Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش درآمدهای سیلوی مرکزی

معاون فنی سیلوی مرکزی، می‌گوید که انتظار می‌رود تا پایان سال هجری خورشیدی، درآمدهای سیلوی مرکزی تا دوصد میلیون افغانی افزایش یابد.

ذکریا رسولی، معاون فنی شرکت دولتی سیلو، گفت: «عواید متباقی تا آخر سال به ۲۰۰ میلیون خواهد رسید که نظر به مقایسه با سال گذشته به ۶۶ فیصد خواهد شد.»

در همین حال، مسوولان سیلوی مرکزی می‌گویند که آنان در یک سال گذشته در بخش‌های پخت نان برای نهادهای دولتی و دانشگاه‌ها، آسیاب و نگهداری گندم فعالیت داشته اند.

از سویی هم، رییس سیلو از نهادهای دولتی می‌خواهد که از فرآورده‌های سیلوی مرکزی خریداری کنند.

منصور الله منصور، رییس سیلوی مرکزی، گفت: «تمام کارمندان نهادهای دولتی باید باما قرارداد کند تا در سر میز تمام نهادهای دولتی تولید خود افغانستان که کیک و کلچه و یا نان است باشد که این برای امارت اسلامی یک دست‌آورد بزرگ است.»

این در حالی ا‌ست که سیلوی مرکزی با همکاری و هماهنگی وزارت مالیه فعالیت‌هایش را پس از۳۰ سال، در زمینۀ ذخیره گندم، آرد و پخت نان، کیک، روت و کلچه از سر گرفته است.

افزایش درآمدهای سیلوی مرکزی

از سویی هم، رییس سیلو از نهادهای دولتی می‌خواهد که از فرآورده‌های سیلوی مرکزی خریداری کنند.

تصویر بندانگشتی

معاون فنی سیلوی مرکزی، می‌گوید که انتظار می‌رود تا پایان سال هجری خورشیدی، درآمدهای سیلوی مرکزی تا دوصد میلیون افغانی افزایش یابد.

ذکریا رسولی، معاون فنی شرکت دولتی سیلو، گفت: «عواید متباقی تا آخر سال به ۲۰۰ میلیون خواهد رسید که نظر به مقایسه با سال گذشته به ۶۶ فیصد خواهد شد.»

در همین حال، مسوولان سیلوی مرکزی می‌گویند که آنان در یک سال گذشته در بخش‌های پخت نان برای نهادهای دولتی و دانشگاه‌ها، آسیاب و نگهداری گندم فعالیت داشته اند.

از سویی هم، رییس سیلو از نهادهای دولتی می‌خواهد که از فرآورده‌های سیلوی مرکزی خریداری کنند.

منصور الله منصور، رییس سیلوی مرکزی، گفت: «تمام کارمندان نهادهای دولتی باید باما قرارداد کند تا در سر میز تمام نهادهای دولتی تولید خود افغانستان که کیک و کلچه و یا نان است باشد که این برای امارت اسلامی یک دست‌آورد بزرگ است.»

این در حالی ا‌ست که سیلوی مرکزی با همکاری و هماهنگی وزارت مالیه فعالیت‌هایش را پس از۳۰ سال، در زمینۀ ذخیره گندم، آرد و پخت نان، کیک، روت و کلچه از سر گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره