Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن زمینه آموزش رایگان برای ۲۰۰ دختر و پسر در نهر سراج

عبدالقدیر، جوان هلمندی، زمینه آموزش رایگان را برای ۲۰۰ دختر و پسر در ولسوالی نهرسراج فراهم کرده‌است.

این جوان با هزینه شخصی‌اش یک مکتب خصوصی ایجاد کرده که در آن دختران و پسران علوم دینی و عصری فرا می‌گیرند.

عبدالقدیر پاسون، آموزگار، در این باره گفت: «اینجا در این قریه برای بسیاری از کودکان زمینه آموزش فراهم نبود، درحالیکه برای بسیاری از کودکان باید زمینه آموزش فراهم می‌بود، بنابراین به همکاری مردم این محل با هزینه شخصی برای این کودکان زمینه آموزش را فراهم ساختم.»

برخی از باشندگان این ولسوالی از تلاش‌های این جوان ستایش می‌کنند و می‌گویند که تا هنوز هیچ مکتب برای شان ساخته نشده‌است و کودکان شان از آموزش و پرورش دور مانده‌اند.

ملا محمد، باشنده ولسوالی نهر سراج، گفت: «ما اینجا دانش‌آموزان دختر و پسر داریم و خرسند استیم که دختران و پسران ما به مکتب می‌روند.»

عبدالقاهر، یک باشنده دیگر در ولسوالی نهر سراج، می‌گوید: «با ایجاد این مکتب بسیار خرسند استم، اینجا بخاطر جنگ‌ها هیچ کس با مکتب آشنایی ندارد و از مکتب به دور مانده‌اند.»

در همین حال، مسوولان محلی هلمند نیز می‌پذیرند که کودکان در بیشتر مناطق این ولایت از رفتن به مکتب محروم‌اند. آنان اطمینان می‌دهند تلاش‌ها برای فراهم کردن زمینه آموزش به کودکان جریان دارد.

مولوی محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند، گفت: «بسیاری از ساحات در هملند از آموزش به دور مانده‌اند ما تلاش می‌ورزیم که اونجا برای کودکان محروم زمینه آموزش را فراهم سازیم.»

ولسوالی نهر سراج هلمند در هفتاد و پنج کیلومتری شهر لشکرگاه قرار دارد.

برخی از باشندگان این ولسوالی می‌گویند که در بیست سال گذشته از هر گونه خدمات آموزشی و بهداشتی محروم مانده‌اند.

فراهم شدن زمینه آموزش رایگان برای ۲۰۰ دختر و پسر در نهر سراج

مسوولان محلی هلمند نیز می‌پذیرند که کودکان در بیشتر مناطق این ولایت از رفتن به مکتب محروم‌اند.

تصویر بندانگشتی

عبدالقدیر، جوان هلمندی، زمینه آموزش رایگان را برای ۲۰۰ دختر و پسر در ولسوالی نهرسراج فراهم کرده‌است.

این جوان با هزینه شخصی‌اش یک مکتب خصوصی ایجاد کرده که در آن دختران و پسران علوم دینی و عصری فرا می‌گیرند.

عبدالقدیر پاسون، آموزگار، در این باره گفت: «اینجا در این قریه برای بسیاری از کودکان زمینه آموزش فراهم نبود، درحالیکه برای بسیاری از کودکان باید زمینه آموزش فراهم می‌بود، بنابراین به همکاری مردم این محل با هزینه شخصی برای این کودکان زمینه آموزش را فراهم ساختم.»

برخی از باشندگان این ولسوالی از تلاش‌های این جوان ستایش می‌کنند و می‌گویند که تا هنوز هیچ مکتب برای شان ساخته نشده‌است و کودکان شان از آموزش و پرورش دور مانده‌اند.

ملا محمد، باشنده ولسوالی نهر سراج، گفت: «ما اینجا دانش‌آموزان دختر و پسر داریم و خرسند استیم که دختران و پسران ما به مکتب می‌روند.»

عبدالقاهر، یک باشنده دیگر در ولسوالی نهر سراج، می‌گوید: «با ایجاد این مکتب بسیار خرسند استم، اینجا بخاطر جنگ‌ها هیچ کس با مکتب آشنایی ندارد و از مکتب به دور مانده‌اند.»

در همین حال، مسوولان محلی هلمند نیز می‌پذیرند که کودکان در بیشتر مناطق این ولایت از رفتن به مکتب محروم‌اند. آنان اطمینان می‌دهند تلاش‌ها برای فراهم کردن زمینه آموزش به کودکان جریان دارد.

مولوی محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند، گفت: «بسیاری از ساحات در هملند از آموزش به دور مانده‌اند ما تلاش می‌ورزیم که اونجا برای کودکان محروم زمینه آموزش را فراهم سازیم.»

ولسوالی نهر سراج هلمند در هفتاد و پنج کیلومتری شهر لشکرگاه قرار دارد.

برخی از باشندگان این ولسوالی می‌گویند که در بیست سال گذشته از هر گونه خدمات آموزشی و بهداشتی محروم مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره