Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید ریچارد بنت بر بررسی معیاری گور گروهی در کندهار

گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در واکنش به کشف گور گروهی در سپین بولدک کندهار می‌گوید که بقایای پیکرهای جان باختگان نباید پیش از بررسی‌ها آسیب بیشتر ببیند.

در تصویرهای که از این گور گروهی در ولسوالی سپین بولدک، در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند، دیده می‌شود که باشندگان محل شانزده جسد را از این گور بیرون می‌کنند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان بررسی‌های پزشک قانونی در این باره شده‌است.

آقای بنت گفته است: «خیلی مهم است تا بقایای این گور گروهی تا بررسی‌های بیشتر پزشک قانونی دست نخورد و آسیب نبینند. این نیز مهم است که به حساسیت‌های خانواده‌های قربانیان حرمت بداریم.»

همزمان با این دیدبان حقوق بشر خواهان بررسی تمامی جنایات جنگی با معیارهای جهانی شده است.

بتریشیا گوسمن،‌ معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، گفت: «کشف گور باعث می‌شود که مقام‌ها به گونه ضروری از اقدام‌های انتقام‌جویانه جلوگیری کنند. همانگونه که شورای حقوق بشر سازمان ملل از پاسخگویی در افغانستان پشتیبانی می‌کند این کار حیاتی است که تمامی جنایات ادعا شده به عنوان بخشی از روندی که به عدالت می‌انجامد، بربنیاد معیارهای جهانی بررسی شود.»

شماری از شهروندان کشور و بستگان قربانیان نیز خواهان تامین عدالت استند.

عبدالرحیم، برادر قربانی، گفت: «ما خواهان تامین عدالت استیم عاملان این جنایت‌ها باید شناسایی شود.»

یک باشنده ارزگان می‌گوید: «از جامعه جهانی و امارت اسلامی می‌خواهیم که جنایت‌های جنگی را به گونه عادلانه بررسی کنند و جنایت‌کاران باید مجارات شوند.»

معاون سخنگوی امارت اسلامی این گور گروهی را به هشت سال پیش نسبت می‌دهد و می‌گوید که بررسی‌ها در این باره ادامه دارند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «باشندگان سپین بولدک کندهار در هنگام حفر چاه این گور را کشف کردند پیشینه این گور به هشت، نه سال پیش بر می‌گردد زمانی که حکومت پیشین در قدرت بود بررسی‌های ما در این باره جریان دارد.»

بر بنیاد گزارش‌ها، این گور گروهی روز یک شنبه هنگام کندن چاه آب در منطقه ناوی بند ولسوالی سپین بولدک کشف شده است.

تاکید ریچارد بنت بر بررسی معیاری گور گروهی در کندهار

معاون سخنگوی امارت اسلامی این گور گروهی را به هشت سال پیش نسبت می‌دهد و می‌گوید که بررسی‌ها در این باره ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در واکنش به کشف گور گروهی در سپین بولدک کندهار می‌گوید که بقایای پیکرهای جان باختگان نباید پیش از بررسی‌ها آسیب بیشتر ببیند.

در تصویرهای که از این گور گروهی در ولسوالی سپین بولدک، در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند، دیده می‌شود که باشندگان محل شانزده جسد را از این گور بیرون می‌کنند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان بررسی‌های پزشک قانونی در این باره شده‌است.

آقای بنت گفته است: «خیلی مهم است تا بقایای این گور گروهی تا بررسی‌های بیشتر پزشک قانونی دست نخورد و آسیب نبینند. این نیز مهم است که به حساسیت‌های خانواده‌های قربانیان حرمت بداریم.»

همزمان با این دیدبان حقوق بشر خواهان بررسی تمامی جنایات جنگی با معیارهای جهانی شده است.

بتریشیا گوسمن،‌ معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، گفت: «کشف گور باعث می‌شود که مقام‌ها به گونه ضروری از اقدام‌های انتقام‌جویانه جلوگیری کنند. همانگونه که شورای حقوق بشر سازمان ملل از پاسخگویی در افغانستان پشتیبانی می‌کند این کار حیاتی است که تمامی جنایات ادعا شده به عنوان بخشی از روندی که به عدالت می‌انجامد، بربنیاد معیارهای جهانی بررسی شود.»

شماری از شهروندان کشور و بستگان قربانیان نیز خواهان تامین عدالت استند.

عبدالرحیم، برادر قربانی، گفت: «ما خواهان تامین عدالت استیم عاملان این جنایت‌ها باید شناسایی شود.»

یک باشنده ارزگان می‌گوید: «از جامعه جهانی و امارت اسلامی می‌خواهیم که جنایت‌های جنگی را به گونه عادلانه بررسی کنند و جنایت‌کاران باید مجارات شوند.»

معاون سخنگوی امارت اسلامی این گور گروهی را به هشت سال پیش نسبت می‌دهد و می‌گوید که بررسی‌ها در این باره ادامه دارند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «باشندگان سپین بولدک کندهار در هنگام حفر چاه این گور را کشف کردند پیشینه این گور به هشت، نه سال پیش بر می‌گردد زمانی که حکومت پیشین در قدرت بود بررسی‌های ما در این باره جریان دارد.»

بر بنیاد گزارش‌ها، این گور گروهی روز یک شنبه هنگام کندن چاه آب در منطقه ناوی بند ولسوالی سپین بولدک کشف شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره