Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن بیش از ۱۵۰۰ تن بر اثر حوادث طبیعی در یک سال گذشته

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در مراسم بزرگداشت از روز جهانی کاهش خطرات حوادث، می‌گوید که در یک سال گذشته در نتیجه رویدادهای طبیعی، بیش از پانزده صد تن جان باختند، بیش از سه هزار تن دیگر زخم برداشته اند و بیش از بیست هزار خانه نیز ویران شده‌اند.

ملا محمد عباس آخند، سرپرست وزارت دولت در آمور رسیدگی به حوادث گفت: «این حادثات و واقعات که دوست‌ها ذکر کرده است واقعیت است که صورت گرفته و می‌گردد و ما کدام امکانات که داریم تدابیر پیش از پیش گرفته خواهد شد.»

معاون اقتصادی ریاست الوزرا در این مراسم بر آماد‌گی‌های زمستان پیشرو تاکید می‌ورزد و از کشورها و نهادهای کمک کننده می‌خواهد تا با افغانستان همکاری کنند.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفت: «وزارت‌های مربوطه باید اکنون کارهای خود را شروع کند و از امکانات خود استفاده کند تا به تمام ولایات کمک‌ها روان کند. ولایات‌های که زیر خطر قرار دارد باید به آن ولایات توجه جدی گرفته شود.»

در همین حال، جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید که اگر به آسیب دیدگان سیلاب‌ها و زلزله کمک نشود شاید در زمستان پیش رو فاجعه رخ بدهد.

مطیع الحق خالص، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی گفت: «کمک‌های عاجل زمستان ضرورت است که آنها باید پیش شود بخاطریکه اگر به وقت کمک‌ها صورت نگیرد یک فاجع به میان خواهد آمد.»

از سوی‌ هم، وزارت مهاجرین و عودت کنند‌گان می‌گوید که باید پیش از رسیدن زمستان به ولایات‌های که زیر خطر هستند کمک‌های بشری فرستاده شوند.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفت: «جهانیان، داخلی و خارجی به ویژه تاجران که قربانی پیش از این نیز داده، اکنون هم باید مناطق زیر خطر حوادث کمک صورت بگیرد.»

حمیدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن گفت: «به مردم باید آگاهی عامه داده شود، تا در مناطق که زیر خطر قرار دارد خانه‌ها نسازد.»

معاون اقتصادی ریاست الوزرا اعلام کرده است که برای ساختن خانه‌ها به آسیب دید‌گان در پکتیکا و خوست مواد ساختمانی به گونه رایگان داده خواهد شد.

مسوولان می‌گویند که برای آسیب دیدگان ولایات‌های خوست و پکتیکا ۴۵۳۰ خانه پیش از رسیدن زمستان فراهم خواهد شد.

جان باختن بیش از ۱۵۰۰ تن بر اثر حوادث طبیعی در یک سال گذشته

معاون اقتصادی ریاست الوزرا در این مراسم بر آماد‌گی‌های زمستان پیشرو تاکید می‌ورزد و از کشورها و نهادهای کمک کننده می‌خواهد تا با افغانستان همکاری کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در مراسم بزرگداشت از روز جهانی کاهش خطرات حوادث، می‌گوید که در یک سال گذشته در نتیجه رویدادهای طبیعی، بیش از پانزده صد تن جان باختند، بیش از سه هزار تن دیگر زخم برداشته اند و بیش از بیست هزار خانه نیز ویران شده‌اند.

ملا محمد عباس آخند، سرپرست وزارت دولت در آمور رسیدگی به حوادث گفت: «این حادثات و واقعات که دوست‌ها ذکر کرده است واقعیت است که صورت گرفته و می‌گردد و ما کدام امکانات که داریم تدابیر پیش از پیش گرفته خواهد شد.»

معاون اقتصادی ریاست الوزرا در این مراسم بر آماد‌گی‌های زمستان پیشرو تاکید می‌ورزد و از کشورها و نهادهای کمک کننده می‌خواهد تا با افغانستان همکاری کنند.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفت: «وزارت‌های مربوطه باید اکنون کارهای خود را شروع کند و از امکانات خود استفاده کند تا به تمام ولایات کمک‌ها روان کند. ولایات‌های که زیر خطر قرار دارد باید به آن ولایات توجه جدی گرفته شود.»

در همین حال، جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید که اگر به آسیب دیدگان سیلاب‌ها و زلزله کمک نشود شاید در زمستان پیش رو فاجعه رخ بدهد.

مطیع الحق خالص، سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی گفت: «کمک‌های عاجل زمستان ضرورت است که آنها باید پیش شود بخاطریکه اگر به وقت کمک‌ها صورت نگیرد یک فاجع به میان خواهد آمد.»

از سوی‌ هم، وزارت مهاجرین و عودت کنند‌گان می‌گوید که باید پیش از رسیدن زمستان به ولایات‌های که زیر خطر هستند کمک‌های بشری فرستاده شوند.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفت: «جهانیان، داخلی و خارجی به ویژه تاجران که قربانی پیش از این نیز داده، اکنون هم باید مناطق زیر خطر حوادث کمک صورت بگیرد.»

حمیدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن گفت: «به مردم باید آگاهی عامه داده شود، تا در مناطق که زیر خطر قرار دارد خانه‌ها نسازد.»

معاون اقتصادی ریاست الوزرا اعلام کرده است که برای ساختن خانه‌ها به آسیب دید‌گان در پکتیکا و خوست مواد ساختمانی به گونه رایگان داده خواهد شد.

مسوولان می‌گویند که برای آسیب دیدگان ولایات‌های خوست و پکتیکا ۴۵۳۰ خانه پیش از رسیدن زمستان فراهم خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره