Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه: نیکلاسون بر آغاز کارهای توسعه‌یی در افغانستان تاکید کرد

وزارت خارجه می‌گوید که توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، گفته است که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی مشکل اقتصادی افغانستان را حل کرده نمی‌تواند و باید کارهای توسعه‌یی انجام شوند.

در این دیدار، امیرخان متقی گفته‌است که برای تعامل مثبت افغانستان با جهان، باید راهکار مشخصی در دست گرفته شود.

وزارت خارجه امارت اسلامی هم چنان می‌گوید که امارت اسلامی در بیش از یک سال گذشته دستآوردهای زیادی داشته است؛ اما غرب به آن‌ها به خوبی نگاه نمی‌کند.

ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجه، می‌گوید که آقای متقی در این دیدار گفته است که در حال حاضر داعش و گروه‌های مشابه داعش در افغانستان شکست خورده‌اند.

آقای تکل در این باره گفت: «اکنون داعش و سایر گروه‌های مشابه در افغانستان سخت مغلوب شده‌اند و توانایی مقاومت و حمله را از دست داده‌اند، لذا اکنون به مردم بی دفاع حمله می‌کنند.»

اما برخی از آگاهان نظامی و سیاسی از امارت اسلامی می‌خواهند نباید به گروه‌های هراس‌افگن اجازه داده شود تا امنیت افغانستان و کشورهای منطقه را با خطر روبه‌رو سازد.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «نیروهای امنیتی باید است که کوتاهی خود را بپذیرند و یک فضای شفقت را به میان بیاورند با مردم به جای شدت و در هماهنگی حد اکثر ما لازم داریم که داعش را در حقیقت در افغانستان شکست بدهیم.»

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «حضور گروه‌های که از سوی جامعه جهانی به نام گروه‌های تروریستی و دهشت‌افگن یاد می‌شوند و شدیدا تحت پیگرد استند و ممنوع می‌باشد فعالیت شان به مثابه یک زهر و سهم در افغانستان است.»

وزارت اقتصاد نیز کمک‌های بشردوستانه را در رشد اقتصاد کشور اثرگذار نمی‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصادی، گفت: «برای غلبه به چالش‌های اقتصادی تنها کمک‌های بشردوستانه کفایت نمی‌کند بلکه باید به زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان کمک صورت بگیرد تا ما بتوانیم بر چالش‌های اقتصادی غلبه پیدا کنیم و پروژه‌های کلان اقتصادی را راه‌اندازی بکنیم در این صورت هم فقر ریشه‌کن می‌شود و هم ایجاد اشتغال صورت خواهد گرفت.»

بیش از یک سال می‌شود که کمک‌های توسعه‌یی به افغانستان قطع شده‌است و قطع این کمک‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور اثر منفی گذاشته و میزان فقر و بیکاری را افزایش داده‌است.

وزارت خارجه: نیکلاسون بر آغاز کارهای توسعه‌یی در افغانستان تاکید کرد

در این دیدار، امیرخان متقی گفته‌است که برای تعامل مثبت افغانستان با جهان، باید راهکار مشخصی در دست گرفته شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه می‌گوید که توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، گفته است که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی مشکل اقتصادی افغانستان را حل کرده نمی‌تواند و باید کارهای توسعه‌یی انجام شوند.

در این دیدار، امیرخان متقی گفته‌است که برای تعامل مثبت افغانستان با جهان، باید راهکار مشخصی در دست گرفته شود.

وزارت خارجه امارت اسلامی هم چنان می‌گوید که امارت اسلامی در بیش از یک سال گذشته دستآوردهای زیادی داشته است؛ اما غرب به آن‌ها به خوبی نگاه نمی‌کند.

ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجه، می‌گوید که آقای متقی در این دیدار گفته است که در حال حاضر داعش و گروه‌های مشابه داعش در افغانستان شکست خورده‌اند.

آقای تکل در این باره گفت: «اکنون داعش و سایر گروه‌های مشابه در افغانستان سخت مغلوب شده‌اند و توانایی مقاومت و حمله را از دست داده‌اند، لذا اکنون به مردم بی دفاع حمله می‌کنند.»

اما برخی از آگاهان نظامی و سیاسی از امارت اسلامی می‌خواهند نباید به گروه‌های هراس‌افگن اجازه داده شود تا امنیت افغانستان و کشورهای منطقه را با خطر روبه‌رو سازد.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «نیروهای امنیتی باید است که کوتاهی خود را بپذیرند و یک فضای شفقت را به میان بیاورند با مردم به جای شدت و در هماهنگی حد اکثر ما لازم داریم که داعش را در حقیقت در افغانستان شکست بدهیم.»

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «حضور گروه‌های که از سوی جامعه جهانی به نام گروه‌های تروریستی و دهشت‌افگن یاد می‌شوند و شدیدا تحت پیگرد استند و ممنوع می‌باشد فعالیت شان به مثابه یک زهر و سهم در افغانستان است.»

وزارت اقتصاد نیز کمک‌های بشردوستانه را در رشد اقتصاد کشور اثرگذار نمی‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصادی، گفت: «برای غلبه به چالش‌های اقتصادی تنها کمک‌های بشردوستانه کفایت نمی‌کند بلکه باید به زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان کمک صورت بگیرد تا ما بتوانیم بر چالش‌های اقتصادی غلبه پیدا کنیم و پروژه‌های کلان اقتصادی را راه‌اندازی بکنیم در این صورت هم فقر ریشه‌کن می‌شود و هم ایجاد اشتغال صورت خواهد گرفت.»

بیش از یک سال می‌شود که کمک‌های توسعه‌یی به افغانستان قطع شده‌است و قطع این کمک‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور اثر منفی گذاشته و میزان فقر و بیکاری را افزایش داده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره