Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تصمیم جمهوری چک برای بستن سفارتش در افغانستان

رسانه‌های جمهوری چک به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش داده‌اند که سفارت جمهوری چک در کابل از اول ماه جنوری سال ۲۰۲۳ میلادی به دلیل نگرانی‌های امنیتی بسته خواهد شد.

جان لی پاول، وزیر خارجه جمهوری چک در این باره می‌گوید: «جمهوری چک سفارتش را در کابل پایتخت افغانستان در اول جنوری ۲۰۲۳ میلادی می‌بندد زیرا انتظار نمی‌رود تا وضعیت امنیتی افغانستان به زودی بهبود یابد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این باره می‌گوید: « در تخته شطرنج جهانی جمهوری چک یک کشور عمده نیست اینها در هر صورت در هر کشور سفارت ندارند و قبلا که آمده بودند بخاطر ناتو.»

بربنیاد گزارش‌های رسانه‌های جمهوری چک، فعالیت‌های قونسلی این کشور برای شهروندان افغانستان در اسلام‌آباد به پیش برده خواهد شد و کمک‌های بشردوستانه آن از سوی نهادهای غیر حکومتی ادامه خواهند یافت.

در همین حال، شماری از دیپلوماتان به این باور اند که بسته شدن سفارت جمهوری چک در افغانستان اثر بد بر روابط دیپلوماتیک افغانستان با جهان خواهد داشت.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین گفت: «تا اکنون طالبان نتوانستند که اعتماد جهان را کسب کنند و به خواست‌های معقول جهان لبیک بگویند.»

اما سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گفته‌های وزیر خارجه جمهوری چک را رد می‌کند و می‌افزاید که امنیت نسبت به گذشته در افغانستان بیشتر تامین شده‌است.

آقای شاهین در این باره چنین می‌گوید: «اظهارات جمهوری چک که می‌گویند در افغانستان امنیت نیست هیچ قابل توجیه نیست و برای همه معلوم است که با آمدن امارت اسلامی امنیت در سراسر کشور تامین شده‌است.»

در حال حاضر، سفارت‌‌های بیش از ده کشور به شمول هند، چین، ازبیکستان، اتحادیه اروپا، روسیه و امارات متحده عربی در افغانستان فعال استند و دیپلومات‌های امارت اسلامی از سوی کشورهای روسیه، ازبیکستان، چین، ایران و پاکستان پذیرفته شده‌اند، اما مسوولان این کشورها گفته اند که این کار به معنی به رسمیت شناختن نیست.

تصمیم جمهوری چک برای بستن سفارتش در افغانستان

اما سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گفته‌های وزیر خارجه جمهوری چک را رد می‌کند و می‌افزاید که امنیت نسبت به گذشته در افغانستان بیشتر تامین شده‌است.

تصویر بندانگشتی

رسانه‌های جمهوری چک به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش داده‌اند که سفارت جمهوری چک در کابل از اول ماه جنوری سال ۲۰۲۳ میلادی به دلیل نگرانی‌های امنیتی بسته خواهد شد.

جان لی پاول، وزیر خارجه جمهوری چک در این باره می‌گوید: «جمهوری چک سفارتش را در کابل پایتخت افغانستان در اول جنوری ۲۰۲۳ میلادی می‌بندد زیرا انتظار نمی‌رود تا وضعیت امنیتی افغانستان به زودی بهبود یابد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این باره می‌گوید: « در تخته شطرنج جهانی جمهوری چک یک کشور عمده نیست اینها در هر صورت در هر کشور سفارت ندارند و قبلا که آمده بودند بخاطر ناتو.»

بربنیاد گزارش‌های رسانه‌های جمهوری چک، فعالیت‌های قونسلی این کشور برای شهروندان افغانستان در اسلام‌آباد به پیش برده خواهد شد و کمک‌های بشردوستانه آن از سوی نهادهای غیر حکومتی ادامه خواهند یافت.

در همین حال، شماری از دیپلوماتان به این باور اند که بسته شدن سفارت جمهوری چک در افغانستان اثر بد بر روابط دیپلوماتیک افغانستان با جهان خواهد داشت.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین گفت: «تا اکنون طالبان نتوانستند که اعتماد جهان را کسب کنند و به خواست‌های معقول جهان لبیک بگویند.»

اما سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گفته‌های وزیر خارجه جمهوری چک را رد می‌کند و می‌افزاید که امنیت نسبت به گذشته در افغانستان بیشتر تامین شده‌است.

آقای شاهین در این باره چنین می‌گوید: «اظهارات جمهوری چک که می‌گویند در افغانستان امنیت نیست هیچ قابل توجیه نیست و برای همه معلوم است که با آمدن امارت اسلامی امنیت در سراسر کشور تامین شده‌است.»

در حال حاضر، سفارت‌‌های بیش از ده کشور به شمول هند، چین، ازبیکستان، اتحادیه اروپا، روسیه و امارات متحده عربی در افغانستان فعال استند و دیپلومات‌های امارت اسلامی از سوی کشورهای روسیه، ازبیکستان، چین، ایران و پاکستان پذیرفته شده‌اند، اما مسوولان این کشورها گفته اند که این کار به معنی به رسمیت شناختن نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره