Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش وزارت انرژی و آب برای سرعت بخشیدن در کار بند شاه و عروس

وزارت انرژی و آب می‌گوید که کار ساخت بند شاه و عروس سرعت بخشیده خواهد شد و در این باره با برخی از دیپلومات‌های ایرانی گفت‌وگو شده‌است.

اختر محمدنصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب، می‌گوید که مقام‌های این وزارت با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرده اند.

آقای نصرت گفت: «روز گذشته معین وزارت آب و انرژی محترم مجیب‌الرحمن عمر با سفیر ایران و مستشار حسن شیرازی دیدار کرد و در باره کارهای باقی مانده بند شاه و عروس و حل مشکلات این بند با او گفت‌وگو کردند.»

از سوی هم، مدیر پروژه بند شاه و عروس می‌گوید که تجهیزات فنی برای این بند از اتریش به افغانستان وارد خواهد شد.

امین الله احساس، مدیر پروژه بند شاه و عروس، گفت: «تجهیزات میخانیکی و برقی در کمپنی گوگلر اتریش تولید خواهد شد و هر زمانی که این کمپنی این تجهیزات را تولید کرد به افغانستان آورده خواهد شد و در پروژه شاه و عروس نصب خواهد شد، با این تجهیزات پروژه تکمیل می‌شود و عملا به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.»

رییس پیشین آب‌رسانی افغانستان به این باور است که بند شاه و عروس نقش مهم در تهیه آب آشامیدنی شهر کابل و آبیاری زمین‌های کشاورزی ولسوالی شکر دره دارد.

حمیدالله یلانی، رییس پیشین آب‌رسانی افغانستان، گفت: «بند شاه و عروس و یا هر بند دیگری که در افغانستان ساخته می‌شود ابتدا تاثیرات بسیار زیاد مثبت را سر روحیه مردم بجا می‌گذارد و همچنان اقتصاد زراعتی را و مدیریت آب‌ها را انکشاف خواهد داد.»

برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند که ساخت بندهای آب‌گردان در رشد زمین‌های کشاورزی و افزایش فراورده‌های کشاورزی نقش مهم دارند.

ساخت بندهای آب افغانستان را در تولید برق نیز کمک می‌کند.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «مدیریت آب‌ها یکی از مهم‌ترین بحث‌های اقتصادی در کشور است و ساخت و بهره‌برداری از بندهای آبی می‌تواند در قسمت تقویت این مدیریت برای آبیاری چند هزار هکتار زمین و تولید چند میگاوات برق از لحاظ اقتصادی یک گام ارزشمند تلقی شود.

بند شاه و عروس ظرفیت ذخیره نه میلیون مترمکعب آب را دارد که می‌تواند یک اعشاریه دو میگاوات برق نیز تولید کند.

 

تلاش وزارت انرژی و آب برای سرعت بخشیدن در کار بند شاه و عروس

از سوی هم، مدیر پروژه بند شاه و عروس می‌گوید که تجهیزات فنی برای این بند از اتریش به افغانستان وارد خواهد شد.

Thumbnail

وزارت انرژی و آب می‌گوید که کار ساخت بند شاه و عروس سرعت بخشیده خواهد شد و در این باره با برخی از دیپلومات‌های ایرانی گفت‌وگو شده‌است.

اختر محمدنصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب، می‌گوید که مقام‌های این وزارت با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرده اند.

آقای نصرت گفت: «روز گذشته معین وزارت آب و انرژی محترم مجیب‌الرحمن عمر با سفیر ایران و مستشار حسن شیرازی دیدار کرد و در باره کارهای باقی مانده بند شاه و عروس و حل مشکلات این بند با او گفت‌وگو کردند.»

از سوی هم، مدیر پروژه بند شاه و عروس می‌گوید که تجهیزات فنی برای این بند از اتریش به افغانستان وارد خواهد شد.

امین الله احساس، مدیر پروژه بند شاه و عروس، گفت: «تجهیزات میخانیکی و برقی در کمپنی گوگلر اتریش تولید خواهد شد و هر زمانی که این کمپنی این تجهیزات را تولید کرد به افغانستان آورده خواهد شد و در پروژه شاه و عروس نصب خواهد شد، با این تجهیزات پروژه تکمیل می‌شود و عملا به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.»

رییس پیشین آب‌رسانی افغانستان به این باور است که بند شاه و عروس نقش مهم در تهیه آب آشامیدنی شهر کابل و آبیاری زمین‌های کشاورزی ولسوالی شکر دره دارد.

حمیدالله یلانی، رییس پیشین آب‌رسانی افغانستان، گفت: «بند شاه و عروس و یا هر بند دیگری که در افغانستان ساخته می‌شود ابتدا تاثیرات بسیار زیاد مثبت را سر روحیه مردم بجا می‌گذارد و همچنان اقتصاد زراعتی را و مدیریت آب‌ها را انکشاف خواهد داد.»

برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند که ساخت بندهای آب‌گردان در رشد زمین‌های کشاورزی و افزایش فراورده‌های کشاورزی نقش مهم دارند.

ساخت بندهای آب افغانستان را در تولید برق نیز کمک می‌کند.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «مدیریت آب‌ها یکی از مهم‌ترین بحث‌های اقتصادی در کشور است و ساخت و بهره‌برداری از بندهای آبی می‌تواند در قسمت تقویت این مدیریت برای آبیاری چند هزار هکتار زمین و تولید چند میگاوات برق از لحاظ اقتصادی یک گام ارزشمند تلقی شود.

بند شاه و عروس ظرفیت ذخیره نه میلیون مترمکعب آب را دارد که می‌تواند یک اعشاریه دو میگاوات برق نیز تولید کند.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره