Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌های گسترده به سخنان عباس استانکزی در باره‌ بازگشایی مکتب‌های دختران

سخنان اخیر شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی، در باره بازگشایی مکتب‌های دختران با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی، موقف آقای استانکزی را در باره بازگشایی مکتب‌های دختران ستوده‌اند و گفته‌اند که بسته ماندن مکتب‌های دختران در کشور بازتاب‌ منفی داشته‌است.

ضیاءالرحمن اصغر، کاربر شبکه اجتماعی، گفته است: «سخن شیر محمد عباس ستانکزی سخن همه ملت است و توجه به آن بسیار ضرور است.»

احمد تمیم قادری، یک کاربر دیگر، گفت: «همه بزرگان امارت اسلامی همصدا با ستانکزی صاحب شوند و دروازه‌های مکتب را به روی همه دختران باز کنند.»

این درحالی‌ست که معین سیاسی وزارت خارجه به روز سه‌شنبه از بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه‎ دختران انتقاد کرد و گفته است که آموختن علم بالای مرد و زن "فرض" است.

آقای استانکزی روز گذشته در نشستی گفت: «تعلیم بر مرد و زن فرض است. علمای کرام اینجا موجود استند هیچ کسی از فرضیت‌اش انکار کرده نمی‌تواند این مطلق فرض است هیچ کسی هیچ دلیل ندارد که بگوید این را نمی‌پذیرم دلیل شرعی ندارد ده‌ها و صدها فتوا موجود است ملک ما از علمای جید پر است و همه به این موافق استند. باید هرچه زودتر زمینه تعلیم مساعد شود و هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها و مدرسه‌ها در افغانستان به روی همه باز شوند.»

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که خواست معین سیاسی وزارت خارجه در باره بازگشایی مکتب‌ها به سود منافع ملی کشور است و این خواست‌اش طرفداران بی شمار در کشور دارد.

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی گفت: «دیدید که گفته‌های ستانکزی از سوی مردم پذیرایی شد امیدوار استیم که مسئله را که به مفید ملت است اولویت داده شود، این مسئله منافع ملی را نیز در بر می‌گیرد و به نفع کل ملت است.»

عبدالصمد قاضی‌زاده، آگاه دین، گفت: «در مورد اینکه طلب علم فرض است یا مباح است رسول (ص) می‌فرماید که طلب علم بر مرد و زن مسلمان بدون استثنا و بدون مشخص کردن کدام بخش از علوم فرض و لازم و ضروری است، وقتی که خود رسول الله (ص) می‌فرمایند طلب علم فرض است، من فکر نمی‌کنم دیگر جای برای اختلاف نظر یا دیدگاه‌ها وجود داشته باشد که کسی بیاید و برای خود جرات بدهد بگوید که طلب علم مباح است.»

همزمان با این، معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته است که بسته ماندن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم دختران تصمیم رهبر امارت اسلامی است.

مارکس پوتزل، سرپرست یوناما، گفته است: «در گفت‌وگوهای ما در تمامی سطوح با مقام‌های کنونی، مقام‌های طالبان گفتند که این تصمیم از سوی امیر هبت‌الله گرفته شده است که از سوی افراد سختگیر در اطراف او، پشتیبانی می‌شود. اما پرسش ما از بیشتر اعضای این جنبش این بوده است که یا نمی‌توانند و یا هم مایل نیستند این مسیر را تغییر دهند.»

فوزیه کوفی نیز در این نشست گفته است که امارت اسلامی تا اکنون سی و یک فرمان را برای حذف زنان صادر کرده‌است.

فوزیه کوفی، عضو هیات مذاکره کننده دوحه، گفت: «طالبان بیش از ۳۱ تحریم، حکم و فرمان را برای محو زنان، بازداشتن آنان از حقوق بنیادی بشری از جمله حق دسترسی به آموزش، کار و آزادی در افغانستان صادر کرده‌اند در نتیجه، نسل زنان افغان در خانه‌های شان زندانی شده‌اند.»

این درحالی‌ست که برخی از دانش‌آموزان دختر که از مکتب دور مانده‌اند، برای گریز از فشارهای روانی به کاروبار کوچک رو آورده‌اند و یا کشور را ترک کرده‌اند.

واکنش‌های گسترده به سخنان عباس استانکزی در باره‌ بازگشایی مکتب‌های دختران

کاربران شبکه‌های اجتماعی، موقف آقای استانکزی را در باره بازگشایی مکتب‌های دختران ستوده‌اند و گفته‌اند که بسته ماندن مکتب‌های دختران در کشور بازتاب‌ منفی داشته‌است.

تصویر بندانگشتی

سخنان اخیر شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی، در باره بازگشایی مکتب‌های دختران با واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.

کاربران شبکه‌های اجتماعی، موقف آقای استانکزی را در باره بازگشایی مکتب‌های دختران ستوده‌اند و گفته‌اند که بسته ماندن مکتب‌های دختران در کشور بازتاب‌ منفی داشته‌است.

ضیاءالرحمن اصغر، کاربر شبکه اجتماعی، گفته است: «سخن شیر محمد عباس ستانکزی سخن همه ملت است و توجه به آن بسیار ضرور است.»

احمد تمیم قادری، یک کاربر دیگر، گفت: «همه بزرگان امارت اسلامی همصدا با ستانکزی صاحب شوند و دروازه‌های مکتب را به روی همه دختران باز کنند.»

این درحالی‌ست که معین سیاسی وزارت خارجه به روز سه‌شنبه از بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه‎ دختران انتقاد کرد و گفته است که آموختن علم بالای مرد و زن "فرض" است.

آقای استانکزی روز گذشته در نشستی گفت: «تعلیم بر مرد و زن فرض است. علمای کرام اینجا موجود استند هیچ کسی از فرضیت‌اش انکار کرده نمی‌تواند این مطلق فرض است هیچ کسی هیچ دلیل ندارد که بگوید این را نمی‌پذیرم دلیل شرعی ندارد ده‌ها و صدها فتوا موجود است ملک ما از علمای جید پر است و همه به این موافق استند. باید هرچه زودتر زمینه تعلیم مساعد شود و هرچه زودتر دروازه مکتب‌ها و مدرسه‌ها در افغانستان به روی همه باز شوند.»

در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که خواست معین سیاسی وزارت خارجه در باره بازگشایی مکتب‌ها به سود منافع ملی کشور است و این خواست‌اش طرفداران بی شمار در کشور دارد.

نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی گفت: «دیدید که گفته‌های ستانکزی از سوی مردم پذیرایی شد امیدوار استیم که مسئله را که به مفید ملت است اولویت داده شود، این مسئله منافع ملی را نیز در بر می‌گیرد و به نفع کل ملت است.»

عبدالصمد قاضی‌زاده، آگاه دین، گفت: «در مورد اینکه طلب علم فرض است یا مباح است رسول (ص) می‌فرماید که طلب علم بر مرد و زن مسلمان بدون استثنا و بدون مشخص کردن کدام بخش از علوم فرض و لازم و ضروری است، وقتی که خود رسول الله (ص) می‌فرمایند طلب علم فرض است، من فکر نمی‌کنم دیگر جای برای اختلاف نظر یا دیدگاه‌ها وجود داشته باشد که کسی بیاید و برای خود جرات بدهد بگوید که طلب علم مباح است.»

همزمان با این، معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته است که بسته ماندن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم دختران تصمیم رهبر امارت اسلامی است.

مارکس پوتزل، سرپرست یوناما، گفته است: «در گفت‌وگوهای ما در تمامی سطوح با مقام‌های کنونی، مقام‌های طالبان گفتند که این تصمیم از سوی امیر هبت‌الله گرفته شده است که از سوی افراد سختگیر در اطراف او، پشتیبانی می‌شود. اما پرسش ما از بیشتر اعضای این جنبش این بوده است که یا نمی‌توانند و یا هم مایل نیستند این مسیر را تغییر دهند.»

فوزیه کوفی نیز در این نشست گفته است که امارت اسلامی تا اکنون سی و یک فرمان را برای حذف زنان صادر کرده‌است.

فوزیه کوفی، عضو هیات مذاکره کننده دوحه، گفت: «طالبان بیش از ۳۱ تحریم، حکم و فرمان را برای محو زنان، بازداشتن آنان از حقوق بنیادی بشری از جمله حق دسترسی به آموزش، کار و آزادی در افغانستان صادر کرده‌اند در نتیجه، نسل زنان افغان در خانه‌های شان زندانی شده‌اند.»

این درحالی‌ست که برخی از دانش‌آموزان دختر که از مکتب دور مانده‌اند، برای گریز از فشارهای روانی به کاروبار کوچک رو آورده‌اند و یا کشور را ترک کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره