Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش سازمان ملل: بهای مواد مخدر در افغانستان بلند رفته‌است

سازمان ملل متحد می‌گوید که بهای مواد مخدر پس از ممنوعیت کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، در این کشور افزایش یافته‌است.

سازمان ملل در یک گزارش تازه با نام "آخرین یافته‌ها و تهدیدهای نوظهور" گفته است که کشت کوکنار نسبت به سال‌پار ۳۲ درصد افزایش یافته‌است و بیشتر در بخش‌های جنوب غربی افغانستان کشت شده‌است.

بربنیاد این گزارش، ساحه کوکنار کشت شده به ۲۳۳ هزار هکتار زمین می‌رسد.

غاده ولی، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، گفته است: «کشاورزان افغان در دام اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر گرفتار شده‌اند در حالی که رویدادهای کشف و ضبط در سراسر افغانستان نشان می‌دهند که قاچاق مواد مخدر همچنان ادامه دارد.»

از سوی دیگر، روزنامه فایننشل تایمز در گزارشی و با استناد به یافته‌های مرکز السیس، که در بریتانیا است، گفته است که بهای مواد مخدر پس از فرمان منع قاچاق مواد مخدر، پنجاه درصد در افغانستان افزایش یافته است.

در همین حال، شماری از کشاورزان در کشور می‌گویند که آنان ناگزیر استند که برای تأمین نیازهای خانواده‌‌های شان کشت کوکنار را ادامه بدهند.

قوی شاهد، کشاورز-ارزگان، گفت: «وقتی که کابینه امارت اسلامی فرمان صادر کرد پس از آن در قیمت‌های شان فرق زیاد آمد اکنون یک سیر تریاک خوب یک‌ونیم لک افغانی به فروش می‌رسد که این قیمت نظر به گذشته از پنجاه تا شصت درصد افزایش را نشان می‌دهد.»

صدیق الله، کشاورز-ارزگان، می‌گوید: «اکنون قیمت‌های شان بلند رفته در گذشته قیمت‌های تریاک پایین بود. اکنون به همین خاطر مردم علاقه‌مند شده است بخاطر کشت و قاچاق آن.»

اما معینیت مبارزه با مواد مخدر افزایش کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان، رد می‌کند.

حسیب الله احمدی، رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر، می‌گوید که بیش از ۷۶۰ عملیات  در دو ماه گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر انجام شده‌اند که ۹۳۰ تن در این عملیات‌ها بازداشت شده‌اند.

حسیب الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر، گفت: «ما این گزارش را رد می‌کنیم و کشت کوکنار و مواد مخدر در کشور پس از فرمان امیرالمومنین صورت نگرفته است و نه هم به قاچاقبران اجازه دادیم که فعالیت خود را انجام دهند بلکه قاچاق‌بران گرفته شده به مراکز عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.»

اما آگاهان امور، علت افزایش بهای مواد مخدر را برخاسته از کاهش کشت کوکنار می‌دانند.

رحمت الله بیژن‌پور، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بهترین روش این است که طالبان گزینه‌های بدیل برای مواد مخدر در حقیقت به یک زمینه‌های دیگر دنیا تعامل کنند.»

این در حالی‌ است که معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که در دو ماه پسین بیش از ۲۲۰۰ هکتار کشتزار کوکنار پاکسازی شده و در حدود ۱۴۰ تن مواد مخدر کشف و ضبط شده‌اند.

گزارش سازمان ملل: بهای مواد مخدر در افغانستان بلند رفته‌است

در همین حال، شماری از کشاورزان در کشور می‌گویند که آنان ناگزیر استند که برای تأمین نیازهای خانواده‌‌های شان کشت کوکنار را ادامه بدهند.

Thumbnail

سازمان ملل متحد می‌گوید که بهای مواد مخدر پس از ممنوعیت کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، در این کشور افزایش یافته‌است.

سازمان ملل در یک گزارش تازه با نام "آخرین یافته‌ها و تهدیدهای نوظهور" گفته است که کشت کوکنار نسبت به سال‌پار ۳۲ درصد افزایش یافته‌است و بیشتر در بخش‌های جنوب غربی افغانستان کشت شده‌است.

بربنیاد این گزارش، ساحه کوکنار کشت شده به ۲۳۳ هزار هکتار زمین می‌رسد.

غاده ولی، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، گفته است: «کشاورزان افغان در دام اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر گرفتار شده‌اند در حالی که رویدادهای کشف و ضبط در سراسر افغانستان نشان می‌دهند که قاچاق مواد مخدر همچنان ادامه دارد.»

از سوی دیگر، روزنامه فایننشل تایمز در گزارشی و با استناد به یافته‌های مرکز السیس، که در بریتانیا است، گفته است که بهای مواد مخدر پس از فرمان منع قاچاق مواد مخدر، پنجاه درصد در افغانستان افزایش یافته است.

در همین حال، شماری از کشاورزان در کشور می‌گویند که آنان ناگزیر استند که برای تأمین نیازهای خانواده‌‌های شان کشت کوکنار را ادامه بدهند.

قوی شاهد، کشاورز-ارزگان، گفت: «وقتی که کابینه امارت اسلامی فرمان صادر کرد پس از آن در قیمت‌های شان فرق زیاد آمد اکنون یک سیر تریاک خوب یک‌ونیم لک افغانی به فروش می‌رسد که این قیمت نظر به گذشته از پنجاه تا شصت درصد افزایش را نشان می‌دهد.»

صدیق الله، کشاورز-ارزگان، می‌گوید: «اکنون قیمت‌های شان بلند رفته در گذشته قیمت‌های تریاک پایین بود. اکنون به همین خاطر مردم علاقه‌مند شده است بخاطر کشت و قاچاق آن.»

اما معینیت مبارزه با مواد مخدر افزایش کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان، رد می‌کند.

حسیب الله احمدی، رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر، می‌گوید که بیش از ۷۶۰ عملیات  در دو ماه گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر انجام شده‌اند که ۹۳۰ تن در این عملیات‌ها بازداشت شده‌اند.

حسیب الله احمدی، رییس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر، گفت: «ما این گزارش را رد می‌کنیم و کشت کوکنار و مواد مخدر در کشور پس از فرمان امیرالمومنین صورت نگرفته است و نه هم به قاچاقبران اجازه دادیم که فعالیت خود را انجام دهند بلکه قاچاق‌بران گرفته شده به مراکز عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.»

اما آگاهان امور، علت افزایش بهای مواد مخدر را برخاسته از کاهش کشت کوکنار می‌دانند.

رحمت الله بیژن‌پور، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بهترین روش این است که طالبان گزینه‌های بدیل برای مواد مخدر در حقیقت به یک زمینه‌های دیگر دنیا تعامل کنند.»

این در حالی‌ است که معینیت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که در دو ماه پسین بیش از ۲۲۰۰ هکتار کشتزار کوکنار پاکسازی شده و در حدود ۱۴۰ تن مواد مخدر کشف و ضبط شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره