Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشند‌گان پنجشیر خواهان بررسی عادلانه پرونده‌های بسته‌گان شان شدند

شماری از باشند‌گان ولایت پنجشیر از امارت اسلامی می‌خواهند که پرونده بسته‌گان شان را که در بند به‌‌سر می‌برند، به گونه عادلانه بررسی کند.

باشندگان پنجشیر ادعا دارند که برخی از بسته‌گان شان از شهر کابل و بی گناه بازداشت شده‌اند.

محمد عمر، یکی از بسته‌گان فرد بازداشت شده، گفت: «جرم شان برای ما معلوم نیست به ما هم کسی نمی‌گوید که این جرم شان است. نزد والی رفتیم به شورای علما رفتیم هیچ کس برای ما جرم شان را نگفت.»

میرزا شاه نیز از بسته‌گان یکی از افراد بازداشت شده، است. او می‌گوید: «مادرم بسیار تشویش می‌کند و پدرم همیالی پس شان رفته از استخبارات هم امری آمد که این آدم جرمی ندارد.»

ضیاالله هاشمی، سخنگوی والی کابل می‌گوید که به تازگی کمیته شش نفری برای بررسی پرونده‌های بازداشت شدگان تعیین شده است.

این کمیته شش نفری به دستور رییس الوزرا برای بررسی پرونده‌های بازداشت شدگان تشکیل شده است که در راس آن ندا محمد ندیم والی کابل، قرار دارد.

آقای هاشمی گفت: «باشندگان پنجشیر که در کابل زندگی می‌کنند و اکنون در زندان بسر می‌برند و خدا نخواسته جرم ندارند و یا هم جرم‌های شان کم است، دوسیه‌های شان با مقام ریاست الوزرا در میان گذاشته خواهد شد و در مورد آزادی آنان فیصله خواهد کرد.»

این در حالی است که پیش از این هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز خواستار بررسی چگونگی بازداشت باشند‌گان ولایت پنجشیر شده است.

باشند‌گان پنجشیر خواهان بررسی عادلانه پرونده‌های بسته‌گان شان شدند

ضیاالله هاشمی، سخنگوی والی کابل، می‌گوید که به تازگی کمیته شش نفری برای بررسی پرونده‌های بازداشت شدگان تعیین شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشند‌گان ولایت پنجشیر از امارت اسلامی می‌خواهند که پرونده بسته‌گان شان را که در بند به‌‌سر می‌برند، به گونه عادلانه بررسی کند.

باشندگان پنجشیر ادعا دارند که برخی از بسته‌گان شان از شهر کابل و بی گناه بازداشت شده‌اند.

محمد عمر، یکی از بسته‌گان فرد بازداشت شده، گفت: «جرم شان برای ما معلوم نیست به ما هم کسی نمی‌گوید که این جرم شان است. نزد والی رفتیم به شورای علما رفتیم هیچ کس برای ما جرم شان را نگفت.»

میرزا شاه نیز از بسته‌گان یکی از افراد بازداشت شده، است. او می‌گوید: «مادرم بسیار تشویش می‌کند و پدرم همیالی پس شان رفته از استخبارات هم امری آمد که این آدم جرمی ندارد.»

ضیاالله هاشمی، سخنگوی والی کابل می‌گوید که به تازگی کمیته شش نفری برای بررسی پرونده‌های بازداشت شدگان تعیین شده است.

این کمیته شش نفری به دستور رییس الوزرا برای بررسی پرونده‌های بازداشت شدگان تشکیل شده است که در راس آن ندا محمد ندیم والی کابل، قرار دارد.

آقای هاشمی گفت: «باشندگان پنجشیر که در کابل زندگی می‌کنند و اکنون در زندان بسر می‌برند و خدا نخواسته جرم ندارند و یا هم جرم‌های شان کم است، دوسیه‌های شان با مقام ریاست الوزرا در میان گذاشته خواهد شد و در مورد آزادی آنان فیصله خواهد کرد.»

این در حالی است که پیش از این هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز خواستار بررسی چگونگی بازداشت باشند‌گان ولایت پنجشیر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره