Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سخنگوی ا.ا از انقره خواست با کابل روابط عمیق دیپلوماتیک برقرار کند

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، از ترکیه می‌خواهد که با امارت اسلامی روابط عمیق دیپلوماتیک برقرار کند و حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت بشناسد.

آقای مجاهد در یک گفتگو با تلویزیون "رهبر" در ترکیه می‌گوید که انقره در کنار به رسمیت شناختن، باید کمک‌هایش را به افغانستان افزایش دهد و روابط بیشتر بازرگانی برقرار کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «در راستای دیپلوماسی هم می‌خواهیم با ترکیه و همچنان با کشورهای دیگر روابط عمیق دیپلوماتیک تامین بکنیم اگر خدا خواسته بود از این طریق امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود و همرای شان همکاری بیشتر صورت بگیرد هم در عرصه دیپلوماتیک هم در عرصه اقتصادی.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که امارت اسلامی باید اقداماتی را از بهر به رسمیت شناخته شدن انجام دهد.

شیرحسن حسن، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «موضوع رفع ساختن بعضی محدودیت‌های کار و سفر زنان مطرح است اعاده بعضی از حقوق سیاسی و مدنی مردم مطرح است و در مجموع موضوع تشکیل یک حکومت فرابنست مطرح است.»

احمد خان ندر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «ترکیه یک کشور اسلامی است و موقعیت اش در هر دو براعظم آسایا و اروپا قرار دارد که می‌تواند در منازعات سیاسی و اقتصادی کشور ما رول مهمی را بخاطر لابیگری میان جامعه جهانی و امارت اسلامی انجام بدهد.»

در این گفت‌وگو، این مقام امارت اسلامی از امریکا می‌خواهد تا سیاست‌اش را در برابر افغانستان تغییر دهد و تحریم وضع شده بر افغانستان را بردارد.

سخنگوی امارت اسلامی در بخش از این گفت‌وگو بر ادامه کار بانوان و آموزش دختران تاکید ورزیده، می‌گوید که امارت اسلامی در تلاش آماده کردن مکان مناسب در چارچوب قوانین اسلامی است تا بانوان و دختران دانش‌آموز بتوانند با مصوونیت فزیکی و روانی به  کار و آموزش ادامه دهند.

ذبیح الله مجاهد گفته است: «امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش‌های خود را می‌ورزد تا زمینه بسیار مصوون و محفوظ که چارچوب شریعت در آن تطبیق شده باشد برای خانم‌ها مهیا شود هم در بخش تعلیم و تربیه خانم‌ها هم در بخش کار خانم‌ها.»

سخنگوی امارت اسلامی در سفرش به ترکیه در نشست عالمان دین شرکت کرد و گفت که بازگشایی مکتب‌های دختران در افغانستان حتمی است.

سخنگوی ا.ا از انقره خواست با کابل روابط عمیق دیپلوماتیک برقرار کند

آقای مجاهد در یک گفتگو با تلویزیون "رهبر" در ترکیه می‌گوید که انقره در کنار به رسمیت شناختن، باید کمک‌هایش را به افغانستان افزایش دهد.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، از ترکیه می‌خواهد که با امارت اسلامی روابط عمیق دیپلوماتیک برقرار کند و حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت بشناسد.

آقای مجاهد در یک گفتگو با تلویزیون "رهبر" در ترکیه می‌گوید که انقره در کنار به رسمیت شناختن، باید کمک‌هایش را به افغانستان افزایش دهد و روابط بیشتر بازرگانی برقرار کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «در راستای دیپلوماسی هم می‌خواهیم با ترکیه و همچنان با کشورهای دیگر روابط عمیق دیپلوماتیک تامین بکنیم اگر خدا خواسته بود از این طریق امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود و همرای شان همکاری بیشتر صورت بگیرد هم در عرصه دیپلوماتیک هم در عرصه اقتصادی.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که امارت اسلامی باید اقداماتی را از بهر به رسمیت شناخته شدن انجام دهد.

شیرحسن حسن، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «موضوع رفع ساختن بعضی محدودیت‌های کار و سفر زنان مطرح است اعاده بعضی از حقوق سیاسی و مدنی مردم مطرح است و در مجموع موضوع تشکیل یک حکومت فرابنست مطرح است.»

احمد خان ندر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «ترکیه یک کشور اسلامی است و موقعیت اش در هر دو براعظم آسایا و اروپا قرار دارد که می‌تواند در منازعات سیاسی و اقتصادی کشور ما رول مهمی را بخاطر لابیگری میان جامعه جهانی و امارت اسلامی انجام بدهد.»

در این گفت‌وگو، این مقام امارت اسلامی از امریکا می‌خواهد تا سیاست‌اش را در برابر افغانستان تغییر دهد و تحریم وضع شده بر افغانستان را بردارد.

سخنگوی امارت اسلامی در بخش از این گفت‌وگو بر ادامه کار بانوان و آموزش دختران تاکید ورزیده، می‌گوید که امارت اسلامی در تلاش آماده کردن مکان مناسب در چارچوب قوانین اسلامی است تا بانوان و دختران دانش‌آموز بتوانند با مصوونیت فزیکی و روانی به  کار و آموزش ادامه دهند.

ذبیح الله مجاهد گفته است: «امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش‌های خود را می‌ورزد تا زمینه بسیار مصوون و محفوظ که چارچوب شریعت در آن تطبیق شده باشد برای خانم‌ها مهیا شود هم در بخش تعلیم و تربیه خانم‌ها هم در بخش کار خانم‌ها.»

سخنگوی امارت اسلامی در سفرش به ترکیه در نشست عالمان دین شرکت کرد و گفت که بازگشایی مکتب‌های دختران در افغانستان حتمی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره