Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی برنامه جهانی خوراک از بحران اقتصادی در زمستان پیش‌رو

برنامه جهانی خوراک بار دیگر از بحران اقتصادی در زمستان پیش‌رو در افغانستان نگرانی کرده‌است.

مسوولان می‌گویند که این نهاد تا پایان مارچ سال ۲۰۲۳ برای پانزده میلیون نفر در افغانستان کمک‌های لازم فراهم خواهد کرد که برای انجام این کار به بیش از یک میلیارد دالر نیاز است.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک، می‌گوید: «پلان ما برای زمستان این است که ما بتوانیم هر ما برای زمستان به بیشتر از پانزده میلیون نفر کمک‌های غذایی برسانیم.»

در همین حال دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که اقتصاد افغانستان به علت بحران بانکی و مالی به گونۀ چشم‌گیرآسیب دیده‌است.

در این گزارش آمده است: «توقف کمک‌ها، حالت ناروشن سیاسی، نبود دسترسی به خدمات و بیرون کشیدن زنان از شرکت‌ در بخش اقتصادی باعث پیشرفت کند در بخش اقتصادی شده‌است.»

این در حالی‌ست که سطح فقر با گذشت هر روز در افغانستان بلندتر می‌رود.

غوتی که کودک دوازده ساله‌اش را برای کارهای شاق به جاده‌ها می‌فرستد، می‌گوید که شوهرش بیمار است و خانواده‌اش با چالش‌های فراوان اقتصادی دست و گریبان است.

غوتی به طلوع‌نیوز گفت: «روزگار ما اینطور خراب است باید از هرجایی به ما یک کمک شود یا چیز دگه شود. بیخی حالت ما خراب است پیسه نان را نداریم.»

شماری از باشندگان در پایتخت از نبود شفافیت در روند توزیع کمک‌ها نیز انتقاد می‌کنند.

شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه گفت: «در معاهده دوحه توافق شده بود که امریکا نه تنها خودش بلکه تمام جهان را برای کمک اقتصادی به بازسازی افغانستان کمک کند، اما نکرد ذخایر ارزی افغانستان را منجمد ساخت و بیش از ۹ میلیارد دالر را منجمد ساخت.»

در بخشی از گرازش سازمان ملل متحد آمده است که در حال حاضر بیست و چهار اعشاریه چهار میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند که از این میان نزدیک به دوازده میلیون تن آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهد.

نگرانی برنامه جهانی خوراک از بحران اقتصادی در زمستان پیش‌رو

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که اقتصاد افغانستان به علت بحران بانکی و مالی به گونۀ چشم‌گیرآسیب دیده‌است.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک بار دیگر از بحران اقتصادی در زمستان پیش‌رو در افغانستان نگرانی کرده‌است.

مسوولان می‌گویند که این نهاد تا پایان مارچ سال ۲۰۲۳ برای پانزده میلیون نفر در افغانستان کمک‌های لازم فراهم خواهد کرد که برای انجام این کار به بیش از یک میلیارد دالر نیاز است.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک، می‌گوید: «پلان ما برای زمستان این است که ما بتوانیم هر ما برای زمستان به بیشتر از پانزده میلیون نفر کمک‌های غذایی برسانیم.»

در همین حال دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که اقتصاد افغانستان به علت بحران بانکی و مالی به گونۀ چشم‌گیرآسیب دیده‌است.

در این گزارش آمده است: «توقف کمک‌ها، حالت ناروشن سیاسی، نبود دسترسی به خدمات و بیرون کشیدن زنان از شرکت‌ در بخش اقتصادی باعث پیشرفت کند در بخش اقتصادی شده‌است.»

این در حالی‌ست که سطح فقر با گذشت هر روز در افغانستان بلندتر می‌رود.

غوتی که کودک دوازده ساله‌اش را برای کارهای شاق به جاده‌ها می‌فرستد، می‌گوید که شوهرش بیمار است و خانواده‌اش با چالش‌های فراوان اقتصادی دست و گریبان است.

غوتی به طلوع‌نیوز گفت: «روزگار ما اینطور خراب است باید از هرجایی به ما یک کمک شود یا چیز دگه شود. بیخی حالت ما خراب است پیسه نان را نداریم.»

شماری از باشندگان در پایتخت از نبود شفافیت در روند توزیع کمک‌ها نیز انتقاد می‌کنند.

شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه گفت: «در معاهده دوحه توافق شده بود که امریکا نه تنها خودش بلکه تمام جهان را برای کمک اقتصادی به بازسازی افغانستان کمک کند، اما نکرد ذخایر ارزی افغانستان را منجمد ساخت و بیش از ۹ میلیارد دالر را منجمد ساخت.»

در بخشی از گرازش سازمان ملل متحد آمده است که در حال حاضر بیست و چهار اعشاریه چهار میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند که از این میان نزدیک به دوازده میلیون تن آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره