Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فقر و چالش‌های اقتصادی روزافزون در افغانستان

وزارت اقتصاد می‌گوید که خشک‌سالی‌ها، محدودیت بر سیستم مالی و بانکی و بسته شدن دارایی‌های کشور از عوامل افزایش فقر در کشور شمرده می‌شوند.

همزمان با روز جهانی مبارزه با فقر، این وزارت می‌افزاید که برای رشد اقتصادی، برنامه‌های را در بخش عصری شدن کشاورزی و رشد صنعت آماده کرده‌است.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «خشک‌سالی‌ها، محدودیت بر سیستم مالی و بانکی، بسته شدن دارایی‌های کشور و نبود زیرساخت‌های اقتصادی منجر به افزایش فقر در افغانستان شده است.»

از سویی هم، شماری از باشندگان شهر کابل می‌گویند که فقر و ناداری آنان را به ستوه آورده است.

ملالی با چهار فرزندش در کابل زند‌گی می‌کند، او می‌گوید که همسرش را یک سال پیش از دست داده و پس از فوت همسرش با مشکلات اقتصادی فراوان روبه‌رو است.

ملالی گفت: «مشکلات ام زیاد است کاریگر ندارم زمستان پیش‌رو است خرچ زمستان زغال، بیخی مشکلات‌ام زیاد است.»

با این حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادي به این باورند که فقر در کشور در حال افزایش است.

سیر قریشی، یک آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «فقر در مناطق روستایی و شهری گسترده‌تر شده می‌رود مخصوصا در یک سال اخیر با این حال براورد شده است که فقر در افغانستان عمدتا در مناطق روستایی متمرکز است.»

از سویی دیگر، آخرین سروی اداره ملی احصاییه و معلومات در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که چهل و هفت درصد از شهروندان کشور با فقر روبه‌رو هستند اما در گزارش‌ تازه برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد میزان فقر در افغانستان نود و هفت درصد گفته شده است.

محمد حلیم رفیع، سخنگوی اداره احصاییه و معلومات، گفت: «در سال ۲۰۲۰ سروی‌های ما انجام شده که این سروی‌های ما نشان می‌دهد که در افغانستان در سال ۲۰۲۰ تقریبا ۴۷.۱ فیصد با فقر روبه‌رو اند و ۱۵.۶ فیصد دیگر مصوونیت غذایی ندارند.»

در همین حال، دبیرکل سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است که همه گیری ویروس کرونا سبب فقر در جهان شده است.

انتونیو گوترش نگاشته است:‌ «نابرابری فرصت‌ها و درآمد به سرعت در حال افزایش است و میلیون‌ها نفر به دلیل کرونا در فقر قرار گرفته‌اند و امریکا باید اقدام فوری کند.»

این در حالی‌ست که پیش از این، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و برنامه جهانی خوراک با نشر گزارشی گفته اند که قرار است تا ماه نوامبر سال روان میلادی، نزدیک به شش میلیون تن در افغانستان از رهگذر گرسنگی در وضعیت عاجل قرار گیرند.

فقر و چالش‌های اقتصادی روزافزون در افغانستان

از سویی هم، شماری از باشندگان شهر کابل می‌گویند که فقر و ناداری آنان را به ستوه آورده است.

Thumbnail

وزارت اقتصاد می‌گوید که خشک‌سالی‌ها، محدودیت بر سیستم مالی و بانکی و بسته شدن دارایی‌های کشور از عوامل افزایش فقر در کشور شمرده می‌شوند.

همزمان با روز جهانی مبارزه با فقر، این وزارت می‌افزاید که برای رشد اقتصادی، برنامه‌های را در بخش عصری شدن کشاورزی و رشد صنعت آماده کرده‌است.

عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «خشک‌سالی‌ها، محدودیت بر سیستم مالی و بانکی، بسته شدن دارایی‌های کشور و نبود زیرساخت‌های اقتصادی منجر به افزایش فقر در افغانستان شده است.»

از سویی هم، شماری از باشندگان شهر کابل می‌گویند که فقر و ناداری آنان را به ستوه آورده است.

ملالی با چهار فرزندش در کابل زند‌گی می‌کند، او می‌گوید که همسرش را یک سال پیش از دست داده و پس از فوت همسرش با مشکلات اقتصادی فراوان روبه‌رو است.

ملالی گفت: «مشکلات ام زیاد است کاریگر ندارم زمستان پیش‌رو است خرچ زمستان زغال، بیخی مشکلات‌ام زیاد است.»

با این حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادي به این باورند که فقر در کشور در حال افزایش است.

سیر قریشی، یک آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «فقر در مناطق روستایی و شهری گسترده‌تر شده می‌رود مخصوصا در یک سال اخیر با این حال براورد شده است که فقر در افغانستان عمدتا در مناطق روستایی متمرکز است.»

از سویی دیگر، آخرین سروی اداره ملی احصاییه و معلومات در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که چهل و هفت درصد از شهروندان کشور با فقر روبه‌رو هستند اما در گزارش‌ تازه برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد میزان فقر در افغانستان نود و هفت درصد گفته شده است.

محمد حلیم رفیع، سخنگوی اداره احصاییه و معلومات، گفت: «در سال ۲۰۲۰ سروی‌های ما انجام شده که این سروی‌های ما نشان می‌دهد که در افغانستان در سال ۲۰۲۰ تقریبا ۴۷.۱ فیصد با فقر روبه‌رو اند و ۱۵.۶ فیصد دیگر مصوونیت غذایی ندارند.»

در همین حال، دبیرکل سازمان ملل متحد در صفحه تویترش نوشته است که همه گیری ویروس کرونا سبب فقر در جهان شده است.

انتونیو گوترش نگاشته است:‌ «نابرابری فرصت‌ها و درآمد به سرعت در حال افزایش است و میلیون‌ها نفر به دلیل کرونا در فقر قرار گرفته‌اند و امریکا باید اقدام فوری کند.»

این در حالی‌ست که پیش از این، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و برنامه جهانی خوراک با نشر گزارشی گفته اند که قرار است تا ماه نوامبر سال روان میلادی، نزدیک به شش میلیون تن در افغانستان از رهگذر گرسنگی در وضعیت عاجل قرار گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره