Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک ۸۰هزار تن گندم از سوی برنامه جهانی خوراک به افغانستان

برنامه جهانی خوراک «دبلیو اف پی» می‌گوید که هشتادهزار تن گندم را که از اوکراین خریداری شده، سی‌هزار متریک تن آن قرار است در مرحله اول و تا ماه نوامبر به افغانستان برسد.

این سازمان می‌افزاید که کاروان نخست این گندم از طریق بحیره سیاه به سوی افغانستان حرکت کرده است.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه خوراک در افغانستان، گفت: «دبلیو اف پی در افغانستان ۸۰ هزار متریک تن گندم را از اوکراین از طریق بحیره سیاه بدست خواهد آورد، پلان طوری است که این گندم از اوکراین به ترکیه انتقال شود از طریق بحیره سیاه در آنجا آرد شود و بعدا به افغانستان انتقال پیدا کند.»

از سوی هم، باشندگان کابل می‌گویند به دلیل نبود کار، در حال حاضر با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو اند و به کمک نهادهای مددرسان نیاز دارند.

زمان، باشنده کابل، گفت: «ملک ما مردم بسیار غریب شده خدا کند که ملک‌های دیگر کمک کند یک چیزی به ما مردم روان کند.»

عبید احمد، باشنده کابل، می‌گوید: «ناداری به حدی رسیده که خودم منحیث یک شهروند این مملکت من اگر نان صبح را می‌خورم به شب فکر می‌کنم.»

پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده‌است که شش میلیون نفر در افغانستان به کمک فوری نیاز دارند.

کمک ۸۰هزار تن گندم از سوی برنامه جهانی خوراک به افغانستان

این سازمان می‌افزاید که کاروان نخست این گندم از طریق بحیره سیاه به سوی افغانستان حرکت کرده است.

Thumbnail

برنامه جهانی خوراک «دبلیو اف پی» می‌گوید که هشتادهزار تن گندم را که از اوکراین خریداری شده، سی‌هزار متریک تن آن قرار است در مرحله اول و تا ماه نوامبر به افغانستان برسد.

این سازمان می‌افزاید که کاروان نخست این گندم از طریق بحیره سیاه به سوی افغانستان حرکت کرده است.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه خوراک در افغانستان، گفت: «دبلیو اف پی در افغانستان ۸۰ هزار متریک تن گندم را از اوکراین از طریق بحیره سیاه بدست خواهد آورد، پلان طوری است که این گندم از اوکراین به ترکیه انتقال شود از طریق بحیره سیاه در آنجا آرد شود و بعدا به افغانستان انتقال پیدا کند.»

از سوی هم، باشندگان کابل می‌گویند به دلیل نبود کار، در حال حاضر با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو اند و به کمک نهادهای مددرسان نیاز دارند.

زمان، باشنده کابل، گفت: «ملک ما مردم بسیار غریب شده خدا کند که ملک‌های دیگر کمک کند یک چیزی به ما مردم روان کند.»

عبید احمد، باشنده کابل، می‌گوید: «ناداری به حدی رسیده که خودم منحیث یک شهروند این مملکت من اگر نان صبح را می‌خورم به شب فکر می‌کنم.»

پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده‌است که شش میلیون نفر در افغانستان به کمک فوری نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره