد برای پذیرش نمایندگان رسمی کشورها به تعویق افتاد.

انصراف نصیر احمد فایق از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل

وزیر خارجه چین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که اولویت کشوراش در افغانستان مبارزه با هراس‌افگنی و تلاش برای ثبات در این کشور است.

تصویر بندانگشتی

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، می‌گوید که افغانستان و میانمار در هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی این سازمان سخنرانی نخواهند کرد.

آقای فایق اما در تویترش می‌گوید که در نشست شورای امنیت که در بیست و هفتم سپتمبر برگزار می‌شود، سخنرانی می‌کند.

او گفته است: «افغانستان و میانمار بنابر توافق و پیشینه که سال گذشته در مجمع عمومی ايجاد گردید و صحبت نکردند امسال هم به همان منوال افغانستان و میانمار در مجمع عمومی صحبت نمی‌کنند. اما قرار است اینجانب در جلسه‌ای شورای امنیت که بتاریخ ۲۷ سپتمبر در مورد اوضاع افغانستان دایر می‌شود سخنرانی و اشتراک کنم.»

در همین حال، وانگ یی، وزیر خارجه چین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که اولویت کشوراش در افغانستان مبارزه با هراس‌افگنی و تلاش برای ثبات در این کشور است.

این مقام بلندپایه چین می‌افزاید که افغانستان هم اکنون از هرج‌ومرج به سوی یک نظم اجتماعی در حال انتقال است.

وانگ یی در باره افغانستان گفته است: «افغانستان در یک مسیر سخت از هرج‌ومرج به یک نظم اجتماعی مبدل می‌شود یک راه مناسب و درست، ایجاد یک چارچوب همه‌شمول سیاسی و سیاست‌های میانه روی است. هدف آن باید از سرگیری توسعه اقتصادی و بهبود و زندگی مردم، پیکار در برابر هراس‌افگنی و مدغم شدن در منطقه باید از اولویت‌ها باشد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «آقای فایق که غالبا توسط مانورهای دپلوماتیک وادار شده که از سخنرانی انصراف کند فعلن چوکی افغانستان در ملل متحد در خطر است و آقای فایق شاید آخرین پیره دار (پهره دار) این چوکی باشد.»

اشرف حیدری، سفیر افغانستان در سریلانکا پس از انصراف سخنرانی نصیر احمد فایق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل رنج‌های شهروندان کشور را نادیده گرفته‌است.

درهمین حال، شماری از آگاهان جهانی به این باور استند که صحبت نکردن سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به هر دلیلی که باشد جفا در حق مردم افغانستان است.

نعمت الله بیژن، آگاه روابط بین‌الملل، گفت: «اینکه آقای فایق تصمیم گرفته در مجمع ملل متحد در مورد افغانستان صحبت نکند، در اصل یک جفای بزرگی است.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که افغانستان در سازمان ملل متحد نماینده‌ی ندارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی منحیث یک نماینده واقعی مردم افغانستان باید در سازمان ملل متحد جایگاه خود را داشته باشد و از این مجرا با کشورهای جهان و جامعه بین‌المللی در تماس باشد.»

پیش از این امارت اسلامی در بیستم ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی با ارسال نامه‌ای، سهیل شاهین رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه را به حیث نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرد؛ اما این خواست امارت اسلامی از سوی مسوول کمیته سازمان ملل متحد برای پذیرش نمایندگان رسمی کشورها به تعویق افتاد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره