Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گفت‌وگوی رییس ستاد ارتش پاکستان با وزیر دفاع امریکا در باره افغانستان

برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که رییس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در باره چالش‌های موجود در برابر افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند.

روزنامه اکسپرس تربیون پاکستان نوشته است که هر دو طرف بر همکاری مشترک در باره جلوگیری از بحران بشری و توسعه صلح و ثبات در منطقه به ویژه افغانستان تاکید کرده‌اند.

در گزارش اکسپرس تربیون آمده است: «هردو طرف برموضوعات جهانی به ویژه افغانستان و همکاری برای جلوگیری از بحران بشری وتوسعه صلح و ثبات در منطقه دیدگاه نزدیک داشتند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «سفر باجوا به واشگتن بر افغانستان بسیار مهم است بخاطر این که این نشان می‌دهد که امریکا و پاکستان همجوار یکدیگر کار می‌کنند در مسایل افغانستان و خود افغانستان صدایش ضعیف‌تر شده در این مثلث امریکا، پاکستان و افغانستان.»

سیدجواد سجادی، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «اگر همسایه‌های افغانستان نقش سازنده‌ی را ایفا بکنند بدون شک بستر صلح و ثبات در افغانستان هموار خواهد شد.»

همزمان با این، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت عدلیه از حکومت سرپرست خواسته است که در برابر هراس‌افگنی مبارزه کند.

واحد فقیری، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «بخاطر بر طرف کردن تروریزم باید امارت اسلامی کوشش بکند که مانند ایمن الظواهری مردمان را اجازه ندهد و راهی را جستجو کند که اعتماد کشورهای همسایه منطقه و مردم را بدست بیاورد.»

پیش از این، وزیر خارجه پاکستان در گفت‌وگو با خبرگزاری اسوشیدپرس از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا خواسته است که با امارت اسلامی به گونه مستقیم کار کند و حکومت سرپرست افغانستان را در پیکار با هراس‌افگنی و حل بحران اقتصادی کمک کند.

گفت‌وگوی رییس ستاد ارتش پاکستان با وزیر دفاع امریکا در باره افغانستان

روزنامه اکسپرس تربیون پاکستان نوشته است که هر دو طرف بر همکاری مشترک در باره جلوگیری از بحران بشری و توسعه صلح و ثبات در منطقه به ویژه افغانستان تاکید کرده اند.

Thumbnail

برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که رییس ستاد ارتش پاکستان در دیدار با وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در باره چالش‌های موجود در برابر افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند.

روزنامه اکسپرس تربیون پاکستان نوشته است که هر دو طرف بر همکاری مشترک در باره جلوگیری از بحران بشری و توسعه صلح و ثبات در منطقه به ویژه افغانستان تاکید کرده‌اند.

در گزارش اکسپرس تربیون آمده است: «هردو طرف برموضوعات جهانی به ویژه افغانستان و همکاری برای جلوگیری از بحران بشری وتوسعه صلح و ثبات در منطقه دیدگاه نزدیک داشتند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «سفر باجوا به واشگتن بر افغانستان بسیار مهم است بخاطر این که این نشان می‌دهد که امریکا و پاکستان همجوار یکدیگر کار می‌کنند در مسایل افغانستان و خود افغانستان صدایش ضعیف‌تر شده در این مثلث امریکا، پاکستان و افغانستان.»

سیدجواد سجادی، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «اگر همسایه‌های افغانستان نقش سازنده‌ی را ایفا بکنند بدون شک بستر صلح و ثبات در افغانستان هموار خواهد شد.»

همزمان با این، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت عدلیه از حکومت سرپرست خواسته است که در برابر هراس‌افگنی مبارزه کند.

واحد فقیری، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «بخاطر بر طرف کردن تروریزم باید امارت اسلامی کوشش بکند که مانند ایمن الظواهری مردمان را اجازه ندهد و راهی را جستجو کند که اعتماد کشورهای همسایه منطقه و مردم را بدست بیاورد.»

پیش از این، وزیر خارجه پاکستان در گفت‌وگو با خبرگزاری اسوشیدپرس از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا خواسته است که با امارت اسلامی به گونه مستقیم کار کند و حکومت سرپرست افغانستان را در پیکار با هراس‌افگنی و حل بحران اقتصادی کمک کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره