Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها در کشور

ریاست انسجام، هماهنگی و ماین روبی می‌گوید که در یک سال گذشته ۵۵۶ تن که بیشتر آنان کودکان استند، در افغانستان کشته و یا زخمی شده‌اند.

نورالدین رستم‌خیل، رییس انسجام، هماهنگی و ماین روبی، می‌گوید که در دوماه گذشته در یازده رویداد در ولایت‌های گوناگون در کشور ۹ تن کشته شدند و ۱۵ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

آقای رستم‌خیل گفت: «در دو ماه اخیر در سپتمبر و اکتوبر، ما حادثات داشتیم و در ماه سپتمبر سه حادثه داشتیم و در ماه اکتوبر یازده حادثه داشتیم و در این دو ماه گذشته ۲۳ تن کشته و زخمی شدند.»

نورالدین رستم‌خیل می‌افزاید که ریاست انسجام، هماهنگی و ماین روبی تا کنون کمک‌های خارجی را بدست نیاورده است.

آقای رستم‌خیل افزود: «در حال حاضر تقریبا شش صد کیلومترمربع ساحاتی اند که باید پاک کاری شوند متاسفانه دونرها (کمک کننده‌ها) زیاد توجه نمی‌کنند و برای پاک کاری این نقاط باید کمک‌های خارجی جذب شود.»

این در حالی‌ست که در تازه‌ترین رویدادها، پنج تن در نتیجه انفجار مواد انفجارناشده در ولایت‌های بادغیس، پکتیا و ننگرهار کشته شدند و سه تن دیگر زخم برداشته‌اند.

یکی از این رویدادها روز جمعه در ولسوالی آریوب ولایت پکتیا رخ داد که در نتیجه دو کودک کشته شدند و دو کودک دیگر زخم برداشته‌اند.

یکی از زخمیان این رویداد در شفاخانه ایمرجنسی زیر درمان است. شفیق، پدر این کودک به طلوع‌نیوز گفت: «این طفل که بود سه جایش زخمی شده است یکی از آنها در سرش چره خورده و بالای چشمش دوخته شده و بچه خودم در پایش چره خورده و استخوانش ضربه دیده است.»

نور الرحمن می‌گوید که برادرش در این رویداد زخم برداشته است و اکنون در شفاخانه در پکتیا بستری است.

نور الرحمن، برارد زخمی، گفت: «برادرم در اموبولانس قصه کرد که وقتی که مرمی را گرفتیم و او را به سنگ زده است و بعد از آن انفجار کرده وقتی که انفجار کرد دو نفر از بین رفت و دو تن دیگر زخمی به شفاخانه پکتیا انتقال شدند.»

به گفته‌ی ریاست انسجام، هماهنگی و ماین روبی، در یک سال گذشته بیش از ۸۶ کیلومترمربع زمین از وجود ماین‌ها و مواد انفجارناشده پاک شده و در حال حاضر بیش از ۶۰۰ کیلومترمربع زمین نیاز به ماین روبی دارند.

تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها در کشور

در تازه‌ترین رویدادها، پنج تن در نتیجه انفجار مواد انفجارناشده در ولایت‌های بادغیس، پکتیا و ننگرهار کشته شدند و سه تن دیگر زخم برداشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

ریاست انسجام، هماهنگی و ماین روبی می‌گوید که در یک سال گذشته ۵۵۶ تن که بیشتر آنان کودکان استند، در افغانستان کشته و یا زخمی شده‌اند.

نورالدین رستم‌خیل، رییس انسجام، هماهنگی و ماین روبی، می‌گوید که در دوماه گذشته در یازده رویداد در ولایت‌های گوناگون در کشور ۹ تن کشته شدند و ۱۵ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

آقای رستم‌خیل گفت: «در دو ماه اخیر در سپتمبر و اکتوبر، ما حادثات داشتیم و در ماه سپتمبر سه حادثه داشتیم و در ماه اکتوبر یازده حادثه داشتیم و در این دو ماه گذشته ۲۳ تن کشته و زخمی شدند.»

نورالدین رستم‌خیل می‌افزاید که ریاست انسجام، هماهنگی و ماین روبی تا کنون کمک‌های خارجی را بدست نیاورده است.

آقای رستم‌خیل افزود: «در حال حاضر تقریبا شش صد کیلومترمربع ساحاتی اند که باید پاک کاری شوند متاسفانه دونرها (کمک کننده‌ها) زیاد توجه نمی‌کنند و برای پاک کاری این نقاط باید کمک‌های خارجی جذب شود.»

این در حالی‌ست که در تازه‌ترین رویدادها، پنج تن در نتیجه انفجار مواد انفجارناشده در ولایت‌های بادغیس، پکتیا و ننگرهار کشته شدند و سه تن دیگر زخم برداشته‌اند.

یکی از این رویدادها روز جمعه در ولسوالی آریوب ولایت پکتیا رخ داد که در نتیجه دو کودک کشته شدند و دو کودک دیگر زخم برداشته‌اند.

یکی از زخمیان این رویداد در شفاخانه ایمرجنسی زیر درمان است. شفیق، پدر این کودک به طلوع‌نیوز گفت: «این طفل که بود سه جایش زخمی شده است یکی از آنها در سرش چره خورده و بالای چشمش دوخته شده و بچه خودم در پایش چره خورده و استخوانش ضربه دیده است.»

نور الرحمن می‌گوید که برادرش در این رویداد زخم برداشته است و اکنون در شفاخانه در پکتیا بستری است.

نور الرحمن، برارد زخمی، گفت: «برادرم در اموبولانس قصه کرد که وقتی که مرمی را گرفتیم و او را به سنگ زده است و بعد از آن انفجار کرده وقتی که انفجار کرد دو نفر از بین رفت و دو تن دیگر زخمی به شفاخانه پکتیا انتقال شدند.»

به گفته‌ی ریاست انسجام، هماهنگی و ماین روبی، در یک سال گذشته بیش از ۸۶ کیلومترمربع زمین از وجود ماین‌ها و مواد انفجارناشده پاک شده و در حال حاضر بیش از ۶۰۰ کیلومترمربع زمین نیاز به ماین روبی دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره