Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی مقام‌های حکومتی از تغییر اقلیم در کشور

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا در نشست "هفته جهانی تغییر اقلیم" می‌گوید که بارش باران‌ها در غرب و شمال کشور کاهش یافته اند.

آقای حنفی که در کنار شماری از مقام‌های امارت اسلامی در این نشست اشتراک کرده بود، علت کاهش بارندگی‌ها را در کشور اثرهای بد تغییر اقلیم می‌داند.

اشتراک کنندگان از اثرهای بد تغییر آب و هوا در کشور نگرانی کرده‌اند.

عبدالسلام حنفی در این نشست گفت: «برهم خوردن تعادل میزان بارندگی و ریزش‌های برف بی وقت از آثار منفی تغییرات اقلیمی در کشور عزیز ما می‌باشد.»

از سوی دیگر، وزارت صحت عامه می‌گوید که تغییر آب و هوا بیماری‌های زیادی مثل تنفسی و سرطانی را در کشور به وجود آورده است.

بر بنیاد آمار این وزارت، سالانه بیش از ۲۰۰۰ نفر در کشور به دلیل بیماری‌های تنفسی و آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.

محمد حسن غیاثی، معین پالیسی و پلان گذاری وزارت صحت عامه، گفت: «سالانه حد اقل ۲۲۸۷ تن از باشندگان کابل بر اثر بیماری‌های تنفسی ناشی از آن به خصوص آلودگی‌های آب و هوا جان خود را از دست می‌دهند.»

حافظ عزیز الرحمان، سرپرست اداره ملی محیط زیست، گفت: «اگر چه از وقت‌های گذشته مبارزه علیه تغییر اقلیم جریان دارد اما باز هم به تلاش‌ها و کار در این بخش ضرورت است.»

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه امارت اسلامی، به این باور است که کشورهای جهان در آسیب زدن محیط زیست در افغانستان نقش داشته‌اند.

آقای ستانکزی  در این نشست گفت:« در این تنها ما، بلکه جهانیان وظیفه دارد و حق شان است که با ما در این بخش همکاری کند بخاطریکه آنان هوا، فضا و محیط افغانستان را خراب کرده و در این کشورهای جهان نیز نقش داشته.»

خلیل الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنند‌گان، می‌گوید: «اگر کارخانه، شرکت و یا موترها باشد و یا دیگر کارخانه غیرمعیاری باشد و به تمام جهانیان تاوان می‌رساند باید محدودیت‌ها سرشان وضع شود.»

هوای پایتخت بیشتر در فصل سرما به علت استفاده از مواد سوختی غیرمعیاری به ویژه زغال سنگ، پلاستیک و همچنان گشت و گذار موترهای دودزا، بیشتر آلوده می‌شود که سبب بیماری‌های گوناگون در نزد باشندگان می‌شود.

نگرانی مقام‌های حکومتی از تغییر اقلیم در کشور

از سوی دیگر، وزارت صحت عامه می‌گوید که تغییر آب و هوا بیماری‌های زیادی مثل تنفسی و سرطانی را در کشور به وجود آورده است.

تصویر بندانگشتی

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا در نشست "هفته جهانی تغییر اقلیم" می‌گوید که بارش باران‌ها در غرب و شمال کشور کاهش یافته اند.

آقای حنفی که در کنار شماری از مقام‌های امارت اسلامی در این نشست اشتراک کرده بود، علت کاهش بارندگی‌ها را در کشور اثرهای بد تغییر اقلیم می‌داند.

اشتراک کنندگان از اثرهای بد تغییر آب و هوا در کشور نگرانی کرده‌اند.

عبدالسلام حنفی در این نشست گفت: «برهم خوردن تعادل میزان بارندگی و ریزش‌های برف بی وقت از آثار منفی تغییرات اقلیمی در کشور عزیز ما می‌باشد.»

از سوی دیگر، وزارت صحت عامه می‌گوید که تغییر آب و هوا بیماری‌های زیادی مثل تنفسی و سرطانی را در کشور به وجود آورده است.

بر بنیاد آمار این وزارت، سالانه بیش از ۲۰۰۰ نفر در کشور به دلیل بیماری‌های تنفسی و آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.

محمد حسن غیاثی، معین پالیسی و پلان گذاری وزارت صحت عامه، گفت: «سالانه حد اقل ۲۲۸۷ تن از باشندگان کابل بر اثر بیماری‌های تنفسی ناشی از آن به خصوص آلودگی‌های آب و هوا جان خود را از دست می‌دهند.»

حافظ عزیز الرحمان، سرپرست اداره ملی محیط زیست، گفت: «اگر چه از وقت‌های گذشته مبارزه علیه تغییر اقلیم جریان دارد اما باز هم به تلاش‌ها و کار در این بخش ضرورت است.»

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه امارت اسلامی، به این باور است که کشورهای جهان در آسیب زدن محیط زیست در افغانستان نقش داشته‌اند.

آقای ستانکزی  در این نشست گفت:« در این تنها ما، بلکه جهانیان وظیفه دارد و حق شان است که با ما در این بخش همکاری کند بخاطریکه آنان هوا، فضا و محیط افغانستان را خراب کرده و در این کشورهای جهان نیز نقش داشته.»

خلیل الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنند‌گان، می‌گوید: «اگر کارخانه، شرکت و یا موترها باشد و یا دیگر کارخانه غیرمعیاری باشد و به تمام جهانیان تاوان می‌رساند باید محدودیت‌ها سرشان وضع شود.»

هوای پایتخت بیشتر در فصل سرما به علت استفاده از مواد سوختی غیرمعیاری به ویژه زغال سنگ، پلاستیک و همچنان گشت و گذار موترهای دودزا، بیشتر آلوده می‌شود که سبب بیماری‌های گوناگون در نزد باشندگان می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره